Újra alapításának 30. évfordulóját ünnepelte a KALÁSZ - beszámoló

2020. 08. 08. | | 2020. 08. 11.

 

 

 

Hittel, erkölcsi kiállással nevelni a társadalmat – Újraalapításának 30. évfordulóját ünnepelte a KALÁSZ

2020.08.08. – A KALÁSZ, a Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége 2020-ban ünnepli újjáalakulásának 30 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból tagfelvétellel és emléktábla avatással egybekötött hálaadó szentmisét mutatott be Spányi Antal püspök Ugrits Tamás pasztorális helynökkel, Récsei Norbert plébánossal, Tóth Béla nyugalmazott plébánossal és Kovács Zoltán martonvásári plébánossal. Az ünnepet Pettenden, annál az újjáépített kápolnánál tartották, amely az egykori, helyi földbirtokos családé volt. Ebben a családban élt a mozgalom alapítója is, Luczenbacher Rita.

Az ünnepi esemény kezdetén a KALÁSZ bölcsőjéhez, az ország minden részéből nagyszámban érkező tagokat először, Kupi László alpolgármester köszöntötte. „Azon a helyen gyűltünk most össze, ahol született, majd megalapította a KALÁSZT 1936-ban Luczenbacher Rita, az itt élő földbirtokos család leánya. A háború elpusztította a kastélyt, a „föld alá” kényszerítette a mozgalmat, és a birtokhoz tartozó templomnak is csak kis része maradt meg romokban. Erre a kis maradékra épült rá 2007-ben az új kápolna, Tóth Béla kápolnásnyéki plébános buzgóságából. Ennek a falára táblát helyezünk el az alapító tiszteletére, Urunk Színeváltozása, a kápolna búcsúünnepéhez igazodva, hogy hitet, reményt ébresszen, és tovább tudjon épülni köztünk Isten Országa.”

Fekésházy Kinga KALÁSZ-elnök az alapítót méltatva elmondta: „Itt, ezen a helyen kapta hivatását Rita néni a Katolikus Lánykörök Szövetségének megalapítására, mert látta a környezetében, mennyire nem foglalkozik senki a falusi lányok képzésével. Négy, vagy legfeljebb hat elemi iskolai osztályt végeztek, ezért fiatalon és képzetlenül mentek férjhez. Felismerte, hogy az akkor sok sebből vérző ország vágyva vágyott jobb jövőjét, a leendő édesanyák kezébe kell tenni. Őket kell megerősíteni hitükben, és erkölcsi tanítással készíteni asszonyi, anyai, gazdasszonyi hivatásukra. Rájuk kell bízni megcsonkított hazánk keresztény népi hagyományainak továbbélését.”

A jó mag jó földbe hullott, és a „KALÁSZ” beérett – fogalmazott a szentmise elején Récsei Norbert plébános, aki örömmel köszöntötte a mozgalom tagjainak nevében Spányi Antal püspököt. A főpásztor először az 1936-ban alapított KALÁSZT méltatta, majd elmondta, 1946-ban betiltották az ekkorra már 100 000 főt számláló mozgalmat, és elvették népfőiskoláit, vezetőit üldözték, de a jó mag mégis valóban bő termést hozott. „Azok a lányok, akik Pettend szellemében nevelődtek, példás keresztény életükkel beteljesítették küldetésüket. 1990-ben éppen őáltaluk alakult meg újra a KALÁSZ, már a Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége néven, amikor az egykori lányok már nagymamák lettek.” Urunk Színeváltozása ünnepéhez kapcsolódva a megyés püspök azt hangsúlyozta: „Krisztussal nekünk is találkoznunk kell. A szentségekben ő fogad bennünket, megáld minket a gyónásban, Ő az, aki táplál minket a szentáldozásban. Megáldja a házasságokat, a betegeket, az utolsó úton járókat. Sokféle módon mutatja meg magát nekünk. A Kalász mozgalom elindulása is egy olyan esemény, amelyben Isten önmagát adó ajándéka nyilvánul meg, amelyben lehetőségünk nyílik az Ő akarata által jobbá tenni a világot. … Luczenbacher Rita érezte ennek a jelentőségét, felelősséget érzett a nemzetért, tudta, miért kell a katolikus taníttatás, az erkölcsi nevelés. Ezek adtak szilárd alapot 1990-ben az újralapítóknak, akik megőrizték lelkük fiatalságát, az egyházhoz való feltétlen ragaszkodásukat. Istenbe vetett bizalommal indultak el újra, hogy szolgálják nemcsak családjaikat, hanem a Szent Istvántól a Szűzanyának ajánlott hazánkat. A hitetlenséggel és erkölcsi romlással küzdő világunkban az Ő példájuk által legyünk készségesek, hogy bennünket is használhasson az Úr, életünk, imáink, tanúságtételünk által, hogy gyógyulást hozzunk társadalmunk sok bajára, és általunk is építse Isten az Ő országát.”

Az ünnepet a kápolna kis mérete miatt szabadtéren tartották a körülötte levő szép ligetben, a Mária-szobornál. Itt került sor a szentmise keretében az új KALÁSZ-tagok felvételére is. A főpásztor az elkötelezett életre hívta meg a tagjelölteket, akik a hagyományos fogadalommal válaszoltak a megyés püspök kérdéseire. A püspök végül megáldotta a Kalász-képeket és jelvényeket, amelyet átadott az új tagoknak. A szentmise végén Nényei Gáborné korábbi Kalász-vezető emlékezett meg az alapítóról és az újraalapítás körülményeiről.

Hálából az üldöztetések után újjáéledésének 30. évfordulóját ünneplő KALÁSZ-mozgalomért, a tagok táblát készítettek a pettendi kápolna falára, amelyet Spányi Antal megyés püspök áldott meg. Az ünnepség az ország különböző tájairól érkező KALÁSZ-csoportok bemutatóival zárult.

Berta Kata
Videó Berta Kata, Bágya Ferenc és Somogyi Tamás

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk