Szent Sebestyén emlékmise - beszámoló

2020. 01. 20. | | 2020. 01. 20.

 

 

„A bajban Istenhez fordultak.” – Templomöleléssel, főpásztori szentmisével és búcsúi programokkal ünnepelte Fehérvár fogadalmi napját a Felsővárosban

2020. január 20-án, Szent Sebestyén vértanú ereklyéje jelenlétében ünnepelték Székesfehérvár polgárai fogadalmi ünnepüket a felsővárosi Szent Sebestyén-templomban. Az ünnep kezdetén a felsővárosi általános iskolások hatalmas kört alkotva ölelték körbe a templomot. A szentmise előtt a 7. és 8. osztályos tanulók részleteket olvastak fel a vértanú szent életéből. Spányi Antal megyés püspök a város papságával tartott szentmisében megemlékezett az elődök fogadalmáról, majd Fehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András mondott köszöntőt a Felsővárosi Közösségi Házban.

Székesfehérvár lakosainak különleges ünnep Szent Sebestyén napja. Nyárai-Horváth István plébános a szentmise elején mondott köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szent élete ma is aktuális az erkölcs, a hit, az Istenről tett tanúság értelmében. Elődeink, pedig akik hozzá fohászkodtak segítségért, ugyancsak példát adnak arra, hogy Istenben kell bízni, aki mellénk áll a bajban, szentjei által is. „Szent Sebestyént hitéért nyilazták halálra, s a hozzá fűződő legenda szerint a nyilazást követően ismét életre támadt. Bár élete az elpusztíthatatlan keresztény hitet példázza, főleg a járványos betegségekben hívták segítségül.”

A szent mártír ünnepe idén is hétköznapra esett, a hívek azonban zsúfolásig megtöltötték a templomot.  Spányi Antal püspök a város papságával tartott szentmisében az elődök hitből fakadó tetteit méltatta, akik 281 éve, a pestisjárványtól való megszabadulás emlékére 1739-ben, Szent Sebestyén tiszteletére templomépítéssel, böjttel és körmenettel kapcsolatos örök időkre szóló fogadalmat tettek. A főpásztor kiemelte, hogy a város ezt a fogadalmat a nehéz időkben is mindig teljesítette, mert tisztelték az ősök akaratát, és teljesíteni akarták a rájuk is kötelező ígéretet. „Tudták, hogy nem az örökös rohanás, a mindig többet akarás a legfontosabb, hanem a lelket, szívet is gazdagító istenkapcsolat és az emberi kapcsolatok ápolása. Szent Sebestyén napja mindig  jó alkalom volt arra is, hogy a családok összejöjjenek, akár messzebb földekről is. Ünnepelni ma is tudni kell, megállni, Istennel szembesülni, az embertársainkat szeretni, szolgálni a közösséget, és építeni azt a jelent, amelyből majd egyszer jövő lesz" – hangsúlyozta a püspök, majd arról beszélt, hogy felelősséget kell vállalnunk a jövőnkért és az utódok életéért. "Értékek mellett kell kiállnunk, emberi, egyházi értékek mellett, egy nemzet hagyományának értékei mellett és a hit mellett, amely bennünket megtartott egy ezredéven át, amelyet a Katolikus Egyház hirdet kétezer év óta. Amelyért Szent Sebestyén és nemzetünk szentjei is odaadták az életüket nagylelkűen, békében és Isten iránti szeretetben. … Felelősek vagyunk a jövőért, küldetésünk, hogy jobbá tegyük ezt a világot, hogy szebbé tegyük az emberek életét. Jöjjünk rá, hogy nem attól lesz szebb az életünk, hogy még nagyobb televíziónk lesz, még modernebb mobiltelefonunk lesz, hogy bármit is megszerezhetünk magunknak. Az életünk attól lesz szép, ami a szívünkben, ami a lelkünkben van. Hogy megtanítjuk-e értékek szerint gondolkodni a fiatalokat, hogy próbálunk-e kiállni a magunk igazsága mellett, amely kiállta az idők próbáját, és nemzedékek tettek tanúságot róla. Attól lesz szép, hogy tudunk-e a jóért szót emelni, tudunk-e minden találkozásunkban másokat gazdagítani, hogy egy kicsit "több" emberként folytassák életük útját. Felelősséget kell vállalnunk, az országért, a városért, a nemzetért, a hazáért, a családokért, mint ahogy 281 évvel ezelőtt sem csak önmagukra gondoltak a fehérváriak, a felsővárosiak.”

A szentmise végén a főpásztor Szent Sebestyén ereklyéje előtt imádkozott a fehérváriakért, a magyarokért és az egész világért.

A záróáldás után a város vezetése az ünneplő közösséggel és a főpásztorral együtt átvonult a Felsővárosi Közösségi Házba, ahol dr. Cser-Palkovics András polgármester mondott köszöntőt. "Sokszor joggal mondjuk azt, hogy a XXI. századra sok értékes hagyományunk megszűnt, elmaradt, nem emlékezünk rájuk, ezért különösen legyünk büszkék arra, hogy van egy hagyomány, van egy érték, amire ez a város és ennek a városnak a közvéleménye 281 éve emlékezik. Minden időben, minden történelmi korszakban, századokon keresztül üljük meg ezt az ünnepet, és így teszünk most, 2020-ban is. Elődeink, amikor ezt a hagyományt alapították, nemcsak Fehérvárra gondoltak, hanem az országra is, hiszen a fogadalom erről is szólt: 281 évvel ezelőtt is tudták a fehérváriak, hogy ennek a városnak a hagyományai nemcsak ránk tartoznak, hanem történelmi szerepéből fakadóan az ország iránt is felelősséggel kell viseltetnie ennek a városnak" – fogalmazott a polgármester, aki köszönetet mondott a felsővárosiaknak, hogy igazi őrzőként védik a város szép és közel 300 éves hagyományát.

Az ünnepség végén a megjelenteket az ugyancsak hagyományos felsővárosi fánkkal és forralt borral vendégelték meg.

Berta Kata
Fényképeket készítette Molnár Artúr

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk