Kaszap István emlékmise, hálaadás Ferenc pápáért és nagyböjti triduum kezdet - beszámoló

2013. 03. 25. | | frissítve 2013. 03. 26.

 

papsággal koncelebrált püspöki miseAmikor az Isten Igen-e testet öltött Mária igen-je által, akkor született meg a fehérvári egyházmegye kiemelkedő hitvallója, a sokak által tisztelt Kaszap István - mondta Spányi Antal megyés püspök a Prohászka emléktemplomban.

Az ünnepen nem csak a szenvedés elfogadásában példát mutató Kaszap Istvánról emlékeztek meg, hanem a nagyszámú zarándok jelenlétében a főpásztor jó alkalmat látott arra is, hogy hálát adjanak a közelmúltban megválasztott Ferenc pápáért.

Tóth Tamás a Prohászka templom plébánosa köszöntőjében kiemelte az új pápa megtisztelő közvetlenségét, amelyet rövid szolgálata óta paptársai és a hívek felé is hangsúlyozottan közvetít és ennek a gondolatnak folytatásaként felkérte a megyés főpásztort, hogy a szentmisében közvetítse Isten megtisztelő közelségét az ünnepre érkezőknek.

Az idei ünnepi szentmisében a megyéspüspök egyben az első nagyböjti lelkigyakorlatos beszédét is megtartotta, amelyben az ember Istennek mondott igenjeiről és tagadásairól beszélt. Ádám és Éva óta tudjuk mit jelent nemet mondani az Úrnak, mégis megtesszük a hétköznapok sodrásában – mondta a püspök. Minden embernek döntenie kell, hogy Isten mellé áll vagy helyette mást tisztelve, Neki hátat fordítva éli le életét. Jó szemlélni Kaszap István életét, aki igent tudott mondani mindenre, a szenvedésekre is, pedig zúgolódhatott volna és lázadhatott volna Isten ellen – hangsúlyozta a főpásztor. Ő megértette mekkora veszteség nemet mondani Istennek, és megértette, hogy nem a siker és a gazdagság a nyereség, hanem az, amikor életünk igenné válik Isten számára. Majd hozzátette: Napjainkban is látunk példát arra, hogy mire képes az Istennek odaadott élet. II. János Pál a keresztjét viselve képes volt hordozni az élet örömét, Isten szeretetét. Látjuk Benedek pápát, aki idős korában felvállalta a harcot a kaotikus világgal, szellemének erejében védte a hit igazságát, és nem küzdött a hatalomért minden áron, mert tudta, Isten országának építésére minden áldozatot meg kell hozni. És látjuk Ferenc pápát a maga egyszerűségében és nyíltságában új utakra lépni. Nem azért mert különc, hanem azért mert az Isten küldte Őt erre az útra. Élete igen lett a szegények, az elesettek számára, azoknak, akik nem számítanak ebben a világban, de számítanak Isten szemében. Végül a főpásztor azt kívánta, hogy az idei nagyböjtben a nem-ek elhalkuljanak és életünk Istennek mondott igen-ei egyre markánsabbak megjelenjenek.

A szentmise végén a főpásztor megköszönte a jelenlétét mindazoknak, akik a viszontagságos időjárás ellenére elzarándokoltak Székesfehérvárra a Prohászka templomba, majd a megjelent hívő néppel együtt a sűrű hóesésben Kaszap István sírjánál imádkozott a hitvalló kispap mielőbbi boldoggáavatásért.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Kapcsolódó cikk:

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk