Kaszap István halálának 73. évfordulója - beszámoló

2008. 12. 17. |

 

A székesfehérvári Prohászka templomban szerdán este Spányi Antal megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be Kaszap István halálának 73. évfordulóján. A szentmisén részt vett Takács Nándor, a Székesfehérvárról és az egyházmegyéből érkező papok és hívek.

 

a sír előtt

 

Spányi Antal beszélt a várakozásról, mely átitatja adventet: Istenre várunk, őt keressük. Az Ószövetség emberei is Isten-várakozásban éltek, ezt a várakozást tapasztaljuk meg adventben, ugyanakkor mi már láttuk az ígéret beteljesedését Jézus Krisztusban. Az Újszövetség szentjei ennek az ígéretét megtartó, szerető Istennek adták magukat. Csodálatos életek, életművek születtek ebből a lelkületből. Ilyen Kaszap István élete is.

 

Homília meghallgatása:

 

"Kaszap István kereste Istent!" - emelte ki a főpásztor. Beszélt Kaszap István életéről, gyermekkorában végzett ministrálásairól, arról, hogy tudatosan igyekezett legyőzni indulatos természetét, és a világ kihívásai ellenére is értéknek tartotta az állapotbeli tisztaságot.

Istent kereste a csöndben, a tudatosan vállalt szolgálatokban. Készséges, szelíd és komoly ember volt. Istent keresve megtalálta helyét, azonosult hivatásával, rendi célkitűzéseivel. Összeszedetté vált, szeretett imádkozni, az oltáriszentség előtt időzni és megtanult Isten jelenlétében élni.

 

                     

 

                    

 

Sokszor a nehézségek és szenvedések során és láttán nehéz felismernünk Isten jelenlétét; Kaszap István élete példája annak, hogy "az Istent keresőknek minden a javukra válik". Ez a fiatalember mindenben Istent kereste, a szenvedésben, a kudarcban is; nemcsak elfogadta, mint Isten akaratát, de fel is ajánlotta szenvedéseit.

Spányi Antal idézte Kaszap István halála előtti szavait: "Isten veletek! Odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket!"

Egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az élet túlmutat önmagán, és Isten felé tart. "Bátran tekintsünk rá, kövessük példáját! Tanuljunk tőle! Van mit kicsinek és nagynak! Különösen is a fiataloknak, a cserkészeknek, azoknak, akik komoly életet akarnak élni, akiket nem elégít ki a világ szelleme, a kor divatja, a médiumok felszínessége.." A püspök továbbá bátorította a betegségben, bajban lévőket, hogy bizalommal kérjék közbenjárását, mert ezzel sokak imájához társulnak, olyanokéhoz is, akik már megtapasztalták égi közbenjárását.

Spányi Antal a következő útmutatással zárta szentbeszédét: "Keressük mi is Istent, életünkben, sikerben és kudarcban, nehézségben és eredményben, egészségben és betegségben. Legyen tanúságtételünk, életünk példája rámutató tanúságtétel, hogy lehessen a magyar fiatalságnak új példaképe. Szükségünk van rá!" 

A Székesfehérvári Egyházmegyében a vasárnapi szentmiséken a hívek könyörgései közt a következő fohász hangzik el:

"Kérünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új példaképet Kaszap István személyében; add, hogy mihamarabb a magyar boldogok sorában tisztelhessük őt!"

- BPK -
Fényképeket készítette Ugrits Tamás


 

Korábbi évek beszámolói:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk