Nagyszombat és a húsvéti vigília Spányi Antal püspök gondolataival - beszámoló

2020. 04. 11. | | 2020. 04. 10.

 

 

 

Nagyszombat és a húsvéti vigília Spányi Antal püspök gondolataival

2020.04.11. – Nagyszombaton „az Egyház Jézus sírja mellett virraszt”, a némaság tölti be a világot. Ebben a csendben hangzik fel húsvét vigíliáján az örömének, és az éjszaka sötétjében gyullad fel a húsvéti gyertya fénye, amely hirdeti Isten győzelmét a halál felett, Krisztus feltámadását. „Megtapasztaljuk, hogy az ember nincs magára hagyatva… Az Úr eljött, hogy tanítson, gyógyítson, de legfőképpen azért, hogy mindenkit szeressen”– hangsúlyozza Spányi Antal püspök húsvéti gondolataiban.

Húsvét éjszakáján az Egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A nagyszombat esti vigília-szertartással kezdetét veszi a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mindenkit meghív az örök életre. A húsvéti gyertya fénye Jézus Krisztus győzelmét jelzi, amely belevilágít a templom sötétjébe és egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon. „Az elmúlt napokban sokat elmélkedtünk az emberi életről, annak nehézségeiről, problémáiról, kihívásairól, a bűnről és annak hatalmáról, amely mindnyájunkon megmutatja a maga erejét. De megtapasztaltuk azt is, az ember nincs magára hagyatva. Velünk van az Úr. Az Isten, aki végtelen szeretetében olyan csodálatosan teremtette meg a világot, és olyan csodálatosan formálta azt a történelmet, amely számunkra az üdvösség történelme: elküldte hozzánk Egyszülött Fiát, aki emberré lett, hogy hozzánk hasonló testben a mi életünkkel közösséget vállalhasson. Eljött, hogy tanítson, gyógyítson, de legfőképpen azért, hogy mindenkit szeressen” – erősíti meg húsvét üzenetét Spányi Antal megyés főpásztor.

Az egyháztörténelemben az első eset, hogy a kereszténység egy jelentős része nem tudja közösségben megünnepelni hitünk legnagyobb ünnepét, a húsvétot. A világjárvány leküzdése nagy erőfeszítéseket és áldozatokat kíván a papoktól és a hívektől, és az egyik éppen ez a magányos ünneplés. Egyedül ünnepelnek a lelkipásztorok a hívők nélküli templomokban, és a hívek pedig az otthonaikban. „Húsvét vigíliája döntés elé állít” – hangsúlyozza a főpásztor. „Krisztus szeretete mellett döntesz-e, vagy a magad önzése mellett. Vállalod-e az örömet és a békét, azt a boldogságot, amely reményt hoz, vagy megmaradsz önmagadba zártan, elégedetlenségben és keserűségben. Hiszen az Úr azt akarja, hogy mi benne örvendezzünk, és az Úrban való öröm legyen a mi erősségünk.”

Ebben a nehéz időszakban, amit a koronavírus-járvány okozott, a liturgiák közös ünneplése ellehetetlenült. A templomokban a papok, a hívek fizikai részvételének hiánya ellenére megünneplik a húsvét liturgiáinak misztériumait. Értesítik a híveket a kezdés időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel, akár a modern kommunikációs eszközök segítségével történő élő közvetítésen keresztül is.

A húsvéti vigília szertartásának ünnepélyes megkezdésekor idén a lucernárium, a fényünnep részből elmarad a templomon kívüli tűzszentelés. A húsvéti gyertya meggyújtását követően a körmenetet elhagyva elhangzik a húsvéti örömének, az Exultet. Ezt követi az Ige liturgiája és “a keresztség liturgiájá”-nál csak a keresztségi fogadást újítják meg. Majd ezután következik az Eucharisztia liturgiája.

Azokat a híveket, akik semmilyen módon nem tudnak csatlakozni a templomban ünnepelt húsvéti vigília szertartáshoz, Spányi Antal püspök arra kéri, imádságos lélekkel olvassák el az e napra szánt szentírási részeket, vagy amennyiben lehetőségük van rá, a húsvétvasárnapra előírt Olvasmányos Imaórát. Az ószövetségi olvasmányok végigvezetnek minket az üdvösségtörténet nagy állomásain. Az utolsó olvasmány után felcsendül a Glória, Isten dicsőítése, és „visszatérnek a harangok”, hogy meghívják a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét (Róm 6,3–11) követően az ünnepélyes Alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium (Mt 28,1–10). Az Egyházban ezen az estén elimádkozzuk a mindenszentek litániáját, hiszen a keresztséggel az Egyház tagjává leszünk, amelyhez a szentek közössége is hozzátartozik.

„Krisztus húsvéti feltámadása arra hív meg bennünket, hogy újjászülessünk, krisztusi emberként szülessünk újjá, új erkölcsi tartással, új gondolkodásmóddal. Naponta döntenünk kell, mert a gonosz, az istenellenes erő éppúgy jelen van a világban, mint ahogy jelen van a világban az Isten. Engedjük tehát húsvét örömét szívünkbe, hagyjuk, hogy átjárjon bennünket, és értsük meg, hogy a hit sohasem volt magánügy. Szívből kívánom, hogy ez az öröm töltse el lelkünket, nemcsak egyetlen napra, hanem életünk minden napján” – üzeni 2020. különleges húsvétján Spányi Antal püspök.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk