Ökumenikus imahét 2017 - második nap - beszámoló

2017. 01. 16. | | 2017. 01. 17.

 

 

 

Ökumenikus imahét Székesfehérváron
Éljünk a másik emberért! - Az ökumenikus imahét második napja Székesfehérváron

2017.01.16. - Az ökumenikus imanyolcad második napján, az öreghegyi katolikus templomban gyűltek össze a város keresztény felekezeteinek hívei közös istentiszteletre, hogy lelkipásztoraik vezetésével az egységért imádkozzanak. Az est igehirdetője, Bencze András evangélikus püspök helyettes volt.

A fehérvári imaest kezdetén a bűnbánati részt Tornyai Gábor plébános vezette: „A történelem folyamán sok megújulási mozgalomról tudunk az egyházban, amelyekre mindig szüksége van az igaz megtérésre a főhöz, Jézus Krisztushoz. Ezek a mozgalmak időnként akaratlanul is megosztottsághoz vezettek. Ez a tény ellentétes azzal, amit Jézus kér az Atyától Jn 17,23 szerint, „hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szereted őket, ahogyan engem szerettél”. Amikor megnevezzük ezeket a bűnöket, magunk előtt látjuk, ahogyan falként elválasztanak minket egymástól.” - hangzott el az imában.

Ezután a megjelent lelkipásztorok, közösségvezetők felsorolták a keresztény felekezeteket elválasztó fal felépülésének okait, és mindenért bocsánatot kértek Istentől. Így a szeretet hiánya, a hamis vádaskodás, a hátrányos megkülönböztetés, az üldözés, a szétszakadt úrvacsorai közösség, a türelmetlenség, a vallásháborúk, a megosztottság, a hatalommal való visszaélés, az elzárkózás, a gőg bűneit, amely sebeket okozott Isten népének.

Majd a gyülekezetek képviselői felolvasták a második imaalkalomra szóló igehelyeket a Bibliából, az egyetértés erősítésére.  A krisztushívők egységéért tartott imahét közös vezérfonalát összeállító németországi keresztények a Jézusért élő ember példáját választották témául. Az igehirdető, Bencze András az ajánlás gondolatához kapcsolódva elmondta, akkor rajzolódik ki egy közös Krisztus arc rajtunk, ha majd közösségeink összetartanak. „Szeretnénk másokért élni, de nem tudunk. A kiindulópont hogy a világ atomizálódik, darabjaira hullik szét. A közösségek is szétszóródtak, alig vannak olyan gyülekezetek, aki egybe tartanák az embereket, összefognák őket. Hogyan változtassunk ezen? Fogódzkodjunk össze, azért most itt együtt? - adódik a kérdést. De ez nem ilyen egyszerű. Csak Jézus Krisztus tud összetartani bennünket. Akik élnek annak éljenek, aki meghalt értünk és feltámadt. Fedezzük fel, hogy a másik ember hozzánk tartozik, mert mindannyian Krisztushoz vagyunk rendelve. Szeretete egybeforrasztott bennünket.”

Beszéde végén az evangélikus lelkész egy puzzle-t osztott ki a hívek között, amelyből az Úrvacsora jelképeinek képét lehetett kirakni. Így erősítette meg a jelenlevőket abban, hogy bár az egység darabokra hullott, de újra lehet építeni. Teljessé válhat a kép, vagyis Krisztus arca általunk.

A közös hitvallás után a közbenjáró imádságok az egyházért, az igazság és béke terjedéséért, az emberiség egész családjáért, szóltak, hogy leomoljanak a gőg és a gyűlölet falai, melyek a megfertőzték szíveket. Arra kérték az Urat egyesítse népét a szeretet kötelékével!

A közösen elmondott imák után Bencze András lelkész az Ároni áldással bocsátotta el az istentiszteleten résztvevő híveket.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk