Szentségimádás az egész egyházmegyében

2006. 05. 25.

 

Időpont: 17-19 óráig

MINDEN TEMPLOMBAN SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ egyházmegyénk területén május 25-én, (Áldozócsütörtökön) 17.00 -19.00 óráig. 

 

Az Engesztelő Imaév keretében egyházmegyénk minden templomában legyen lelki megújulásunkért és bűneink bocsánatáért engesztelő és könyörgő imádság, és ebben az imádságban legyünk egyek Urunk színe előtt. Kérjük a híveket, vegyenek részt ezen az imaórán, melyen maga az Isten van jelen és teremt igazi egységet köztünk.

 

Kérem a Plébános atyákat, hogy gondosan szervezzék az egyházközségi imaórát, melynek főbb egységei a szentségimádás és lehetőleg a szentmise legyenek. A világi lelkipásztori munkatársak segítségével az oldallagosan ellátott plébániákon is szervezzünk imaórákat, hogy minden hívő részesülhessen a közös imádság kegyelmeiben.

Érdeklődni lehet:
Bertáné Pintér Katalin
Tel.: 22/510-681

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk