Névadóját ünnepelte a Pázmándi Szent Gellért Iskola - beszámoló

2020. 09. 24. | | 2020. 09. 25.

 

 

 

Névadóját ünnepelte a pázmándi Szent Gellért Iskola

2020.09.24. – Püspöki szentmisével és az iskola jelvényeinek megáldásával kezdődött a pázmándi Szent Gellért Általános Iskola ünnepi programja, amelyen védőszentjéről emlékezett meg az intézmény teljes közössége. Az elmúlt évben vette át a település iskoláját a Székesfehérvári Egyházmegye. Az oktatási intézmény ünnepségén Spányi Antal püspök a gyermekeknek Szent Gellért tanításának három alapvető üzenetéről beszélt: felismerni, mi Isten akarata velünk, szeressük Istent, és az Ő szeretetével forduljunk a körülöttünk élő emberekhez.

A főpásztort Tallér Krisztián iskolabiztos atya köszöntötte, kiemelve annak jelentőségét, hogy a gyermekek megismerhetik fenntartójukat; mert a püspök jelenléte az egyházat képviseli a gyermekek számára. Kiemelte, mennyire fontos a katolikus keresztény hitből fakadó pedagógia, amely Isten kegyelmének erejét és az emberiség évezredes pedagógiai tapasztalatát fölhasználva, a teljes ember igazi értelemben vett boldogságát szolgálja, a jézusi szeretet közvetítésével.

A szentmisében a megyés püspök úgy beszélt Szent Gellértről a diákoknak, mint aki most is jelen lehetne közöttük. „Azt hiszem, ugyanazt érzené, mint amit én. Örülne, hogy ilyen sok gyermeket látna, örülne annak, hogy ilyen szépen öltözött, egészséges, fegyelmezett gyerekek vannak itt együtt. Biztos vagyok benne, hogy Szent Gellért püspök szívesen tanítana Benneteket. Az én dolgom is most valami hasonló, mint püspök vagyok itt, és azért, hogy segítselek Benneteket abban, hogy amit megtanultok az Úr Jézusról, amit hallotok az Egyházról, amire tanítanak a pedagógusok, a szülők, azt az életetekben egyre jobban meg tudjátok valósítani.” A főpásztor elmesélte a gyerekeknek Szent Gellért életútját, azzal a hangsúllyal, hogy nincs fontosabb feladatunk az életünkben, mint felismerni Isten akaratát. Mi a mi dolgunk, mit kell tennünk ma? „Szent Gellértnek az volt a dolga, hogy tanítsa a magyar népet, hirdesse a kereszténység tanítását. Nektek, diákoknak az a feladatotok, hogy tanuljatok, legyetek jól neveltek, igyekezzetek helytállni a tanulásban, legyetek szorgalmasak, becsületesek. A pedagógusoknak pedig az, hogy tanítsák és neveljék jól a gyerekeket. Kellő szigorral, nagy szeretettel és odaadással.”

Szent Gellért arra is tanított, hogy szeressük az Istent – folytatta beszédét a főpásztor. „Hogyan tudjátok ezt megtenni? Ha szépen imádkoztok, ha kéritek az Ő segítségét, és ha valami rosszat tesztek, kéritek bocsánatát. Vasárnap elmentek a templomba, szentmisére, és amit hallotok, azt próbáljátok megélni a mindennapokban, otthon és az iskolában is. Nem szabad szégyellni az Istent, a hitet, hanem szólni, beszélni kell róla és tanúságot tenni. A harmadik pedig, amire Szent Gellért tanít, hogy szeressük az embereket. Szent Pál mondja, hogyan tudnánk szeretni azt, akit nem látunk, ha nem tudjuk szeretni azt, akit látunk. Isten szeretete akkor hiteles, ha szeretjük az embereket is. Szófogadóak vagyunk, kedvesek, jól neveltek leszünk, köszönetet mondunk mindenért, próbálunk jó gyerekké és így jó felnőtté válni” – fogalmazott a püspök.

„Szent Gellért napja minden magyar ünnepe, hiszen Ő az a szent, aki ott állt az első Magyar Szent Család mellett, akit István király befogadott az udvarába, és feleségével, Gizellával rábízták legdrágább kincsüket, gyermeküket Szent Imrét. Hogy nevelje és tanítsa, akiből később magyar szent, követendő példa lett a fiatalok számára. Kérjük Szent Gellértet, imádkozzon az iskoláért, az itt dolgozó pedagógusokért, munkatársakért, imádkozzon a gyerekekért, akik itt tanulnak és családjaikért, hogy legyenek mindnyájan hűségesek ahhoz a tanításhoz, amely Szent Gellért óta ott él a magyar emberek szívében és lelkében” – fejezte be beszédét Spányi Antal püspök.

Az ünnepségen jelen volt Szalma István, az EKIF elnöke is, aki az iskola közösségéhez szólva hangsúlyozottan fontosnak tartotta, hogy a Szent Gellért Iskola is komoly szerepet kapott, és sikeresen integrálódott az egyházmegye iskolarendszerében. Nickl Erika igazgatónő köszönetet mondott az iskola közösségének nevében a megyés főpásztornak, hogy az iskola életébe visszatért a stabilitás, és reménnyel tekinthetnek az iskola jövőjére.

A szentmise végén Spányi Antal püspök megáldotta az iskola jelvényeit, és kérte Szent Gellért közbenjárását mindazokra, akik viselik majd, hogy tudjanak szeretetben élni családjaikban, és Istennek tetsző életet éljenek.

A diákok énekes, zenés, verses műsorral köszönték meg a főpásztornak, hogy együtt ünnepelt az iskolásokkal és a pedagógusokkal. Majd a nap további részében az osztályokban folytatódtak a Szent Gellért-nap programjai.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk