A város közös Úrnapi körmenete - beszámoló

2018. 06. 03. | | 2018. 06. 04.

 

 

„Aggódva őrizzük az Oltáriszentséget” – Közös Úrnapi szentmise és körmenet Székesfehérváron

2018.06.03. – Úrnapján közösen ünnepelte a katolikus hit központi misztériumát, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztust a székesfehérvári papság és a fehérvári hívek. A ciszterci Szent István Gimnázium tanulói, a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda diákjai és óvodásai, a hittanosok, cserkészek virágszirmokat szórva, a plébániák képviselő-testületének tagjai pedig zászlóikkal vonultak körmenetben a belváros utcáin, hogy együtt fejezzék ki tiszteletüket Jézusnak, aki az üdvösség eledeleként és italaként ajándékozta önmagát minden embernek.

A szentmisében Spányi Antal megyés püspök Mindszenty József bíborost idézte, aki fogsága idején is ünnepelte az Úr szentségi jelenlétét, így kapva erőt a kegyetlen szenvedések elviseléséhez. „Méltó, hogy Mindszenty bíborostól tanuljuk meg, életünk nehéz napjaiban milyen nagy áldás, milyen nagy ajándék számunkra a szentmise és a szentségi Jézus – mondta főpásztor. A vértanú lelkületű főpap emlékirataiban megrendítően írta le, hogyan volt 8 évig tartó rabsága alatt hűségének, a krisztusi megbocsátásnak és az engesztelő lelkületnek a forrása és egyben fogoly életének legnagyobb vigasza a mindennapi szentmise és Krisztus valóságos jelenlétének imádása a börtönben. „Aggódva őriztem az Oltáriszentséget. Tudtam, hogy séta alatt turkálnak, motoznak cellámban, ezért sétára is magammal vittem: Vácra is. Ebből áldoztam ott is. Szentségimádást is gyakran végeztem, úgyhogy éjszaka is mellettem volt a sötétben. Meg-megérintettem a terítőn át. De sokat jelent a rabnak a zárkában a szentségi Jézus… Amióta megengedik, a szentmise napirendem középpontjává lett. Eltart két és fél – olykor három és fél óráig. Elmélkedem. Sok az oratio. Beléjük helyezem a magyar Egyháznak és hazámnak minden igényét és sebét. Imádkozom a pápa, a bíborosok, a püspökök szándékára; könyörgök a betegekért, édesanyámért … az őrökért és foglyokért. Mint fegyházrabnak, mindenre időm volt, és én hálás voltam ezért Istennek – idézte a bíboros szavait a főpásztor.

Hittel kell közelednünk a Titokhoz, ahogy tették ezt a szentek, vagy akár korunk vértanúi – hangsúlyozta beszédében a püspök, és példaként állította Boldog Brenner Jánost is, aki az Oltáriszentség vértanúja lett. Az Őt ért brutális támadás ellenére is élete utolsó pillanatáig védte a szentséget tartó táskát szíve felett.  Brenner János így tesz tanúságot nekünk arról, hogy a Szent Ostya már nem kenyér, hanem Krisztus teste, amit értünk adott. „Tudunk-e ilyen hittel és szeretettel gondolni az Oltáriszentségre? – tette fel a kérdést a megyés püspök, amely Isten mindent felülmúló szeretetének jele, amellyel odaajándékozta önmagát nemcsak a kereszt áldozatába, hanem saját testét odaadva a kenyér és bor színében. Felemelő látni egy-egy beteget, amikor megkapja a szent útravalót, és szívében teljes békét és nyugalmat nyer általa, vagy ahogy egy gyermek hitének tisztasáságával először járul az Oltáriszentséghez. De megrendítő nézni, ahogy a megszokottság jelei tűnnek föl a szentáldozáskor, amikor a szentség iránti tisztelet nem a hitből fakadóan, hanem hétköznapi, közömbös módon jelenik meg a híveknél – fogalmazott a főpásztor, majd hozzátette: Találjunk időt arra, hogy együtt legyünk az Úrral, hogy betérjünk hozzá, a templom csöndjében találjunk Őrá, aki hallgat ránk, figyeli imánkat, szól hozzánk. Ha a rejtett módon közöttünk élő Krisztust keressük, megkapjuk azt az erőt, amely segít bennünket hétköznapi kísértéseinkben, mindennapi helytállásunkban. Gyengeségünkben hozzá kell fordulnunk, tőle kell kérnünk erőt és vigasztalást, és megkapunk mindent. Isten végtelen szeretetének csodálatosan nagy ajándéka a velünk lévő Úr Jézus Krisztus. „Veletek vagyok mindennap a világ végéig. Úrnapján ebben erősödjön meg a hitünk, legyünk bátrak a hitvallásban, és merítsünk az Úr kegyelméből, hogy életünkkel hitet tehessünk Őmellette, és tenni tudjunk ezzel a világért” – fejezte be beszédét a püspök.

A szentmise után a főpásztor hívek sokaságának kíséretében, körmenetben vitte végig az Oltáriszentséget a Belvárosban. Felolvastak az evangéliumokból, közösen imádkoztak és énekeltek a Szent Imre-templom Fadrusz-keresztjénél, a Püspöki Palota és a Ciszterci templom kapujában és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház bejáratánál felállított négy oltárnál. Az eseményen részt vett Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere is és több városi képviselő.

Az ünnepi körmenetben részt vevők végül visszatértek a Szent Imre-templomba, ahol a Te Deum és az engesztelő imádság után a megyés püspök megáldotta a jelenlevőket. Az ünnep a Pápai és a Magyar Himnusszal ért véget.  

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2020. július >
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk