A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúja - gyermekeket váró, hordozó családok megáldása - beszámoló

2014. 07. 06. | | frissítve 2014. 07. 10.

 

 

 

Több ezer zarándokot hívott idén is a híres Vértesi búcsújáróhely. A Vértessomlóra telepített hívek 1734-ben fényes körmenetben vitték a Szűzanya kegyképét a magyaróvári kapucinusok templomából a településre. 1736-ban Esterházy József a somlói erdő szélén düledező kápolnát megnagyobbíttatta, szentéllyel látta el. A hagyomány szerint a Boldogságos Szűz itt valóban sok bajbajutott ember fohászát meghallgatta, s az elmúlt századokban e kép előtt imádkoztak a település és a környék hívei is. A község ez alapján vált búcsújáró hellyé, ahová különösen Sarlós Boldogasszony napján zarándokolnak a közbenjárást kérők.

Őrizve a hagyományokat idén is sok százan fogadták a környező településekről templomi és történelmi zászlókkal érkező, népviseletbe öltözött híveket. A falu közepétől Spányi Antal megyés püspök vezetésével gyalogosan közelítették meg a kegytemplomot. A zarándokok között ott voltak a környékbeli települések polgármesterei, és megtisztelte jelenlétével az ünnepet Czunyiné Bertalan Judit, új köznevelési államtitkár is.

Spányi Antal püspök Sarlós Boldogasszony búcsú ünnepére évről évre hívja a családokat, különösen azokat, akik gyermekáldásra várnak, vagy gyermek születésére készülnek. A szentmise keretében elsősorban őértük imádkozik, és a Gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárását kérve főpásztori áldásban részesíti őket. A zarándoklaton közös imádságba foglalják nemcsak a jelenlevőket, hanem mindazokat, akik gyermeket szeretnének.

A kegytemplom szomszédságában megépített és virágokkal díszített oltárnál az idén a megyés főpásztor Böjte Csaba atyával tartott ünnepi szentmisét. Isten áldását kérte a 25 éves pappá szentelési jubileumát ünneplő ferences szerzetesre.

Spányi Antal püspök beszédében felhívta a figyelmet a búcsúnap lényegére, Mária és Erzsébet találkozásának jelentőségére: „Két asszonyt látunk, magunk előtt, akik titkok ismerői és hordozói voltak. Két asszonyt, akiknek a mindennap elvégzett kötelessége mellett az élete, Istenben bízó imádságban telt. Így történhetett meg, hogy a két áldott asszony olyan életet hordozott, amely nem pusztán az emberi természetbe írt törvény szerint fogant meg. Általuk értjük meg legteljesebben az élet titkát, hogy az emberi élet Isten ajándéka.”

Beszéde végén a főpásztor arra buzdította a jelenlevőket, hallgassanak úgy a belső hangra, ahogy azt Mária és Erzsébet tette. A Szentlélek vezetésére hagyatkozva indult el Mária rokonához számos veszélyforrás ellenére, és a Lélek sugallata visszhangzott Erzsébet szavaiban, amelyet ma is imaként mond az egész egyház. „Vegyünk példát a két asszony hitéről, ne kételkedjünk a Lélek szavában. Legyen a szívünk mindig készen a hála énekére, váljunk Istenre figyelő, életet hordozó, a Lélekre hallgató hívő emberekké!”

A szentmise végén a főpásztor megáldotta a gyermekeket várókat és azokat, akik hálából zarándokoltak el a vértessomlói Máriához, mert imáikat meghallgatta a Szűzanya és gyermekáldásban részültek.

A vértessomlói búcsúi szentmise után folytatódott az a kulturális templomfesztivál, amelyet a Vértesi Erdő Zrt. a Vértessomlói Önkormányzattal és a Vértessomlói Katolikus Egyházközséggel szervezett. A Vértesi Templom Fesztivál idén középpontba állította azt a történelmi tényt, hogy a Vértes Magyarországon azon ritka helyek egyike, ahol az évszázadok során több szerzetesrend is megtelepedett. Nem titkolt célja volt a fesztiválnak az is, hogy a földrengés következtében megsérült vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom teljes renoválása megtörténhessen.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk