Kaszap István halálának 79. évfordulója - beszámoló

2014. 12. 17. | | 2014. 12. 18.

 „Krisztus híveit nem lehet eltántorítani meggyőződésüktől, mert hitük keménymárványból van.” - elevenítette fel Prohászka Ottokár püspök gondolatait Spányi Antal megyés püspök a Székesfehérváron tisztelt, Kaszap István hitvalló halálának évfordulóján. Sokan érkeztek zarándokok a szentéletű kispap emlékmiséjére, hogy kérjék közbenjárását, megköszönjék az imameghallgatásokat. A koncelebrált szentmisén részt vett még Dékány Árpád Sixtus zirci apát, Forrai Tamás SJ. jezsuita tartományfőnök és az egyházmegye megjelent papsága. A díszpolgárként is tisztelt Kaszap Istvánra emlékezve többen képviselték a város vezetőségét, köztük Mészáros Attila alpolgármester. Számos cserkész és fiatal volt jelen, valamint a Prohászka Imaszövetség tagjaiból is sokan érkeztek a megemlékezésre, eljöttek  Budapestről is például a Kaszap István Alapítvány tagjai.

A templom plébánosa Tóth Tamás atya köszöntötte a zarándokokat. A nehézségeket szentként viselő Kaszap Istvánról elmondta: olyan ember volt, akit érdemes követni, akinek rövid élete példa előttünk. Fontos azonban, hogy ne csak arra figyeljünk, milyen távol állunk attól, amilyen Ő volt. Tekintsünk vissza és adjunk hálált azért, amit elértünk eddig Isten kegyelméből az életszentség útján.

A főpásztor szentbeszédében arról elmélkedett, hogy ebben az ünnepre készülő, gyönyörű időszakban miért érdemes Kaszap Istvánra figyelni. Naplójából és a róla felidézhető visszaemlékezésekből tudjuk: földi élete adventjének végén valóban Krisztussal találkozott. „Ahogy ennek a téli időszaknak a sötétségében az adventi gyertyák fénye egyre erősödik, úgy növekedjék bennünk a vágy, hogy felkészülten várjuk mi is az Urat. Nem könnyű a mai zajos, rohanó életünkben meglátni Isten végtelen békességét és szeretetét. A prófétáknak sem volt könnyű, amikor a Messiás eljövetelét hirdették számos megpróbáltatás között. Mária „igenje” után mennyi szenvedés, nehézség várt Jézus Anyjára, de kitartóan hitt Isten üdvözítő kegyelmében. A mi hitünk se legyen „könnyű tészta, hanem márvány”, ahogy Prohászka írja, szilárdan tartsunk ki meggyőződésünk mellett.” – mondta a püspök, majd hozzátette: Máriával együtt erősítsük érzéseinket: vágyódjunk Jézus után, szolgáljuk az Ő érkezését, és úgy tegyünk mindent a hétköznapokban is, hogy megszülethessen bennünk, a körülöttünk élőkben. Ezt tette Kaszap István is, akit ezért a tanúságért tisztelünk és próbálunk követni. - fejezte be beszédét a főpásztor.

A megyéspüspök a szentmise végén azt kívánta, hogy a jövő évben meghirdetésre kerülő Kaszap István Emlékév sokak számára hozzon mélyebb hitet, elkötelezettebb keresztény életet. Meghívott mindenkit 2015. március 25-re az emlékév megnyitására.

A szentmise után Spányi Antal megyés püspök vezetésével Kaszap István sírjához vonultak a hívek, hogy együtt imádkozzanak a szentéletű kispap mielőbbi boldoggáavatásért.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk