Péterfillér-gyűjtés

2020. 10. 04. | 2020. 01. 04.

Ebben az évben - idén, Ferenc pápa rendelkezése értelmében - a péterfillér-gyűjtést október 4-én tartjuk. A gyűjtés időpontját az előző vasárnapon hirdetjük a templomokban is. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. 

2018-ban egyházmegyénkben 5.503.170 Ft gyűlt össze erre a célre, melyet köszönettel fogadtak.

 

rajz

 

A Szentszék a hagyományos templomi gyűjtés mellett más módokon is elfogadja a hívek pénzadományait. Lehet postai úton (Őszentsége, XVI. Benedek pápa részére, 00120 Vatikánváros, Európa) vagy banki átutalással segíteni a pápa által támogatott rászorulókat (számlaszám: Unicredit Banca d’Impresa IT/04/B/03226/03202/000005329965, swift: UNCRIT2VRMX, tárgy: Obolo di San Pietro, név és teljes lakcím feltüntetésével). A Vatikán internetes oldalán a Péterfillér Hivatal online adományokat is fogad.

A péterfillérek gyűjtése a VIII. században indult, ahol az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a „Denarius Sancti Petri” adományozása, amely a középkorban általánossá vált a kelet- és a nyugat-európai országokban egyaránt. Noha a reformáció ideje alatt szünetelt a péterfillérek gyűjtése, a XIX. században újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává lett, ekkortól már kizárólag karitatív tevékenységre használták fel a befolyt összeget. Magyarországon a rendszerváltás után, 1993-ban indult újra a kommunizmus ideje alatt szünetelő gyűjtés.

Fritzné Tőkés Éva

 

Szolidaritásunk az egész Földet átöleli

Az országos gyûjtés összegét a püspöki konferencia Rómába továbbítja. Ma már kevesen tudják, pontosan mik is ezek a "fillérek".

Péter természetesen a pápát, a pápaságot jelenti, s a "péterfillér" a középkorban az egyházi adó egyik fajtája volt, amelyet több országban, köztünk hazánkban is évszázadokon át minden házra kivetettek.

Ez az adó nem a helyi egyház céljait szolgálta, hanem az egyház központjának, Rómának a mûködési költségeit fedezte, mivel 1870-ben a pápaságot az egységessé váló olasz állam megfosztotta hagyományos bevételi forrásaitól, a pápák a Vatikán önkéntes foglyai lettek. Ebben az 1929-ig tartó korszakban a "péterfillérek", vagyis a világegyház híveinek önkéntes adományai különös jelentőséggel bírtak, hiszen ez maradt a Szentszék egyedüli bevételi forrása.
Ma már hívek nagylelkû adományai és a világ szinte valamennyi helyi egyházában évente megtartott Péter-Pál napi gyûjtések immár kizárólag a Szentatya karitatív céljait szolgálják.

A "péterfillérek" sorsáról a pápa személyesen rendelkezik. "Ne higgyük, hogy irigylésre méltó helyzetben van őszentsége, mikor döntést kell hoznia - mondta Rostás Sándor verbita szerzetes, a Pápai Missziós Mûvek magyarországi igazgatója. - Hiszen oly sok helye lenne az adományoknak. Annyi rászoruló él a világon, és viszonylag oly csekély ez az összeg.”

A magyar "péterfillér" gyûjtés és missziós vasárnapi gyûjtés régi múltra tekint vissza, de történetük különbözően alakult a kommunizmus évtizedei alatt. Mivel a forint nem volt konvertibilis, másrészt mert állami tiltás miatt nem is lehetett volna semmilyen formában külföldre juttatni a gyûjtések összegét, XII. Piusz pápa az ötvenes évek eljétől engedélyezte a "péterfillérek" gyûjtésének szüneteltetését. Csak a kilencvenes évek elején nyílt rá újra lehetőség, és amióta konvertibilissé vált valutánk, továbbítása is akadálymentes.

A missziós vasárnapi gyûjtések azonban sohasem szüneteltek, csak nem lehetett eredeti céljára, a világmisszió támogatására felhasználni. A nyolcvanas évek közepétől ezt úgy hidalták át a püspökök, hogy kötszert és más gyógyászati segédeszközt vásároltak a befolyt összegért, és azt továbbították Teréz anya kalkuttai szegényeinek.

A "péterfillér"-gyûjtés eredményéről az egyházmegyei körlevelek is tájékoztatnak.

Angelo Sodano bíboros a pápa köszönetét levélben valamennyi püspöknek tolmácsolta: "A hívek nagylelkûségükkel nemcsak azt fejezik ki, hogy töretlen hûségben állnak Szent Péter utódja mellett, hanem annak is jelét adják, hogy a katolikus egyház egészében értékes helyet foglalnak el, és szolidaritásuk egész Földet átöleli."

Forrás: Új Ember - Szerdahelyi Csongor© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk