Általános tájékoztatás a székesfehérvári egyházmegye programjairól a járvány idején

2022. 03. 04. | | frissítve 2022. 03. 05.

 
2022. március 4. - Járványügyi rendelkezések visszavonása

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

 • nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása,
 • engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, 
 • a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és 
 • a szenteltvíztartók használatát. 
 • (a kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimaradt)
 • ajánljuk továbbra is a kézben való áldozást, de nem tiltjuk meg a nyelvre való áldozást sem. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.


Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjanak el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat.
A szociális és egészségügyi intézményekben továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérjük azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

Felhívjuk ismételten a hívek figyelmét, hogy – amennyiben egészségügyi akadálya nincsen – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

Letöltés:  20220304jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf (131 kB)

Spányi Antal
székesfehérvári püspök 

2021. november 2. - Az aktuális járvány ügyi rendelkezés

A járványügyi helyzetre való tekintettel a székesfehérvári egyházmegye további intézkedésig a következő rendelkezést hozza:

 • szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenységeken a hívek számára ismét kötelező a maszk viselése.

Továbbra is érvényben maradnak a 2021. július 1-én hozott rendelkezések, vagyis:

 • jól szellőztetett helyen, vagy szabadtéren gyóntassunk;
 • a szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratnál legyen fertőtlenítőszer elhelyezve;
 • a kézfogást a liturgiában mellőzzük;
 • az áldoztatás csak kézbe történhet;
 • a perselyadományok összegyűjtése a szentmise végén történjék;
 • a paptestvérek a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Akik felső légúti betegség tüneteit észlelki magukon (orrfolyás, tüsszögés, köhögés) ne menjenek templomba és közösségbe. Ebben az esetben, mint minden betegség esetében, a vasárnapi szentmisén való részvétel számukra nem kötelező.

Letöltés:  20211102_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf (155 kB)

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

 


 

2021. július 1. - Járvány ügyi rendelkezés

Az MKPK aktuális járványügyi közleményét figyelembe véve a székesfehérvári egyházmegyében július 4-től az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe:

• nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése;
• továbbra is jól szellőztetett helyen vagy szabadtéren gyóntassunk;
• továbbra is kerüljük a szenteltvíztartók használatát
• a perselyezést továbbra is a szentmise végén a templom kapujában végezzük;
• biztosítani kell a hívek és a papság számára a kézfertőtlenítés lehetőségét;
• a béke-köszöntésnél továbbra is mellőzzük a kézfogást;
• az áldoztatás továbbra is csak kézbe történjen.

Kérem a Paptestvéreket és a híveket, hogy közösségi ünnepeinket és programjainkat felelősen, egymás egészségére is ügyelve rendezzük meg; mindig figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat!

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

 


 

2021.március.6. - Járvány ügyi rendelkezés

A MKPK a tegnapi napon (2021. március 5.) közleményt adott ki az új járványügyi szabályokkal kapcsolatban. A közlemény tartalmát figyelembe véve az Egyházmegyei Hivatal az alábbi hivatalos tájékoztatást adja.

A székesfehérvári egyházmegyében 2021. március 8-tól további intézkedésig a nyilvános szentmisék bemutatásával kapcsolatban az alábbiakat kérem:

Az elmúlt hónapok egyre súlyosbodó járványügyi helyzete kellő tapasztalatot adott a járványügyi szabályok templomi betartásával és a szentmiséken részt vevő hívek számával kapcsolatban. Ezen tapasztalatok alapján kérem a Plébános atyákat, hogy abban az esetben, ha Kormány által előírt intézkedések (pl. védőtávolság, maszk viselése, fertőtlenítés) nem tarthatók meg, ne mutassanak be nyilvános szentmiséket a templomokban.

Ahol viszont a résztvevő hívek (érthetően lecsökkent) száma és a hívek járványügyi magatartása (szájmaszk, védőtávolság, fertőtlenítés) nem jelent nagyobb kockázatot, mint, ami az élet egyéb fontos eseményeinél is bekövetkezhet (mindennapi bevásárlás, közlekedés, hivatali ügyek intézése stb.), az eddigi szabályok fokozott betartásával továbbra is adjanak lehetőséget a híveknek a vasárnap szentmisével történő megszentelésére.

Bízom a Plébános atyák felelősségteljes döntésében (munkatársaik véleményét is meghallgatva), akik a helyi körülményeket pontosan ismerik (templomi létszám, fertőzöttség, hívek lelki igénye stb.) és ennek megfelelően helyes lelkipásztori döntést tudnak hozni.

Ezzel együtt kérem, hívják fel a hívek figyelmét, hogy az MKPK egységes döntése értelmében a járványügyi helyzetre való tekintettel felmentést adtunk a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (Közlemény 2. pontja). A nyilvános (vasárnapi) szentmiséken való részvétel tehát ott sem kötelező senkinek, ahol erre lehetőséget biztosítanak a Paptestvérek!

Kérjük a Plébános atyákat, hogy felelősséget érezve és vállalva a rájuk bízottakért, további intézkedésig ennek megfelelően végezzék lelkipásztori szolgálatukat.

Székesfehérvár, 2021. március 6.

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

 Az egyházmegye jelenlegi járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20210306_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf (163 kB)

 


 

2021. február 22. - Spányi Antal megyés püspök felhívása a járványügyi rendelkezések betartásáról >>


 2020. december 21.Az aktuális járványügyi helyzetet és a Kormány mai döntését figyelembe véve azt a döntést hoztuk, hogy Székesfehérváron nem tartjuk meg a hagyományos karácsonyi éjféli misét.

A tapasztalatok alapján olyan nagyszámú hívő ember jelenne meg templomainkban, ami lehetetlenné tenné a járványügyi szabályok betartását, és fokozottan növelné a fertőzés veszélyét.

A kormány döntése értelmében, életben maradnak a tilalmak és korlátozások; mindenkit arra kérnek, hogy az ilyenkor szokásos utazásokat most halassza el, a lehető legszűkebb körben ünnepelje idén a Karácsonyt!

December 24-én templomainkban Vigília (előesti) szentmisét tartunk, december 25-én (és az azt követő napokban) pedig ünnepi miserend szerint történik a szentmisék bemutatása. Ez lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy a megfelelő biztonsági szabályok betartásával részt tudjon venni „karácsonyi” szentmisén.

Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy mindazok, akik betegnek érzik magukat, valamilyen betegségre utaló tüneteket mutatnak (láz, köhögés stb.) nem jöjjenek a szentmisékre! Azoknak pedig, akik idős koruk, krónikus betegségük vagy egyéb okok miatt egészségüket veszélyeztetve látják a templomi szertartásokon, felmentést adunk a szentmisén való személyes részvétel alól. Kérjük őket, hogy a nagyszámban megtalálható online közvetítéseken keresztül lélekben, imádságban kapcsolódjanak be Karácsony megünneplésébe.

A székesfehérvári egyházmegye valamennyi plébániája számára – a fenti szempontokat figyelembe véve – megfontolásra ajánljuk a székvárosban hozott döntésünk követését.

Székesfehérvár, 2020. december 21.

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

 Az egyházmegye jelenlegi járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20201221nyilatkozat_ehm.pdf (155 kB)

 


 

2020. november 9. - A jelenlegi egyházmegyei járványügyi rendelkezések megegyeznek az MKPK rendelkezéseivel.

 


 

2020. június 19. - A Kormány a járványügyi korlátozások újabb enyhítéséről döntött (285/2020 (VI. 17.) Korm. rendelet). A járványügyi helyzet lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében is arra, hogy lassan visszatérjünk a liturgiák megszokott rendjéhez.

A Kormány rendelete a másfél méteres védőtávolságot kötelezően már nem írja elő, de a híveknek továbbra is ajánlható a templomban a megfelelő távolság tartása.

A maszk vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete már csak bizonyos helyeken kötelező (pl. tömegközlekedés, üzletek), azonban a nagyobb helyeken (pl. színház, mozi) már nem. Ennek figyelembevételével az egyházmegye (ahogy eddig sem) nem írja elő kötelezően a védőmaszk használatát a templomokban.

A gyóntatás a továbbiakban történhet a gyóntatószékekben is, de lehet más gyóntatási helyet is használni.

A szentmiséken visszatérhetünk az éneklés megszokott rendjéhez.

A szentáldozás a továbbiakban is kézbe történjék, a perselyezést a szentmise végén, a templom bejáratánál végezzük, és a szenteltvíztartók maradjanak üresek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 500 fő fölötti rendezvények zárt helyen továbbra sem tarthatók.

Testvéri köszöntéssel és püspöki áldással:
székesfehérvári püspök

 Az egyházmegye jelenlegi járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20200619_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf (364 kB)

 


 

2020. május 21. - A Kormány tovább folytatja a járványügyi rendelkezések országos enyhítését. A járványügyi helyzet lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében is arra, hogy május 23. napjától engedélyt adjak a vasár- és ünnepnapi (és a hétköznapi) szentmisék hívek részvételével való templomi bemutatására.

Kérem a Plébános atyáktól, hogy az aktuális járványügyi szabályokat (265-2/2020. sz. egyházmegyei rendelkezés) pontosan tartsák és tartassák be!
A nagyobb egészségügyi biztonság érdekében javasoljuk, hogy a vasárnapi szentmisék csendes misék legyenek (közös éneklés elkerülése); és ahol erre lehetőség van, engedélyezzük, hogy a templomhoz kapcsolódó szabadtéren legyenek megtartva (szociális távolság megtartása).

A még mindig fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig továbbra is érvényesek az MKPK 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésben foglaltak, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk, és továbbra is lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását.

Kérem a Plébános atyákat, hogy felelősséget érezve a rájuk bízottakért gondosan hirdessék és szervezzék meg a plébániák szentmiséit a fenti rendelkezések figyelembe vételével!

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

 Az egyházmegye járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20200521_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf (133 kB)

 


 

2020. május 15. - A Kormány megkezdte a járványügyi rendelkezések országos enyhítését. Ez lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében arra, hogy május 18. napjától engedélyt adjak a hétköznapi (hétfőtől szombat délig) szentmisék hívek részvételével való templomi bemutatására. A vasárnapi szentmisék bemutatásával kapcsolatban (a járványügyi helyzetet figyelembe véve) május 22-én (pénteken) hozom meg rendelkezésemet.

Kérem a Plébános atyáktól, hogy az aktuális járványügyi szabályokat pontosan tartsák és tartassák be!

Indoklás:

A hétköznapi szentmisék nem jelentenek olyan hívő létszámú közösség templomi egybegyűlését, ami veszélyeztetné a jelenlévők egészségét.

Az istentiszteletek hétköznapi elkezdése biztosítani tudja a hívek fokozatos lelki visszatérését a templomokba és a hívő közösségekbe. Lehetőséget ad arra, hogy megtanuljuk a szeretetteljes keresztény viselkedést a templomi istentiszteleteken a járványügyi helyzetben is.

Az elkövetkező héten a hétköznapi szentmisékhez kapcsolódó gyóntatás lehetőséget ad a híveknek szentgyónásuk elvégzésére és a méltó szentáldozásra. Kérem Paptestvéreimet, hogy a gyónási lehetőségeket az interneten keresztül hirdessék meg a plébánia hívei számára.

A hétköznapi szentmisék és a hozzájuk kapcsolódó közös imádságok (Szentségimádás, Loretói litánia, rózsafüzér) lehetőséget adnak a közösség összegyűjtésére és felkészítésére a vasárnapi szentmisék méltó, ünnepélyes bemutatására.

Kérem a Plébános atyákat, hogy felelősséget érezve a rájuk bízottakért gondosan hirdessék és szervezzék meg a következő hét hétköznapi szentmiséit (gyóntatás, közös imák) a fenti célok figyelembe vételével!

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

Az egyházmegye járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20200515_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf

 


 

2020. május 16. - A székesfehérvári egyházmegye további intézkedésig a következő rendelkezéseket hozza a nyilvános szentmisék bemutatásával kapcsolatban:

 • kérjük a szentmiséken a kellő fizikai távolság megtartását;
 • kérjük, ahol ez megoldható, kézfertőtlenítő elhelyezését a templom bejáratának közelében;
 • kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
 • kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
 • kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
 • kérjük, hogy a perselyadományok összegyűjtése a szentmise végén történjék;
 • kérjük, hogy a gyermekek homlokának megjelölése helyett, ha szükséges, áldást adjunk;
 • kérjük a gyóntatóhelységen kívüli gyóntatást, vagy ahol ez nem lehetséges a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését.

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

Egyházmegyei intézkedés a nyilvános szentmisékkel kapcsolatban:
 20200516_jarvanyugyirendelkezes_ehm_szentmisek.pdf (113 kB)

 


 

Korábbi járványügyi rendelkezés:  

Helyi rendelkezés az MKPK 2020.05.01-i közleményével kapcsolatban:
 20200501_jarvanyugyirendelkezes_ehm.doc (28 kB)

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk