Emléktűzgyújtás a Don-kanyar Emlékkápolnánál - beszámoló

2020. 01. 12. | | 2020. 01. 13.

 

 

Fejet hajtunk minden áldozatért – Emlékezés és tiszteletadás a doni hősök emlékére

2020.01.12. – Emlékkiállításokkal, katonai tiszteletadással, beszédekkel és ökumenikus imádsággal emlékeztek meg az 1943. január 12-én, az urivi hídfőnél történt áttörés 77. évfordulójáról. Emléktüzet gyújtottak a 27 esztendeje épült Don-kanyar Emlékkápolnánál, a pákozdi Mészeg-hegyen. A méltóságteljes ünnepségen több százan tisztelegtek a mintegy 120 ezer magyar katona emléke előtt, amelyet a hagyományokhoz hűen idén is a Katonai Emlékpark Pákozd és a 457. sz. Cserkészcsapat, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség felkérésére szervezett meg.

Emlékbeszédet mondott Vargha Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. „Lehajtott fejjel és összeszoruló szívvel emlékezünk minden magyar katonára és munkaszolgálatosra, halottjainkra és az eltűntekre, a pergőtűzben megsebesültekre, a távoli hómezőkön megfagyottakra és a nagyon kevés hazatérőre. Ma elsiratjuk és meggyászoljuk a nemzet halottjait, és kimondjuk az évtizedekig kimondhatatlant: katonáink a hazájuk védelmében áldozták életüket. … A nemzet egészének múlhatatlan feladata és kötelessége megvalósítani és megőrizni a nemzeti önrendelkezés alapelvét, eszményét és gyakorlatát, mert csak így lehetünk méltók a hősök áldozatára" –mondta Vargha Tamás, majd hozzátette. "Merítsünk őseink hitéből, hazaszeretetéből erőt és bátorságot a jelen és a jövő kihívásaira. Példájuk szolgáljon például mindazon feladatainkhoz, amelyeket ma kell megtennünk hazánk érdekében.”

A megemlékezésen személyes hangú írások, versek és énekek hangzottak el a doni hősök emlékére. Bobory Zoltán fehérvári költő, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség tiszteletbeli és ügyvezető elnöke saját írását olvasta fel, egy levelet az egykor ott harcolt és meghalt hadnagyhoz. Albert Ferenc költő, Csendes a Don című versét mondta el, katona édesapja emlékére. Énekelt a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak klubjának vegyes kara.

A történelmi egyházak helyi képviselői imádságos megemlékezéseit a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében Bencze András lelkész, püspökhelyettes kezdte. A Magyarországi Református Egyház képviseletében Oláh Pál Olivér lelkész imádkozott a katonahősökért.

A Magyar Katolikus Egyház nevében Spányi Antal székesfehérvári püspök az emlékezőkhöz szólva elmondta: „A katonákra, akikre emlékezünk, mint hősökre kell tekintenünk, akik a katona erényeknek, az ezeréves magyar katonai hagyományoknak megfelelően becsülettel és tisztességgel helytálltak. …. Fejet hajtunk minden áldozatért, mindazokért, akik a háborúkban haltak meg, adjon az Úr nekik a mennyben örök boldogságot.” Imájában a főpásztor azért fohászkodott, hogy küzdelmükért, hősiességükért és hazaszeretetükért jutalmazza meg őket Isten, az Ő el nem múló országában az igazak győzelmével. „Akikért most imádkozunk, szerették hazájukat és családjaikat, őértük adták életüket. Tekints rájuk kegyesen Jézusunk, és részesítsd őket kereszthalálod titka által a feltámadás dicsőségében.”

A koszorúzás előtt Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét Kozáry Ferenc, a Vörösmarty Színház színművésze mondta el hozzátartozója emlékére.

Az ismeretlen katona sírját megkoszorúzták Spányi Antal megyés püspök, Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár Önkormányzatának nevében Viza Attila tanácsnok. Koszorút helyezett el Sándor Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnök műveleti helyettese, a Székesfehérvári Helyőrség parancsnoka, és a Székesfehérvárra települt katonai szervezetek parancsnokai. Elhelyezte az emlékezés virágait Kardos Ádám, Pákozd polgármestere és több hagyományőrző civil szervezet. Az eseményen részt vett a 97 esztendős Vitéz Smohay Ferenc, magyar királyi zászlós, doni veterán, a Székesfehérvári Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred katonája.

Az eseményhez kapcsolódóan nyílt meg a Doni emlékkiállítás, amelyen Berdó Gábor Károly, a Bajtársi Szövetség elnöke tartott beszédet. A Jégbe zárt pokol című, magángyűjtőktől származó, katonai emléktárgyakat bemutató tárlatot Farkas Lajos a Dunaújvárosi Intercisa Múzeum igazgatója méltatta. A kiállítások 2020 márciusáig tekinthetők meg a Katonai Emlékparkban, minden hét péntektől vasárnapig.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk