Székesfehérvárra érkezik a Meg nem született gyermek szobra és a Szent Janka kiállítás - beszámoló

2023. 09. 08. | | 2023. 09. 09.

 

 

Ökumenikus imádsággal a meg nem született gyermekekért, a magzatukat elvesztett édesanyákért

2023.09.08. – Az abortusz sebeinek gyógyulásáért imádkoztak katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus és baptista lelkipásztorok Székesfehérváron, Spányi Antal megyés püspök meghívására. Az Ökumenikus imádsággal megnyílt a Szent Gianna (Janka) Beretta Molla az orvosok, az édesanyák és az életvédők védőszentje életéről szóló kiállítás, amely együtt látogatható a Meg nem született gyermek vándorszobrával a fehérvári Szent István- király székesegyházban.

Az imádságos alkalmon Dózsa István belvárosi plébános köszöntötte lelkipásztor társait és a megjelenteket. „Jézus az út az igazság és az élet, ma erre a harmadikra csodálkozunk rá. Az Isteni Gondviselés sajátos és kifürkészhetetlen akaratából az életet itt a földön nagyon törékennyé tette. Törékeny, amikor a földön megjelenik, amikor hordozzuk önmagunkban … Mi, akik eljöttünk erre az alkalomra, arról teszünk tanúságot, hogy az élet végtelenül fontos. Imádkozunk az élet megjelenéséért a földön, hogy képes legyen Isten terve alapján minden megjelent élet kiteljesedni” – fogalmazott a plébános.

Spányi Antal püspök kiemelte, hogy Mária születésének ünnepe már magában hordozza afeletti örömünket, hogy az Isten Fia a Szűz méhében megfogant, és annak a bizalomnak a korszaka jelenik meg, amikor az Isten teljesen rábízza magát az emberre. … „Isten bizalma töretlen, de a mi bizalmunk gyakran megtörik. Istenben és emberben is. Ennek a következménye az abortusz is, amikor az anya kit tudja milyen hatásokra nem meri, nem tudja megszülni gyermekét. Isten azonban elküldi Fiát, hogy megmentse az embert, és azt üzeni nekünk Jézusban, hogy nem ítéllek el. Gyógyulást kínálok és nem hagylak magadra sebeidben. Újítsuk meg tehát bizalmunkat Isten, a társaink és önmagunk felé” – fogalmazott a püspök, majd felolvasta II. János Pál szavait és Ferenc pápa állásfoglalását az abortuszról. „Az abortusz soha nem az a válasz, amelyet a nők és a családok keresnek. Inkább a betegségtől való félelem és a magány bizonytalanítja el a szülőket. … Ám az egyház tanítása ezen a ponton világos. Az emberi élet szent és sérthetetlen és a születés előtti rendellenségek diagnózisának a használatáról az élet elvetésére minden erővel le kell beszélni az anyákat, mert ez nem más, mint egy embertelen eugenetikus gondolkodás kifejeződése, mely kiveszi a családok felelősségéből annak a lehetőségét, hogy elfogadják és szeressék a leggyengébb gyermekeiket.”

A főpásztor szavait követően elsőként Jármi Zoltán görögkatolikus szervező lelkész imádkozott azért, hogy amint Mária, az Istenszülő elfogadta egy teljesen bizonytalan élethelyzetben gyermekét, úgy tudja minden mai édesanya is meghallani Isten hívását, érezni támogatását, és a kétségbeejtőnek tűnő helyzetekben is bizalommal tudjon igent mondani születendő gyermekére.

Bencze András püspökhelyettes evangélikus lelkipásztor személyes tanúságot tett arról, hogyan lehet Isten szeretetére bízni a kérdést, miért nem születhet meg egy várva várt gyermek? Azért imádkozott, hogy a várandós édesanyák egészséges gyermeknek adhassanak életet, és rábízta az elvesztett gyermekeket az Úrra. Mert csak Isten tudja, hol vannak ők, Ő ismeri övéit, és Ő ad nekik örök életet az Égben.

Akár élünk, akár halunk, a Tieid vagyunk! – hangzott el Berze János református lelkész imájában a római levélből. Majd arra kérte Istent, tekintsen irgalommal a szülők gyászára, a családok fájdalmára. Erősítse meg a szeretet kötelékét, amely egybefogja Isten minden gyermekét. Jézus keresztáldozatát áldva, az Ő kezébe ajánlotta a gyermekeket és a szülőket.

Bödő Sándor, baptista gyülekezetvezető presbiter Isten elé vitte imában azokat, akiket a születés előtti időszakban nem vártak, nem akartak, és ennek terheit hordozzák egész életükön át. Kérte a megbocsátás kegyelmét, és kérte, hogy az életigenlést erősítse meg bennük. Kérte az Úrtól, hogy mindazok, akik a Meg nem született gyermek szobrára ránéznek, felismerjék Isten jelenlétét életükben. Felismerjék azt az utat, azt az életet, amit Ő adott és Ő akart számukra.

Az imádságok után Kissevich-Horváthné Toldi Hajnalka, az Élet Van Tebenned mozgalom vezetője mutatta be a szobrot és a kiállítást. Mint elmondta, a Meg nem született gyermek vándorszobra a magzatvesztés, az abortusz okozta lelki sebek gyógyításához kíván segítséget nyújtani. Martin Hudacek szobrászművészt felkérték, hogy készítsen egy szobrot a posztabortusz szindrómáról. Imádkozott, és megkérdezte Istent, ő mit gondol, és ekkor megjelent a szeme előtt a szobor, amit láthatunk. A legfőbb mondanivalója az alkotásnak az lett, hogy van megbocsátás, van remény. ... Egyetlen édesanyának sem kell aggódnia a magzatkorban elvesztett gyermeke sorsa miatt, sőt úgy tekinthetnek rá, mint égi közbenjáróra, mint családtagra, mint a még élő gyermekekre, hozzátartozókra. „A szobor ezért is a teljes, örök életet jeleníti meg. Minden megfogant élet értékes, egyedi és megismételhetetlen. Sokszor drámaian nehéz élethelyzetben kopogtat az új élet – a „nem tervezett baba”, az emberi szempontok szerint nem egészséges, vagy akár csak az ilyennek feltételezett baba, de hisszük, hogy akármilyenek is a körülmények, mindig van jobb megoldás az abortusznál” – mondta el Kissevichné Hajnalka, majd az orvosok, az édesanyák és az életvédők védőszentje, a Szent Gianna (Janka) Beretta Molla életéről szóló kiállítást így jellemezte: Ezek a tablók bizonyítják, hogy Szent Janka hite, áldozata és szeretete sokak szívét megérintette. Szent II. János Pál pápa 1994-ben avatta boldoggá mint az élet tanúját, akinek tanúságtétele valódi himnusz az élet mellett. „Követve Krisztust, aki „övéit mindvégig szerette” (Jn 13,1), ez a szent családanya hősies fokban őrizte meg hűségét ígéreteihez, amelyeket a házasságkötés napján tett. A legnagyobb áldozat, amely életét mintegy megkoronázta, arra tanít bennünket, hogy az ember csak akkor élhet teljes életet, ha van benne bátorság, hogy egészen Istennek és testvéreinek áldozza önmagát.”

Az ökumenikus imádságot egy abortuszon átesett édesanya tanúságtétele és a férje által írt imája zárta.

Az esemény többek között az országos életvédő nap bevezetője is volt, amit november 18-án Székesfehérváron rendeznek meg. A szobor szeptember 22-ig látogatható a székesegyházban, majd az egyházmegye több városába is vándorol. Az életvédő napra visszatér, és december 31-ig látható lesz a Szent István-székesegyházban.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió
 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk