Elsőcsütörtöki eucharisztia ünnep a Ciszterci templomban - beszámoló

2020. 09. 03. | | 2020. 09. 04.

 

 

Isten meg akar újítani bennünket – Elsőcsütörtök Székesfehérváron a ciszterci templomban

2020.09.03. – Az újjáépülő székesfehérvári ciszterci templomban gyűltek össze Fehérvár katolikus hívei, hogy együtt imádkozzanak Spányi Antal püspökkel és a város papságával, hazánkért, a családokért, új papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a járvány megszűnéséért. A főpásztort Brückner Ákos Előd O.Cist plébános köszöntötte, aki a megújulás jelképeiről beszélt az Egyházban. „Az egyház nyelve a jelkép, és a templom, bár önmagában is egy jel, de újjáépítése azt is hirdeti, érdemes az egyházközségnek építkezni, építeni a krisztusi jövőt” – hangsúlyozta Előd atya.

A főpásztor a szentmise elején nemcsak a megjelent paptestvéreit és a plébániáikról érkező híveket köszöntötte, hanem a nagyszámban jelenlevő fiatalokat, cserkészeket és a messzebbről zarándokló vendégeket. „Isten megújítani akar bennünket, ahogy Szent X. Piusz is hirdette: mindent meg kell újítani Krisztusban! A Lélek legyen velünk, hogy belsőleg megújult emberként, Isten igazi képmásaiként tudjunk élni, hogy kovászként, tanúságtevő emberként éljük mindennapjainkat!” – kezdte beszédében a püspök.

A megyés püspök homíliájának kezdetén Jézus gyógyító csodáiról elmélkedett a Szentírás szavain keresztül. Nem Jézus kezdeményezi a csodát, - hangsúlyozta, - nem Ő akarja megmutatni hatalmát, hanem egy helyzetet teremt, amelyben megesik Jézus szíve az eléje boruló, hozzá forduló emberen. Majd a nap evangéliumáról beszélt, amiben egészen más csodát látunk, amikor azt mondja Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálót halfogásra! „Jézus azt teszi, amiért elsősorban jött, mert a jézusi események sorrendjében, Ő először is tanítani akart minket. Hirdetni Isten országát, az újjászületést, hirdetni azokat az igazságokat, amelyeket az Atyától hozott nekünk, méghozzá oly módon, ahogy ember még nem beszélt. Elsősorban tanítani jött az Úr, elsődleges dolga az igehirdetés volt, hogy a hit, a remény és ezek által a szeretet az emberi szívekbe jusson.”

A főpásztor arra is felhívta a figyelmet, nehezen történnek csodák velünk, ha megelégedettek vagyunk magukkal, ha nem keressük az isteni akaratot az életünkben. Azért éltek a szentek, hogy visszavezessenek bennünket arra az útra, amelyet Jézus tanított, és amelyben úgy élünk, ahogy Isten akar látni bennünket. A szentek Istenre hallgató lelkéből született minden megújulás az Egyházban és születik ma is bennünk. „Mit akar Isten? Látja az élet romhalmazait, a tévedéseket, a hibákat, amelyeken nem tudunk változtatni, és segít bennünket. Azért jött el Fiában, hogy felemeljen, hogy gyengeségeinket megváltoztatva valami újat hozzon létre bennünk és általunk. Ennek azonban legyőzhetetlen akadálya, ha az életünkről alkotott, szilárd elgondolásainkhoz ragaszkodunk.”

A megyés püspök végül arra biztatott, legyünk nyitottak, hogy az Isten szólhasson hozzánk és alakítson át minket. Ne féljünk terveitől és önmagunktól sem, hogy meg tudjuk-e tenni akaratát: csak mondjuk ki, amit az apostol mondott: Uram, a Te szavadra kivetjük a hálót. „Álmunk az legyen, ami Isten álma rólunk, vágyjunk arra, hogy közeledjünk az Úrhoz, és akkor majd eljön, hogy felemeljen, hogy az övéi lehessünk. Mert van Pásztorunk, Emberhalászunk, van, akit az Isten küld, azért, hogy törődjön velünk, hogy vezessen minket. Valaki, akin keresztül maga az Örök Atya szól hozzánk, csak fel kell fedeznünk, és elfogadnunk hangját. Igen, Isten eljött hozzánk Krisztusban, hogy örömhírt hirdessen, hogy szabadulást hozzon, hogy elesettségünkben és gyengeségünkben vigasztalást adjon, velünk járja az élet útját. Próbáljuk meg megnyitni szívünket, lelkünket és életünket az Úr Krisztus felé, és hagyjuk, hogy formáljon újjá bennünket. Engedjük el a magunkról, a világról alkotott elképzeléseinket, gondolatainkat, hogy bennünk és körülöttünk Krisztusivá lehessen minden” – zárta gondolatait a püspök.

Spányi Antal püspök a szentórán a Szentlélek erejét kérte minden hívőre, hogy ne az aggodalom, a félelem, hanem Isten békéje éljen bennük. „Bízzunk benne, hogy a legnagyobb káoszból jöhet új feltámadás, újrakezdés. Isten képes új világot létrehozni minden zűrzavarból, minden fenyegetettségből és a bennünk élő békéjével építeni az Ő országát” – hangzott el az imádságban.

Az elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep a hagyományos módon a szentségi áldással és a litániával zárult.

Berta Kata
Videó Berta Kata és Somogyi Tamás

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk