Élő Rózsafüzér Zarándoklat Érd Körül (ÉRZÉK) - beszámoló

2018. 10. 06. | | 2018. 10. 07.

 

 

2018. október 6. - „Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban, amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét, mint a szabadulás kieszközlőjét. Szívesen bízom ma ennek az imádságnak hatékonyságára a világ békéjét és a családokat."
(Szent II. János Pál pápa)

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. pedig a Rózsafüzér Királynőjének az ünnepe, mely ráirányítja figyelmünket a rózsafüzér imádkozására. Éppen ezért 2018. október 6-án kilencedik alkalommal rendezték meg az Élő Rózsafüzér zarándoklatot Érd körül, a városért, az érdi családokért és a környező településekért, melyen a Marianumba járó gyermekek családjai is részt vettek. A zarándoklás – a zarándokút a pörgő élet lecsendesedésének lehetősége is, hogy megtanuljon csendben lenni, befelé figyelni, és a csendben Krisztus hangját a szíve mélyéről meghallani.

A zarándoklat 7:30-kor indult a LEA otthontól. A parkvárosi Szent István király-templománál két ágra váltak a zarándokok, hogy aztán az újvárosi Jézus Szíve-templomban ismét egyesüljenek, majd megérkezzenek a Szent Mihály-templomba közös szentmisére. Az egyes állomásokon rövid elmélkedéseket tartottak, ahol az egyházmegyének a zarándokhelyeit és üzeneteit mutatták be.

Az I. állomás a Szent István király templomban a bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyéről szólt: A Nagytemplom oltárképét – a Mindenkor Segítő Szűz Mária híres képének másolatát Passauból szállították Bodajkra, ahol a szóbeszéd szerint több száz gyógyulás történt. A bodajki kegyhely érdekessége, hogy történetében az első magyar szent családnak meghatározó szerepe van: kápolnáját Szent István építteti,  csodatévő kegyképét pedig,  600 évvel később,  Boldog Gizella városa adja.

A II. állomásokon a Teréz anya nővéreinél és a Ciszter nővéreknél Máriaremetét ismertük meg: A Kisboldogasszony-bazilika szentélyében ma is látható a több száz éves tölgyfa, rajta a Mária-kép, ahol sok csodás imameghallgatás történt.

A III. állomásokon, az Érdi Görög Katolikus parókián és Fudoklia-völgyben Makkosmáriai búcsújáróhely történetéről hallottak a hívek. Traub Jánosnak egy útszéli tölgyfánál a szenvedő Krisztus arca jelent meg. Csodás gyógyulása után gyermekét tápláló Szűzanya festményt vásárolt, amelyet az említett tölgyfára függesztett. Később a kegytemplomba helyezték a tölgyfa törzsét a kegyképpel, ahol csodálatos gyógyulások és imameghallgatások történtek.
A IV. állomásokon a postástelepi Kármelhegyi Boldogasszony és a tusculánumi Szent Szűz, az Egyház anyja-templomban az Ercsiben található Mária, az Angyalok Királynéjának búcsújáró helyét mutatták be: Ercsi község fölött egy forrás fakadt. A forrás fölé kápolnát emeltek, és a máriacelli kegyszobor mását helyezték el benne. 1756-ban Mészáros Lukács jobbágy a Szűzanya közbenjárására meggyógyult betegségéből, ezért hálából képet festetett a Nagyboldogasszonyról, aki a koronás kis Jézust tartja jobbján, majd a kegykép őrzésére kegykápolna épült.

Az V. állomásokon az érdligeti Nagyboldogasszony-templomban és az újtelepi Rózsafüzér Királynéja-templomban a bemutató a Vértessomlói zarándokhelyről szólt: A hagyomány szerint a Boldogságos Szűz itt sok bajbajutott ember fohászát hallgatta meg.

A VI. állomáson az újvárosi Jézus Szíve-templomban pedig az alsószentiváni Fatimai Szűzanya kegyhelyéről hallhattunk. 1950-ben Fatimából kegyszobor másolatot küldtek a falu és kápolnája részére, mely ezek után látogatott kegyhellyé vált. Minden évben Spányi Antal megyés püspök áldásával erősíti meg hivatásukban az Alsószentivánra zarándokló nagyszülőket, dédszülőket.

A nap során figyelmünk Jézus életének titkaira irányulhatott, hiszen minden egyes elmondott üdvözlégy középpontjában Jézus áll, a rózsafüzérben pedig az Ő életének egy-egy fontosabb eseménye. Ez az imádság alkalmat adott arra, hogy mindezeket az eseményeket sorra vegyük Mária útján keresztül. Élő rózsafüzér zárásaként az óvárosi Szent Mihály-templomban ünnepi szentmisén Spányi Antal megyéspüspökkel adtunk hálát családjainkért, papjainkért, városunkért, településeinkért, nemzetünkért, zarándoklatunkért, melynek egyik célja: találkozni Krisztussal. Különleges időt tölteni Jézussal, olyan helyen, ami nagyon is Rá emlékeztet, ami meghatározó találkozási pont Vele. Hiszen éppen az a lényeg, hogy Ő már az út kezdetétől velünk van, velünk járja végig, amit csak mi élhetünk meg, és fogad bennünket a célban. Ezért van a megérkezésnek egy különös varázsa, hiszen fáradtan, kimerülve, sebzetten, porosan, de megérkezünk és beérkezünk. Isten meghív minket az Ő közösségébe, asztalt terít, közösségébe fogad.

Pálfi Mariann
 

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk