Pedagógusok nagyböjti lelkigyakorlata a Székesfehérvári Egyházmegyében - beszámoló

2016. 02. 13. | | 2016. 02. 15.

 

 

 

Ahol az ember, emberré válik - Nagyböjti lelkigyakorlat a katolikus iskolák missziójáról

2016.02.13. - A Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményeiből érkező, hivatásukat gyakorló, katolikus pedagógusoknak tartott nagyböjti lelkigyakorlatot, Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató, az iszkaszentgyörgyi lelkigyakorlatos házban.

Elmélkedések, szentmise, kiscsoportos és közös beszélgetések jellemezték az idei három napos találkozót. A hagyományoknak megfelelően bentlakásos formában szervezték meg a lelki napokat, hogy a szakemberek, maguk mögött hagyva mindennapi életüket, elvonulva gondolhassák át újra, Istennel való kapcsolatukat.

Az idei elmélkedések egyik alaptémája a Szentatya által meghirdetett Irgalmasság Évéhez kapcsolódott: Mit jelent az irgalmasság a pedagógiában, a mindennapi pedagógusi munkában? Hogyan mutatkozik meg az iskola életében az az irgalom, amelyre Krisztus tanított bennünket.

A másik téma alapjául a Nevelésügyi Kongregáció 2015 novemberében, Rómában tartott világtalálkozójának záródokumentuma szolgált, amely hangsúlyozta: az egyháznak fontos missziós területe az iskola, ezért kiemelt jelentőségű, hogy az oktatási intézmény megélje evangelizációs küldetését.

Mi teszi intézményeinket valóban kereszténnyé? - tette fel kérdést a lelkigyakorlatot vezető Ugrits Tamás atya, aki kifejtette: „Krisztus, mint tanító, tanítani küld bennünket, és ez a tanítás sajátságos módon oktatási-nevelési intézményeinkben is megvalósul. A Krisztus központúság, és az a tanítás, amelyet átadott nekünk, meghatározza keresztényi küldetésünket, de meghatározza oktatási-nevelési szolgálatunkat is. Aki egy iskolában felelősséget érez a gyermekek, a szülők iránt, az jól tudja, hogy az igazságot Krisztustól tudjuk megtanulni, és Krisztust továbbadva mélyítjük el azt a gyermekek szívében. Nemcsak szakmai kérdés, mit teszünk intézményeinkben, hanem nevelési kérdés is. Azt látom, hogy ebben a nevelésben együtt összefogva, Krisztusra építve nevelő munkánkat, sokat tudunk segíteni a gyerekeknek és a családoknak is.”

Tamás atya arról is beszélt, hogy ma sok kereső, jószándékú ember íratja be katolikus iskolába gyermekét, olyanok, akik messziről indulnak Krisztus felé. Vannak köztük szülők, akiknek valamikor megrendült bizalmuk az egyházban. Sok a pozitív tapasztalat velük kapcsolatban, mert hálásak az igazság tanítása, a szeretet megtapasztalása miatt, és hogy egy stabil intézménybe tudják járatni gyermeküket. „Az iskola széles kaput nyit az emberek felé, ezért komolyan kell vennie evangelizációs felelősségét.” - hangsúlyozta az előadó.

A lelkigyakorlaton szó esett arról is, hogy már az óvodában elkezdődik a Krisztus központú nevelés, amelyben az ember emberré válik. Aradvári Mihályné intézményvezető szerint minden évben olyan gyermekek kerülnek ki a tatabányai katolikus óvodából, akik az óvodanevelés alapfeladatain túl megfelelő hitéleti alapot is kapnak. Az óvónők által megtámogatott kereső, kutató magatartásuk nyomán, jó alapokkal léphetnek át az iskolába.

 Az idei egyházmegyei lelkigyakorlaton közel harmincan vettek részt. A pedagógusok véleménye szerint fontos volt az elcsendesedés, lelki feltöltődés, hogy megerősödjenek keresztény nevelői hivatásukban és a tanúságtételben is.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk