"Jöjjön el a Te országod!" - imádságra hívás - beszámoló

2006. 02. 02.

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, az országos imaévhez kapcsolódva a székesfehérvári egyházközségek közös, elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepet tartottak. Spányi Antal megyés püspök ünnepi szentmisét koncelebrált, Takács Nándor püspökkel és a város papságával. A főpásztor homíliájában kiemelte:

 

a templom előtti téren

 

„Negyven nappal karácsony után, az egyház ma újra átéli Jézus bemutatását a templomban. A gyermek ugyanis, akit Mária és József a templomba visznek, a megtestesült Ige, az ember és a történelem Megváltója. Minderre emlékezve meghívást kaptunk arra, hogy Krisztus és Mária megszentelődésén keresztül mi is megszentelődjünk, akik Isten Országa iránti szeretetből Krisztus követelésére szegődtünk. Példaképként állnak előttünk Simeon és Anna, akik hűséges várakozásban és reményben élték mindennapi életüket, mert bíztak Isten ígéretében. Úgy éljünk, hogy mások észrevegyék a bennünk élő Istent, az ő Örömhírének világosságát! Ezt jelképezzék a megszentelt gyertyák, melyek ezen estén megvilágítják a templomot.”

 

                     

 

                      

 

A szentmisét követő szentségimádáson a megyés püspök elimádkozta az MKPK által a nemzet lelki megújulásáért meghirdetett országos imaév fohászát, majd Prohászka Ottokár szavaival az életszentség szükségességére emlékeztetett.

Az ünnep befejezéseként a főpásztor és a papság, kezükben gyertyával a templomot megtöltő több száz hívővel együtt, körmenettel vonultak a Szent Imre templom oldalán álló kereszthez, hogy csatlakozzanak a kint várakozókhoz, akik a „Jöjjön el a Te országod” engesztelő imára gyűltek össze.

A KÉSZ Székesfehérvári Csoportja imádságot hirdetett meg erre az estére, hogy imával csatlakozzék az Értékrend Asztaltársaság nyilatkozatához, mely minden vallás tanításának és szimbólumának tiszteletben tartásáért emelte fel szavát. A komoly méltósággal megrendezett esten engesztelő imával és könyörgésekkel fordultak Istenhez, és közösen imádkozták el a Miatyánkot azokért is, akik rövid távú kampánycélok érdekében megfeledkeznek a mindenkit megillető tiszteletről.

                

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk