Ég és föld között kiállítás - beszámoló

2020. 01. 09. | | 2020. 01. 11.

 

 

 

Ég és föld között – Határon Túli Magyar Képzőművészek Tárlata a székesfehérvári Szent Korona Galériában

2020.01.09.  - A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával megvalósuló, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása elnevezésű program keretében, „Ég és föld között” címmel kiállítás nyílt Székesfehérváron a határon túli magyar művészek alkotásaiból. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház által szervezett tárlaton olyan kortárs, keresztény témájú alkotások kaptak helyet, amelyek az ősi magyar díszítőművészet néprajzi motívumkincséből merítve és napjaink igényeivel ötvözve a magyar hagyományokat és népszokásokat követik. A KÁMME Alapítvány „Ég és föld között” kiállítási pályázatára képző-, ipar-, és fotóművészeti alkotások is készültek.

Ez egy olyan vándorkiállítás, amiért nagyon hálásak lehetünk Józsa Judit kerámiaszobrásznak, a Magyar Kultúra Lovagjának, hogy fontosnak tartotta, a tárlat első állomása Székesfehérváron, a Szent Korona Galériában legyen.” - emelte ki köszöntőjében Jakubek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója, aki külön köszöntötte a Dr. Bába Szilviát, a Duna Palota Nonprofit Kft. művészeti és operatív igazgatóját, a Józsa Judit Művészeti Alapítvány Kuratóriumának tagját, a KÁMME „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” c. projekt kuratóriumának tagját Molnár János grafikus- és festőművészt, valamint Matolcsy János projektmanagert. Mint elmondta: a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) céljai és feladatvállalásai kapcsán központi gondolatnak tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését. A társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és értékteremtő feladatellátást, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek létrehozása érdekében.

A kiállítást megnyitó Spányi Antal megyés püspök beszédében hangsúlyozta: - „Sokszor, már szinte unalomig beszélünk arról, mennyi válság van a világban. Aggódunk, kétségbeesünk a világ sorsa miatt. … Valami mintha megroppant volna, mintha fölbomlott volna. Hol van a harmónia? Hol van a szép, hol van a békesség, hol marad mindebből az az Isten, aki minden szépnek, jónak, minden igaznak az alkotója? - Ezért olyan fontos, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége megalapította a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítványt melynek céljai, feladatvállalásai közt kiemelt témaként szerepel a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzése és bemutatása. A világunk olyan lett, hogy ezeket az alapvető értékeket, amelyek ezer évig megtartottak bennünket - és ha megőrizzük, megtartanak bennünket tovább is, - szükséges most őrizni, bemutatni.

„A világ tud profanizálni, tudja a mindennapokat, az életet deszakralizálni, de nem tud helyette igazi értéket felmutatni.” – fogalmazott a főpásztor, majd hozzátette. Örömmel látjuk, hogy Alapítványnak célja a magyar nemzeti egység előmozdítása is. Nekünk fontos, hogy ápoljuk és őrizzük azokat a gyökereket, amelyekből őseink is táplálkoztak és amelyekből nekünk is élnünk kell, és amelyet úgy kell nekünk megőriznünk, hogy az utánunk következő nemzedékek is ebből éljenek.” - hangsúlyozta beszédében a megyés püspök. Végül azt kívánta: „leljük örömünket ebben a kiállításban, vigyük el ezt az örömöt és tegyünk tanúságot keresztény gyökereink életet megtartó, megújító és örömet adó erejéről.”

Az alkotókat Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja méltatta. A művésznő elmondta: „Mi Kárpát-medencei magyarok történelmünk során sok mindent túléltünk és megéltünk. Napjainkban megélhetjük végre azt is, hogy a magyar a magyarral újra testvér lehet, a trianoni határok ellenére elszakadt testvéreink újra magyar állampolgárok lehetnek. ... A művésznő felhívta az alkotóművészek figyelmét arra, példát tudjanak mutatni szerte Európában és a nagyvilágban mennyire fontos, hogy valóságos értékeinket ne torz és ránk erőltetett tükrökön érzékeljük, hanem az önismeret tükrében ismerjük meg azokat – a hibáinkkal együtt –, hogy megtudhassuk, milyenek is vagyunk valójában, hol a helyünk a népek sorában és versenyében; mennyit is nyomunk a lelkiismeret, a haza, az emberiség és a Jóisten mérlegén. Kiemelte, hogy a mai időkben, amikor azt tapasztaljuk, hogy szerte Európában a nemzeti értékek, az egészséges erkölcs és a keresztény kultúra és hit eltörlésén oly sokan fáradoznak, akkor mi magyarok, itt az anyaországban, a „hegytetőre épített városban”, és a határon innen és túl, egy nép és egy nemzet vagyunk, testvérek vagyunk, és igazi példamutatásra törekszünk. Erre kaptak lehetőséget a jelenlévő, sikeresen pályázó művészek a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” c. projekt keretében. „A Kegyelem című alkotás középpontjában megteremtette Isten az embert, a maga képmására, ki-ki magára ismerhet a középpontban elrejtett tükörben, de ez azt is feltételezi, hogy ki-ki meglátja magában az őt feltétel nélkül szerető Istent is.” – emelte ki többek között a kiállított kerámiatálról a korondi Józsa Ildikó alkotásáról, Józsa Judit kerámiaszobrász.

Az Ég és Föld tárlatra minden 18. életévét betöltött, határon túli magyar amatőr és hivatásos képző-, ipar- és népművész, népi iparművész pályázhatott a kiállítás keresztény tematikájának megfelelő művek beküldésével. A kiválasztott művekből megrendezett kiállítás 2020. január és május között Székesfehérváron, Budapesten, Pécsen, Debrecenben és Nyíregyházán kerül bemutatásra. A fehérvári tárlat 2020. január 30-ig tekinthető meg.

Berta Kata
Fényképeket készítette Simon Erika és Prekvit Judit
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk