Ökumenikus imahét 2017 - negyedik nap - beszámoló

2017. 01. 18. | | 2017. 01. 19.

 

 

Az ökumenikus imahét negyedik napja Székesfehérváron

2016.01.20. - A krisztushívők egységéért tartott imahét negyedik napján a baptista imaházban gyűltek össze a város hívei, hogy az evangélikus, református, baptista, és katolikus lelkipásztorokkal, közösségvezetőkkel együtt imádkozzanak Isten népéért. A németországi keresztények az imahét negyedik alkalmának alaptémáját így határozták meg: ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt és új jött létre.

A megadott bibliai részek is abban erősítették meg Isten népét, hogy Isten mindig kegyelmes, nem már kell hátratekinteni, ahogy a Filippieknek írt levelében is mondja Szent Pál:” elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.”

Az olvasmányok után Somogyi László református lelkészi elnök tartott igehirdetést, arról milyen hatalmas bátorítás számunkra, hogy Istennek van hatalma a múlt felett. „Sokan azt gondolják, hogy ami megtörtént az végérvényes, az megváltozhatatlan pedig Isten Igéje azt üzeni számunkra, hogy az Úrnak van hatalma eltörölni a múltat. Először szembesít vele, hogy mit is tettünk, mi terhel minket, - akár itt az ökumenikus kapcsolatokra is gondolhatunk, - de legfőképpen a személyes életünkbe mutatja meg mi az, amit nehéz hordozni: a múlt terheit, a sérüléseket, a fájdalmakat, a megbántásokat. Számos betegségnek az oka, hogy a múltat nem tudjuk kezelni, mert nem hisszük, hogy van hatalom a múlt eltörlésére. Jézus azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, Ő megbocsátja azokat és megtisztít minket a gonoszságtól, a hamisságtól, mert neki van hatalma erre.”- hangsúlyozta a lelkipásztor, majd arról beszélt, Jézus kereszthalálával magára vállalta mindazt, amit mi követtünk el. Ha hittel el tudjuk ezt fogadni, akkor valóban „leszakad” a szívünkről a múlt terhe. Mert óriási felszabadító erő van a Jézusba vetett hitnek, annak, hogy Neki hatalma van a múltunk felett.

A lelkipásztor igehirdetésének végén az újjáteremtett emberről is beszélt, aki Jézus Krisztusba veti a hitét, és egy egészen új életet kap. Nem csak a múltat rendezi, hanem egy új csodálatos kapcsolatrendszerbe kerül bele. „Nap mint nap Jézussal élhetünk, úgy tervezhetjük a jövőt, hogy az Ő kezébe tesszük a múltat, a jelent és a jövőt. Ezért bármit hoz a történelem, a politika, a személyes sorsunk, tudjuk, hogy ennek az új teremtésnek része vagyunk, Isten Országához tartozunk. Tudjuk, hogy Ő tartja kezébe a szálakat, Ő látja és érti, hogy mi történik velünk, így a jövőbe is bizakodással nézhetünk.” - hangzott el a beszédben.

Somogyi László lelkész végül hálát adott Istennek azért, hogy Reformáció jubileumi Éve lehetőséget ad tanúságot tenni, az Istennel való személyes kapcsolatról, amelyet nem elvekben, és teóriákban kell keresni, hanem egy élő személybe, Krisztusba kapaszkodó bizalomban.

Az igehirdetés után a lelkipásztorok és közösségvezetők a lelki sebek és a családi kapcsolatok gyógyulásáért, a gyülekezeti kapcsolatok erősítéséért imádkoztak. Somogyi László református lelkész a záróáldásban Szent Pál szavaival bocsátotta el a híveket. „Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk