Jézus Krisztus kereszthalálának napja- Spányi Antal püspök nagypénteki gondolatai - beszámoló

2020. 04. 10. | | 2020. 04. 08.

 

 

 

Jézus Krisztus kereszthalálának napja- Spányi Antal püspök nagypénteki gondolatai

2020.04.10. – „Nagypéntek nélkül nincs húsvét.” - hívja fel a figyelmet Jézus kereszthalálának emléknapján Spányi Antal megyés püspök. Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán.

Nagypénteken a keresztény világban szokásos a keresztútjárás, amelynek során felidézik Jézus szenvedésének egyes állomásait. Több évtizedes hagyomány, hogy Székesfehérváron a főpásztor vezetésével a város papjai és hívei közösen járnak keresztutat a Palotavárosban. Idén a járvány okozta helyzet miatt, Spányi Antal püspök azt kéri a hívektől végezzék el otthonaikban a keresztutat, imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját Pilátus ítéletétől a sírba tételig. „Keresztutunkon Jézussal együtt felmegyünk a Kálváriára és elmélkedünk szenvedéséről. Ismét felfedezzük, hogy milyen mély volt irántunk szeretete. Elkísérjük Mesterünket, osztozva kínszenvedésében életünkért, az egyház életéért, a világ életéért. Tudjuk, hogy éppen az Úr keresztjében, a korlátok nélküli végtelen szeretetben, amelyben önmagát adja értünk, a kegyelem, a felszabadulás, a béke és az üdvösség forrását találjuk meg.”

Az Egyház Nagypénteken szigorú böjt megtartását is kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt.

Nagypéntek az év legmegrendültebb liturgiája. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, üresen áll, emlékeztetve a kietlen, kopár Golgotára, ahol a megváltás keresztje állt. Az ige liturgiájában ilyenkor olvassuk a passiót, énekelve vagy drámai módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután az egyetemes könyörgések az egyház tagjaiért és az egész világért szólnak.

„A passiót hallgatva lélekben végig kísérhetjük Jézust a Golgotán, végig élhetjük szenvedését és kínhalálát. A halál tanújává válni megrendítő dolog. Jézus életét nem elvették, hanem maga adta oda. Ezért jött, vállalta az emberi sorsot; hogy bűneinkért elégtételt adjon, hogy a büntetést magára vegye és nekünk új életet adjon. Látnunk kell, hogy ami Jézussal történt, az a mi bűneinkért történet. Szeretett minket egészen a halálig, és ezért vállalta, hogy Megváltó Urunk legyen. A megváltás beteljesedett. Új életet kaptunk, új életet kezdhetünk. A bűnbocsánat nem valami távoli remény, hanem minden keresztény ember számára fölkínált lehetőség. Ha a bűnöktől szabadulni akarunk és szeretnénk megtapasztalni a bűnbocsánatot, akkor törekednünk kell a bűnök legyőzésére és mi lehet nagyobb erő ehhez, mint Krisztusnak az a szeretete, amelyben értünk a kínhalált is elszenvedte és elfogadta. Adja az Úr, hogy ha a keresztre tekintünk, akkor mindig érezzük meg Krisztusnak ezt a szeretetét. Ez tegye jóvá a mi életünket, ez tegyen bennünket egyre szentebbé, hogy a mi életünkben is beteljesedjék a megváltás és megváltott emberekként az Isten hírnökei lehessünk az emberek között.” – hívja fel a figyelmet nagypéntek jelentőségére Spányi Antal püspök.

A nagypénteki szertartáson a pap a Feketevasárnapon, vagyis Nagyböjt 5. vasárnapján, a letakart feszületről leveszi a leplet és kezdetét veszi a kereszt előtti hódolat: a hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt. A szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozással, majd a szentsír előtti csendes virrasztással folytatódik.

Székesfehérvár püspöke arra kéri az egyházmegye híveit a járványra való tekintettel, tegyék meg ezt otthonaikban, imádkozzanak Krisztus keresztje előtt, és a Nagypéntek éjszakájától a Nagyszombatot átölelő csöndben, imádsággal emlékezzenek meg Isten végtelen szeretetéről.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk