Kaszap István halálának 82. évfordulója - beszámoló

2017. 12. 17. | | 2017. 12. 18.

 

 

Életútjával az emberi élet adventjét járta be - Kaszap Istvánra emlékeztek halálának évfordulóján  

2017.12.17. - Spányi Antal megyés püspök ünnepi szentmise keretében emlékezett meg az életszentség hírében, fiatalon elhunyt Kaszap István halálának 82. évfordulójáról. A főpásztor a hitvalló kispapot, mint a szenvedélyes istenszeretet példaképét állította a zarándokok elé.

A szentmise elején Tóth Tamás plébános, a főpásztor és az ünneplő közösség köszöntése után megemlékezett a templom egykori káplánjáról, a közelmúltban eltemetett Ullrich Ágoston atyáról, aki a halála előtti napokban - Kaszap Istvánhoz hasonlóan - mély hittel tekintett az égi valóságra, az Örök Hazára.

A közelgő karácsonyi ünnep ellenére nemcsak az egyházmegye területéről, hanem Budapestről és más városokból is sokan érkeztek a székesfehérvári Prohászka templomba, hogy tiszteletüket fejezzék ki Kaszap István iránt. A jubileumát ünneplő Kaszap István Alapítvány alapító és új tagjai is elzarándokoltak az ünnepi eseményre.

A főpásztor beszédében hangsúlyozta: „Kaszap István lángoló szívvel és tüzes szeretettel tudta szeretni az Istent. Nem saját kívánságai rabja volt, hanem teljesen Istené akart lenni. Nem földi sikereket, és nem is az egyházi karriert tűzte ki élete fő céljául. Szándéka egyedül az Istennek való önajándékozása volt. A szenvedés nagy próbatétel volt az életében, de Isten kegyelméből elfogadta keresztjeit, hogy egészen megtisztuljon, egészen keresztény legyen. Igyekezett emberi természetét is kicsiszolni, jobbá tenni, hogy Isten előtt kedvessé váljon. Ezek voltak az Ő céljai, mert minden szavával, minden tettével Istenhez igyekezett közelebb kerülni.” – fogalmazott a püspök és végül hozzátette. „Amikor Kaszap Istvánt tiszteljük, erényeinek példáját csodáljuk, közbenjárását számtalan dologban kérjük, akkor a tüzes lelkű fiatalhoz fordulunk, hogy segítsen bennünket is lángoló lélekkel élni, tiszta szenvedélyes szeretettel szeretni Istent és mindazokat, akiket Ő ránk bízott. Kérjük Őt, hogy földi életünk szenvedései között mi is megtaláljuk szívünk békéjét, örömét, szemlélhessük Isten szépséget. Kérjük Kaszap Istvánt, hogy járhassunk azon az úton, amelyen Ő járt, hogy lépésről lépésre közelebb juthassunk mi is Istenhez.”

A szentmise végén a résztvevők a megyés püspök és a megjelent egyházmegyés papság vezetésével Kaszap István sírjához vonultak, hogy imádkozzanak közbenjárásáért és mielőbbi boldoggá avatásáért. A Székesfehérvár díszpolgáráról való megemlékezésen, a város vezetői közül is többen részt vettek.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lakata Pál
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk