Msgr. Pierre Cibambo, a karitász vatikáni képviselője látogatott el Spányi Antal karitász elnökhöz - beszámoló

2021. 09. 13. | | 2021. 09. 13.

 

 

 

Msgr. Pierre Cibambo, a karitász vatikáni képviselője látogatott el Székesfehérvárra, Spányi Antal karitász elnökhöz

2021.09.13. – A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vendége volt Msgr. Pierre Cibambo, a Caritas Konföderáció Egyházi Asszisztense és Afrika Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tisztviselője, aki a Kongresszus után néhány napot töltött még Magyarországon. A karitász ügyekért felelős vatikáni küldött szerette volna megismerni a Magyar Katolikus Karitász munkáját, intézményeit, központjait. Écsy Gábor karitászigazgatóval és Zagyva Richárd igazgatóhelyettessel meglátogatta a Magyar Katolikus Karitász elnökét, Spányi Antal püspököt, akivel a karitász tevékeny részvételéről beszélgettek az Eucharisztikus Kongresszuson. Szó esett a segélyszervezetnek a 21. században, az Egyházban és a társadalomban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről.

Msgr. Pierre Cibambo személyes hangú tanúságot tett a magyarországi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson szerzett tapasztalatairól. Elmondta, mélyen megérintődött a margitszigeti családi napon, amelyet a Kongresszus keretein belül szerveztek, és látta, milyen nagy létszámban jelentek meg olyan családok, akik aktívan, az élő egyház részeként élik életüket. Másrészt megérintette a helyszínen a karitász erős jelenléte is, amellyel megmutatta, hogy élő kapcsolata van a magyarországi családi közösségekkel. Hangsúlyozta, bár ez egy Eucharisztikus Kongresszus volt, jó volt látni, hogy a Karitász a társadalom részévé vált ebben az országban, és komoly szerepe van Magyarországon. Arról is beszélt, részt vett több olyan programon is, ami a Karitász keretein belül zajlott, és megtapasztalta, hogy a szervezet a Kongresszus fontos résztvevője volt.

A vatikáni képviselő a 21. századi karitatív tevékenységről kifejtette: napjainkban nagyon fontos, hogy úgy tudjuk megélni a szeretetszolgálatot az egyházon belül, hogy az hitünk részévé váljon. A hitélet és a misszió, elválaszthatatlan a szeretetszolgálattól, csak együtt lehet jelen az életünkben. Mindannyiunk felelőssége, és meg kell értenünk, hogy az Egyház nem létezik a karitász nélkül, és másik oldalról pedig, a Karitász sem létezhet az Egyház nélkül. Különben egy civil szervezetté válik, ha kihagyja belőle a hitet, az evangélium üzenetét.

Látogatása céljáról Pierre Cibambo azt mondta: először is a személyes találkozást fontosnak tartotta, mert szerette volna a főpásztort megerősíteni abban, hogy püspökelnöki munkája nagyon fontos és értékes. A Karitász „atyjaként” jelenléte nélkülözhetetlen, hiszen nemcsak referál a Püspökkari Konferenciának a segélyszervezet munkájáról, hanem organizálja, felügyeli is ezt a szolgálatot. Nyilván nehéz és szerteágazó feladatokkal szembesül, hiszen 800 plébániai karitászcsoport van ebben az országban és 94 a székesfehérvári egyházmegyében. Ez is mutatja a karitász püspök fontos feladatát, hogy példát mutasson a karitatív szolgálatban. Hogy a papok megértsék, az evangelizáció, az igehirdetés, a szentségekhez kiszolgáltatása mellett nem lehet hiteles egyházi életet élni az irgalmasság cselekedetei, vagyis a diakónia nélkül. Ez a három dimenzió elválaszthatatlan egymástól.

Spányi Antal püspök, karitászelnök megköszönte a monsignore buzdító szavait és megosztott tapasztalatait, amelyek hivatalánál fogva is segítik a karitász nagyon összetett munkáját. Fontosnak nevezte, hogy a vatikáni képviselő megismerte azt a széleskörű szolgálatot, amit a magyarországi karitász végez, a Karitász Központ, az egyházmegyei és plébániai karitászcsoportokkal együttműködve. Kiemelt feladatnak nevezte megmutatni, ismertté és láthatóvá tenni, hogy a magyar egyház élő egyház, amely az evangélium üzenetéhez szabja életét, és az evangéliumi küldetést a Krisztustól kapott szeretetparancs alapján akarja, felekezeti hovatartozás nélkül megélni. Hogy az embereket erősítse, segítse, fölemelje és támogassa. Felragyogtassa Krisztus fényét, hogy mindenki rátaláljon arra az ajtóra, amely nyitva áll számára, hogy az egyházba belépve mindenki találkozhasson Isten szeretetének teljességével.

Spányi Antal püspök elnök végül arról tájékoztatta a vatikáni küldöttet, hogy a magyarországi Karitász a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nulladik napján sokezer embert tudott megvendégelni, szeretettel körbevenni egy olyan közös együttléttel, amely nem mindennapi része életüknek. Az emberi méltósághoz pedig hozzátartozik ez a tisztelet, amely Isten minden teremtményének kijár. A karitász ezzel a cselekedettel megmutatta a világ különböző helyeiről ide érkezőknek, hogy valóban élő egyházi szervezet. Megélni a krisztusi parancsot, a szeretet parancsát, a vallásos életünkből, hitünkből fakadó küldetésünk, hangsúlyozta a főpásztor, és akkor lesz hiteles és hatékony, ha a szeretet motiválja. Ebből a krisztusi szeretetből fakad az ereje, ez ad reményt, alapot egész életünknek, tevékenységünknek.

Écsy Gábor karitászigazgató is köszönetét fejezte ki Msgr. Pierre Cibambo rendkívüli látogatásáért. Elmondta, a Kongresszus kapcsán számos vendégük volt a Caritas Europától és a Caritas Internationalistól. Ahogy a Kongresszus jelszava is hirdette, – Minden forrásom belőled fakad – megerősödött bennük azáltal, hogy a hét folyamán számtalan tanításban és tanúságtételben részesülhettek. Ez egy olyan kegyelmi időszak volt, mondta az igazgató, amely megerősítette és bátorította küldetésükben a külföldi és magyarországi karitász munkatársakat is, és kitartást adott a további munkához.

A találkozó végén Spányi Antal püspök Msgr. Pierre Cibambónak bemutatta a székesfehérvári egyházmegye sajátos pasztorális küldetését, és megmutatta a Székváros kiemelt szakrális emlékeit.

Berta KataKéptár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk