Püspöki szentmise Krisztus Király ünnepén - beszámoló

2008. 11. 23. |

 

közösen bemutatott szentmise

 

Vasárnap délelőtt 9 órakor, Krisztus Király ünnepén az  mond ünnepi szentmisét Spányi Antal püspök.

Az egyházi év utolsó vasárnapján ünnepeljük Krisztus Királyt. Az ünnep viszonylag új keletű - XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben -, tartalma azonban kezdettől fogva szerves része hitünknek. Már a prófétai jövendölések is királynak nevezték, bár Jézus a király címet nemigen használta, inkább Isten királyi uralmának eljövetelét hirdette. Az evangéliumok tanúsága szerint az ég és a föld királya a világ végén eljön ismét, nagy hatalomban és dicsőségben.

Három napig ünnepeltek az Almássy-telepi egyházközség tagjai a mára hagyománnyá váló szentségimádással, fáklyás felvonulással, gyermekrajz versennyel és játszóházzal, előadásokkal a plébánia életéből, valamint borversennyel. Az idei év nagy meglepetése volt, hogy megkerült a templom első oltárképe, a Bory Jenőné által festett Krisztus Király kép. A búcsú napján Spányi Antal püspök tartott szentmisét Ugrits Tamás irodaigazgatóval, Kiss János plébánossal és Varga Imre plébános-helyettessel.

A megyés püspök homíliájának fő gondolata az volt: lehet-e Krisztus Királyságáról beszélni a mai világban? Nemzetünk gazdag volt a hitélet terén és bővelkedett hivatásokban. Mára társadalmunk elveszítette a hitét és identitását a modern kultúra romboló hatása következtében, amelyet XVI. Benedek pápa nagyon találóan a relativizmus diktatúrájának nevezett. Minden alapvető érték, mint pl. a család, a házasság megkérdőjeleződött, bizonytalanná vált. A híradásokból is a hatalomvágy, az önző érdekek, az igazságtalanság, a kihasználás, az erőszak legkülönbözőbb formáit hallhatjuk naponta. Az ember egyedül marad, a társadalom pedig megosztottabb és rendezetlenebb, mint valaha. Prohászka püspököt támadják, Őt, aki saját korában a legteljesebben szolgálta Krisztus Királyságát.

Beszéde végén a megyés püspök kifejtette: a hívő ember nem engedhet a csüggedésnek, a jelentéktelenség érzésének. Bár kevesen vagyunk, erőnk akkor is nagyobb minden más csoportosulásnál. Legyünk büszkék a Magyar Egyház jeles tagjainak közösségére, arra hogy ehhez az Egyházhoz tartozunk. Imádkozzunk Prohászka püspökkel a papi hivatásokért. Szent Erzsébet példáján mutassunk új utat elszegényedő társadalmunkban. Meghívást kaptunk mindannyian, imádkozzunk Krisztus Királyságának eljöveteléért!

A szentmise után vendégváró fogadás és beszélgetés következett a Közösségi Házban.

 

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk