Ökumenikus imahét 2017 - hatodik nap - beszámoló

2017. 01. 20. | | 2017. 01. 26.

 

 

Istentől kaptuk békességünket - Az ökumenikus imahét hatodik napja Székesfehérváron

2017.01.20. - A székesfehérvári ökumenikus imahét hatodik napján a Szécsényi úti Református templomban folytatódtak a közös istentiszteleti alkalmak. A város felekezeteinek hívei, lelkipásztorai és gyülekezeti vezetői ezen az estén az Istentől kapott béke megvalósulásáért imádkoztak.

Az imaalkalom elején Somogyi László református lelkészi elnök köszöntötte az egybegyűlteket. A lelkipásztorok imáikkal hálát adtak a hit közös gyökereiért, az Úr nagy tetteiért, és a tanúságtevő küldetésért. A biblia részek az Isten Ábrahámmal kötött szövetségéről, Fia halála általi megbékéléséről, a világ feletti győzelméről és az öröm hirdetéséről szóltak. A hatodik nap igéje a 2. Korintusi levél 5 fejezetének 18 verse volt: „Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által…”

Az igehirdetést Révész Lajos baptista lelkész tartotta. Beszédében hangsúlyozta: Krisztusban Isten kegyelmesen megbékéltet minket önmagával, még akkor is, ha elfordultunk tőle. Isten tette azonban még ezen is túlmutat, mert nem csak az egész emberiséggel békél meg, hanem az egész teremtett világgal. „A békesség akkor valósul meg egy ember szívébe, amikor a bűnt elkövető ember megtalálja azt a módot, ahogy Isten elengedi neki vétkeit. Minden dolog, ami nincs rendben, ami nem az igazságban, hanem azon kívül van, félelmet és haragot szül. Isten is tud haragudni, de haragjának tárgya nem az ember, hanem az, ami miatt eltávolodik Tőle. Amikor Isten békességét felajánlotta, félretette haragját és szeme elé Fiát tette, akire ráhelyezte bűneinket. Halála és feltámadása megmutatta, hogy erősebb vétkeinknél, Krisztusban az Atya megbékélt velünk.„ A lelkész felhívta a figyelmet arra is, hogy vágyjunk egyrészt az önmagunkkal, másrészt az egymással való megbékélésre, de a különböző felekezeti hagyományok közötti megbékélésre is. „Nem kell félni az Istentől, Ő nem egy haragvó Isten. Nem azzal foglalkozik naponta, hogy összehúzza a szemöldökét és ide-oda büntetéseket helyez el a világban, hanem ellenkezőleg, azért küldte Fiát, hogy a békéltetés szolgálatát végezze el. Megbocsátása nálunk bölcsebb, túllép a mi sértettségünkön, túlnéz a mi önigazságunkon és felajánlja, hogy békességünk lehet a béke fejedelmével.” - hangzott el a beszédben.

Az ökumenikus istentisztelet záró imádságai a megbékélésért és misszióért szóltak a családokban, a gyülekezetekben, a társadalomban valamint a népek és nemzetek között. Tóth András káplán vezetésével elmondott, közösen elmondott Miatyánk és Hitvallás után Révész Lajos baptista lelkész megáldotta Isten megjelent népét.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk