Virágvasárnappal kezdetét veszi a Nagyhét - beszámoló

2020. 04. 05. | | 2020. 04. 04.

 

 

 

Virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét

2020.04.05 – Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház, amelynek során jelképesen szent barkaágakkal hódol Krisztus előtt.

Ebben az esztendőben a virágvasárnap leegyszerűsített, ünnepélyességétől megfosztott liturgikus kerete jobban tükrözi az ünnep másik elnevezését, azt, hogy ez az Úr szenvedésének vasárnapja. A liturgia olvasmányai már Krisztus szenvedéstörténetét tárják elénk. Az olvasmány, Izajás próféta könyvéből a megjövendölt Messiásról szól (Iz 50,4–7), a szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből Krisztus kenózisát (önkiüresítését), az Atyának való engedelmességet és kereszthalálát mondja el. Az evangéliumi szakasz pedig Jézus kínszenvedését tárja elénk Szent Máté evangélista szerint (Mt 26,14–27,66).

Spányi Antal megyés püspök a helyes húsvéti készületet erősíti meg a hívekben, amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy virágvasárnap és a nagyhét eseményeit úgy szemléljük, hogy örvendezve kövessük az előttünk keresztjét hordozó Krisztust. „Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapján az öröm és a szenvedés, az ünneplés és a gyász együtt jelenik meg. Ez a jelentős esemény a Fény és a Sötétség metszéspontjában áll. Arra hív bennünket, hogy próbáljunk meg kiszakadni a mindennapokból, hogy a teremtő csöndben, az imádságban, Isten szemlélésében ezek a napok kegyelemben gazdaggá tegyenek bennünket, megújítsanak életünkben, és segítsenek arra, hogy keresztényi küldetésünket teljesítsük. Nekünk ugyanis a világért állhatatosan és buzgón kell imádkoznunk, mert az emberiség ma zűrzavarba kergette önmagát. A mi felelősségünk, hogy mégiscsak megtalálja Istenbe rejtett életét, a hit, a remény, a szeretet útját, és ezáltal Isten békéjét tudja hordozni, Isten békéjében tudjon élni.”

Nagyböjt utolsó hetének kezdetén tehát arra az eseménysorra készülünk, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, elhozva számunkra a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja.

Berta Kata
Fényképek korábbról dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk