Elhunyt Horváth László

2019. 10. 08. | | 2019. 09. 23.

 

 

A székesfehérvári püspök az egyházmegye papsága és a rokonság nevében is tudatja, hogy Horváth László c. apát, püspöki tanácsos, ny. plébános életének 89., pappá szentelésének 62. évében, 2019. szeptember 22-én szentségekkel ellátva elhunyt az Úrban.

Paptestvérünket, aki 1931. május 1-jén született Vicán, 1958. június 13-án szentelték pappá Székesfehérváron. Káplán volt Törökbálinton 1958-60, Csepel I. plébánián 1960-62, Csákváron 1962-65, Móron 1965-67, Székesfehérvár-Belváros plébánián 1967-69, Pomázon 1969-71 között. Plébánosi kinevezést 1971-ben kapott Soponya plébániára, ahol nyugállományba vonulásáig, 2017-ig szolgálta a híveket. 2005-től Káloz plébániát, 2006-tól Aba, Sárkeresztúr és Sárszentágota plébániákat is ellátta.

Püspöki tanácsosi címmel tüntették ki 1985-ben. Tanácsadó plébános volt 2001-2003 között. Lelkipásztori szolgálatának elismeréseként címzetes apáti kitüntetésben részesült 2005-ben.

Paptestvérünkért szentmisét ajánlunk fel Vicán, a plébániatemplomban 2019. október 8-án (kedd) 10 órakor. A szentmise után földi maradványait a vicai temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Gyászjelentés: horvathlaszlogyaszjelentes.pdf (329 kB)

„Jézusom, ha jön a végnap,
ismerj engem magadénak!”
(SzVU 70.)


© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk