Papszentelés - beszámoló

2010. 06. 24. |

 

Egyházmegyénk hagyományának megfelelően a papszentelési misét a Székesegyházban Keresztelő Szent János születésének ünnepén tartottuk, melynek keretében Spányi Antal megyés püspök pappá szentelte Szemere János diakónust, és diakónussá Mészáros Péter és Szilágyi Szabolcs akolitusokat.

 

papszentelés

 

A szentmise olvasmányainak és az evangéliumnak a fölolvasása után került sor a nép előtt a kiválasztásra. A főpásztor szentbeszédében első sorban a szentelendőkhöz intézte szavait, de minden paphoz és hívőhöz is szólt.

A mai világ nem kedvez a papi hivatások kialakulásának és megmaradásának, az egyházat támadások, rágalmak érik, a papi szolgálat a világ szemében szükségtelen. De tudjuk azt is, hogy a világ Krisztust sem fogadta be. Ha egy pap az életét napi imádságban, önátadottságban és elhivatottságban Krisztussal éli, akkor lesz ereje a papi élethez, nem gyöngül meg és igazi hirdetője lesz az Örömhírnek. Isten kegyelmének befogadása és továbbadása, életünk átadása és szétosztása Krisztusért – nem könnyű élet. Nehéz és férfias feladat. Határozott és szeretetteljes kiállást igényel, hogy a pap szolgálata során a nép különálló hívekből családdá nőjön, és hogy ez által is épüljön Isten országa köztünk.

Eztán a jelöltek a nép előtt egyenként - az Anyaszentegyház kérdéseire igennel válaszolva - ígéretet tettek a püspöknek arra, hogy a papi életet akarják. A jelöltek engedelmességet ígértek a püspöknek és utódainak, amelynek jeleként összetett kezüket a püspök a magáéba fogta.

A Mindenszentek litániájának énekelt elimádkozása alatt a szentelendők leborultak az oltár előtt. Eztán került sor a szentelésre. A paptestvérek mindegyike kézrátétellel megáldotta a térdelő új papot, aki a felszentelő imádság elimádkozása után már papként vett részt az áldozat bemutatásában.

Paptestvérek öltöztették be a fölszentelteket a miseruhába. Az új pap kezét krizmával kenték meg, átadták az ostyát és bort, majd a szentélyben lévő papok békecsókkal üdvözölték őt.

Szemere János – most már papként - Rómában fogja folytatni kánonjogi tanulmányait, onnan fog visszatérni az egyházmegyei szolgálatra. Mészáros Péter és Szilágyi Szabolcs diakónusi szolgálatra mennek egy-egy plébániára.

A zsúfolásig megtelt Székesegyházban a püspök – Takács Nándor nyugalmazott püspökkel együtt – hálát adott az új szolgálat elindulásáért és a kegyelmekért, amelyeket jubiláns papjain keresztül kapott az egyház. Izeli József, Bolla Jenő és Kalló József atyák egészségi állapotuk miatt sajnos nem tudtak jelen lenni az ünnepségen, Marczis Ferenc, Szakál Antal és Vida Tivadar atyákat a szentmise végén köszöntötték a jubileum alkalmából.

A megyés püspök kérte a híveket, hogy továbbra is hordozzák imában a papi hivatásokat – meglévőket és leendőket. A szentmise végén a frissen szentelt pap megáldotta elé térdelő püspökét, és a nyugalmazott püspököt; majd a népet, ezt követte a jubiláns papok áldása, majd a megyés főpásztor záróáldása.

A templomból kilépve a hívek egyenként üdvözölték a pappá és diakónussá szentelteket.

 

- Marian -
Fényképeket készítette Lakata Pál

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk