Ökumenikus imahét 2017 - első nap - beszámoló

2017. 01. 15. | | 2017. 01. 16.

 

 

 

Székesfehérváron is megkezdődött az ökumenikus imahét

2017.01.15. - Az ökumenikus imanyolcad nyitóalkalmát idén a székesfehérvári evangélikus templomban tartották tekintettel arra, hogy kezdetét vette a Reformáció 2017-es jubileumi Emlékéve is. A kezdő istentiszteleten a város katolikus, református, evangélikus és baptista lelkipásztorai imádkoztak együtt a hívekkel a megbékélésért, a közösségekben és a világban.

A 2017-es imanyolcad vezérfonalát a németországi keresztények állították össze. Ahogy az útmutatóban leírták az első ökumenikus istentiszteleten Szemerei János evangélikus püspök felolvasta Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt 2. leveléből az 5. fejezetet a 14.-verstől a 22-ig. Ez az igei rész az idei imaalkalmak bibliai alapfelvetése, „Krisztus szeretete szorongat minket” mottóval. Az imaalkalmon a lelkipásztorok közös bűnvallomásra majd megbékélésre hívták Isten népét, a könyörgésekben, és a hálaadásokban. Felolvasták az imahét első alkalmára kijelölt igei részeket Izaiás próféta könyvének, János evangéliumából és leveleiből.  

Az imanyolcad első alkalmán, Spányi Antal megyés püspök tartott igehirdetést, amelyben az egység felé vezető út eddigi állomásait sorolta majd arról beszélt, ami még előttünk áll. „Évtizedek óta jövünk össze, és imádkozunk az egység héten, és több emberöltő már annak az ideje, hogy építjük hivatalosan is az ökumenét. De Jézus parancsa sürget, hogy egyek legyünk!”- mondta a főpásztor. „Ez az Ő világos parancsa, akarata, mely nekünk szól! Számos kölcsönös gesztus, és bocsánatkérés van már mögöttünk, de lelkünkben ég a vágy, hogy e Jézusi parancsot teljesen meg is éljük. ... De mindenre van erőnk abban, aki bennünket meghív, és aki minket megújít szeretetében. A hit ereje és a szeretet képessé tesz arra, hogy Krisztus követségében járjunk, felülemelkedjünk azon, ami szétválaszt, és keressük azt, ami összeköt! És a kérdés akkor nekem magamnak szól, és szíven talál! Mi közöm a másikhoz, mi közöm Krisztushoz? Hogyan vagyok Krisztussal egységben, ha övéivel nem akarom ezt, és hogyan lehetek tagja a magam közösségének, ha nem érint meg az egység parancsa?”

A megyés püspök arról is beszélt a hitvalló élet ma sokaknak újra nehéz és veszélyes, nem csak a sátán kísértései miatt, hanem a világ számos területén a keresztényeket érő súlyos üldöztetés miatt is. „Ismét a vértanúk korát éljük, szentek unokái és vértanúk kortársai vagyunk!  Krisztus szeretete ezért sürgessen bennünket is! ... Nekünk nincs más utunk, nincs más dolgunk, mint követni az apostolok példáját, és velük együtt Jézust! Hallgassunk Krisztus meghívására, aki kiválasztott, a keresztségben lefoglalt bennünket magának. Tudatosan éljük az életünket, mint akik nem maguknak élnek, hanem Krisztusnak! Kövessük a messziről jött, nagy belső utat bejárt Szent Pál példáját! Törekedjünk Jézushoz mind közelebb kerülni, őt mind jobban, nem emberi szempontok szerint, de a Lélek benső megismerésével szeretni, befogadni, hordozni!”

Az igehirdetés után a közös hitvallást követően Bencze András evangélikus püspök-helyettes megajándékozta a jelenlevő lelkipásztorokat, az Úrvacsora jelképeiről készített fotóval. A hívek pedig ugyanennek a képnek egy-egy darabját kapták meg, szimbólumaként annak, hogy mindannyian Krisztus egy testébe tartozunk, és az egy nélkül az egész pedig hiányos.
Az ajándékozást a lelkipásztorok könyörgései követték, akik imádkoztak az egyházakért, hogy megszűnjenek az elválasztó falak, és Isten egyesítse népét a szeretet kötelékével. Imádkoztak a Szentlélekhez az evangélium terjedéséért földön, hogy minden ember és nemzet egységben szolgálhassa Isten Országát. Külön fohászkodtak a szükséget szenvedőkért a világban.

Az istentiszteleten Tóka Szabolcs orgonakíséretével és Dóczi István vezényletével a város ökumenikus énekkara szolgált. Elhangzottak többek között Szokolay és Gounod művei is.

A 2017-es ökumenikus imanyolcad ünnepi nyitó istentiszteletének végén Szemerei János evangélikus püspök vezetésével az egybegyűltek közösen elimádkozták a Miatyánkot, majd a megbékélés jeleként, békejobbot nyújtottak egymásnak. Székesfehérváron az első ökumenikus imaalkalom Spányi Antal megyés püspök záróáldásával fejeződött be. 

Berta Kata
Fényképeket késíztette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

A püspöki tanítás letöltése: 1701okumen_elsonap_megnyitobeszed.pdf (216 kB)

 

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk