Betegek Világnapja - beszámoló

2009. 02. 11. |

 

Spányi Antal megyés püspök a Székesegyházban a város papságával koncelebrált szentmisét mutatott be, amelynek keretében kiszolgáltatták a betegek kenetének szentségét. II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e, a Lourdes-i jelenések évfordulójának ünnepnapja egyben a Betegek Világnapja legyen.

 

idős miséző atyák

 

A pápa, az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordult a betegekhez. A Szűzanya 1858. február 11-én  jelent meg először egy fiatal lánynak, Bernadettnek Lourdes-ban. Azóta több millió zarándok járt ott, és számos csodás gyógyulás is történt, aminek orvosi magyarázata nincs. A Betegek Világnapja megünneplésével az Egyház egyben kifejezi háláját, elismerését az egészségügy területén dolgozóknak és mindazoknak, akik nagylelkűen foglalkoznak a betegekkel, szenvedőkkel. A szenvedés a betegség elválaszthatatlan az ember földi életétől. A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.

 

Homília meghallgatása: 

 

A főpásztor beszélt arról, hogy az élethez hozzátartozik a betegség, szenvedés és halál is, de a betegség és a halál nem Isten terve szerint való. Az Isten által és a boldogságunkra teremtett világba a bűn szabadította ránk a halál fájdalmas tapasztalatát. Jézus eljött megváltásunkra, Őt kell követnünk, ahogy követték őt sokan: Szent Pál, az apostolok, a lelki szenvedést naponta átélő Prohászka püspök vagy a test gyengeségeit hordozó Kaszap István és Bogner Mária. „Életükön, személyükön keresztül meg kell látnunk, hogy lehet a szenvedést úgy viselni, hogy általa Krisztushoz kerüljünk közelebb. Ehhez erő kell; az egyház szentségei segítségünkre vannak a küzdelemben.

Évről-évre sok zarándok érkezik az idén a jelenések 151-ik évfordulóját ünneplő Lourdes-ba, gyógyulást remélve. „Annak ellenére, hogy gyógyulást viszonylag kevesen találnak, mégis sokakkal megtörténik a gyógyulásnál is nagyobb csoda. Megbékélnek, fölismerik a betegségben és szenvedésben Isten ajándékát, a lehetőséget, hogy Krisztushoz közelebb kerüljenek.”

A Betegek Világnapján nemcsak csak a szenvedő betegeket hordozzuk imáinkban, hanem mindazokat, akik feléjük fordulnak, ápolva, segítve, támaszt nyújtva nekik.

Spányi Antal homíliáját így fejezte be: „Szeretetett testvéreim, ha képesek vagyunk életünknek ezzel a misztériumával szembe nézni, a hit fényében, a szentségek által a lélek erejével, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nincs semmi ezen a világon, sem magasság, sem mélység, sem szélesség, sem hosszúság, sem betegség, sem egészség, sem halál, amely bennünket elszakítana Istentől. Adja az Úr nekünk, hogy megfeleljünk mindennek, hűségesen kitartsunk, hogy életünk minden nap közelebb kerüljön a bennünket szeretettel váró Istenhez. Amen.”

 - BPK -


XVI. Benedek pápának a Betegek Világnapjára írt levele:  2009betegekvilagnapja.pdf

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk