Élő Rózsafüzér Zarándoklat Érd Körül (ÉRZÉK) - beszámoló

2016. 10. 01. | | 2016. 10. 06.

 

 

2016. október 1. - A hetedik érdi Rózsafüzér zarándoklatot 2016. október 1-jén, szombaton tartottuk, mely Szűzanya szeretetéből csodálatos napsütéses nap volt.

A zarándoklat idei tematikája az Irgalmasság szentévére tekintettel az irgalmasság testi-lelki cselekedetei voltak. Ennek megfelelően az egyes állomásokon az elmélkedések is ehhez igazodtak.

A Lea otthontól indult a zarándoklat, közel 140 fővel. Ferenc atya indította útnak az imádkozó híveket, és elmélkedésében kitért arra, hogy ezt a napot természetesen mindannyian szeretteinkért, családunkért ajánljuk fel, de nagyon fontos, hogy ezen a napon, amikor a várost járjuk végig, Magyarországért is imádkozzunk. A Lea otthonban sajátos gondolatokat hallhattunk „az utasoknak szállást adni” és „a bántalmakat békével tűrni” cselekedetekről. A parkvárosi templom után két ágra szakadt a zarándoklat, rózsafűzért formázva.

A következő megállókat az egyes plébániákon tartottuk, ahol lelki megerősítést kaptunk az irgalmasság további cselekedeteiről: a börtönben levőket látogatni, a bűnösöket meginteni, a betegeket látogatni, a szomorúakat vigasztalni, a szomjazóknak italt adni, a tudatlanokat tanítani, az éhezőknek ételt adni, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a halottakat eltemetni, az élőkért és holtakért imádkozni. Az utolsó állomás - ahol a két ág ismét összeért – az Érd-Újvárosi Jézus Szíve templom volt, itt értékes gondolatokat halottunk az utolsó két cselekedetről: a szegényeket ruházni és az ellenünk vétkezőknek megbocsátani.

A szegényeket felruházni a testi cselekedetek közül csak az egyik, ám 2016-ban a Szent Márton Év kapcsán talán még nagyobb aktualitással bír, mint más időszakban.

A kereszténység alapgondolata a megbocsátás, Jézus egész élete erről szól. A családban is, emberi kapcsolatainkban is az Úr szüntelen megbocsátásából, elnéző szeretetéből élünk és születünk újjá. A megbocsátásnak a másik, talán még fontosabb része, hogy általa mi is Isten életének és cselekvésének aktív részeseivé leszünk! Amint megbocsátunk az ellenünk vétőknek, Isten csodálatos kegyelme működésbe lép.

A megállók során nem csak lelki táplálékról gondoskodtak a vendéglátók, hanem szerény enni-innivalót is kaptak a hívek. Külön köszönet illeti Gyuri atyát, aki a tusculanumi plébánia udvarán fenséges gulyással várta a mintegy 300 odaérkező zarándokot.  

Ahogy haladtunk végig az egyes állomásokon egyre nőtt a résztvevők száma, akik között egyaránt voltak fiatalok és idősek, felnőttek és gyerekek. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy egyre több „Marianum 25” feliratú sötétkék póló színesítette a zarándokok tömegét. Mire Ófaluba érkeztünk, több mint 400 marianumos gyerek és szülő tartott velünk.

A zarándoklat végén, Ófaluban a jó időre és a nagy létszámra való tekintettel Spányi Antal püspök úr a közel 600-700 fős odaérkező csoportnak szabadtéren, a templom kertjében tartotta meg a szentmisét, melyben hálát adtunk a Szűzanyának csodálatos, imádságos napunkért. A Főpásztor külön kiemelte, hogy Érd számára hatalmas ajándék Bogner Mária Margit, aki itt a templomkertben kitárt karral várja a hozzá fordulókat. A szentmise végén mindannyian közösen imádkoztunk az üldözött keresztényekért.

Takácsné Tóth Noémi


A zarándoklat honlapja: www.erdirozsafuzer.hu 

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk