A templom ma tanúságtétel a világnak - Megújult külsőleg a budaörsi Nepomuki Szent János templom - beszámoló

2020. 10. 11. | | 2020. 10. 14.

 

 

A templom ma tanúságtétel a világnak – Megújult külsőleg a budaörsi Nepomuki Szent János- templom

2020.10.11. – Budaörs barokk plébániatemplomát Magyarország Kormánya, Budaörs Önkormányzata és a Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával, valamint a hívek adományaiból renoválták. A Nepomuki Szent János-templomban Spányi Antal megyés püspök, Varga János kanonok, plébánossal és Nobilis Márió kisegítő lelkésszel tartott hálaadó szentmisét a külső felújítás befejezéséért, amelynek keretében megáldotta a templomot. A szentmise után beszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Csenger-Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, Ritter Imre, a Magyarországi Nemzetiségek Parlamenti Bizottságának elnöke, német nemzetiségi képviselő és Michelberger Mátyás, a Budaörsi Római Katolikus Plébánia képviselő-testületének világi elnöke.

Varga János plébános köszöntötte a főpásztort, majd a külsőleg renovált templom szépségét méltatta. Az egyházközség nevében köszönetet mondott az 50 milliós állami támogatásért, a budaörsi önkormányzat 16 és fél milliós, valamint az egyházmegye 15 milliós adományáért. A híveknek is megköszönte a 12 millió forintot, amellyel hozzájárultak a megújításhoz. A kanonok kiemelte: ez a beruházás nemcsak a helyi közösségnek volt fontos, hiszen a templom értéket teremt, hordoz és közvetít mindenki számára.

A szentmise elején Spányi Antal püspök a beruházás jelentőségéről beszélt. Hangsúlyozta, akik rátekintenek az építményre, azoknak Isten dicsőségét hirdeti, de látniuk kell benne az emberi szívekből lelkekből épült templomot is, amelynek a hívő emberek az építőkövei. „Adja az Úr, hogy legyen áldás ezen a megújult templomon, mindnyájunk életén, hogy így tudjuk alakítani és formálni azt a társadalmat, amelynek számára kovásszá kell lennünk, Krisztus parancsa szerint” – mondta a főpásztor, majd megáldotta az elvégzett munkát. Nepomuki Szent János közbenjárását kérte a hívekért és Isten áldását mindazokra, akik hozzájárultak a templom külső felújításához. Az áldás után a püspök kivonult az asszisztenciával, és meghintette a templom falát szentelt vízzel, és imádsággal kérte az Úr további áldásait az Ő házára.

Beszédében a főpásztor az apostolok tanúságtevő feladatát emelte ki a jézusi parancs alapján: Tegyetek tanítványommá minden népet. „Elindultak, és eleget tettek a Lélek erejében ennek a parancsnak, és tanúságtételük, életük és áldozatuk által a kereszténység, Jézus tanítása egyre jobban elterjedt az emberek között. … Világosan látnunk kell, minden kor minden keresztény embere számára ez parancs maradt, érvényes ma is. Tanúskodni kell, ahogy a kereszténység 2000 éves történelmében, minden megkeresztelt embernek tennie kellett és a magyar 1000 éves kereszténységben is tették. Akik komolyan vették a krisztusi életet, akik magukat odaadták Istennek, így akarták újítani, jobbítani az emberek életét. … Ez a templom is tanúságtétel, de tanúságot sokféleképpen tehetünk. …Úgy beszéljünk, éljünk, viselkedjünk minden emberrel szemben, hogy aki találkozik velünk, Krisztus szeretetét érezze meg. Erőt adjunk, és sugározzuk a krisztusi békét és a krisztusi reményt a világba!”

A főpásztor a megújult családi életről és a keresztény magyar hagyományok megőrzéséről is beszélt. Azt kívánta, hogy az összefogásban elkészült templom segítse a közösség hitéletének belső megújulását. Hogy ne csak a megkeresztelteknek, hanem minden emberi közösségnek kovásza és világossága legyenek, és tanúságtételük nyomán mindig teljék meg a templom hívő emberek sokaságával.

A szentmisét követően mondott beszédet Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki azt hangsúlyozta: amikor templomot újítunk fel, akkor a közösséget akarjuk szolgálni, attól függetlenül, mekkora településről van szó. Elmondta, az egyházi ingatlanok felújításának hármas célja van. Egyrészt, hogy a Kárpát-medence városainak településképét szépítsék, másrészt, hogy munkalehetőséget teremtsenek. Harmadszor, fontosnak tartotta kiemelni, hogy mintegy 300 évvel ezelőtt Magyarországra telepedett egy olyan nemzetiség, egy olyan közösség, amely szorgalmával, becsületével, igényességével gazdagította nemzetünket. Köszönetet mondott azért, hogy templomot építettek, és a sok üldöztetés ellenére is megmaradtak, tovább őrizték, továbbadták hagyományaikat Budaörsön is. Az államtitkár beszélt a társadalmat veszélyeztető ideológiákról, amely a férfi és a nő identitását és a családot támadja. Azt hangoztatta, a templomfelújításoknál a legfontosabb a hit továbbadása és megerősítése. Arról is beszélt, hogy a kormány tevékenységének is köszönhetően az elmúlt tíz évben emelkedett a gyermeket vállalók száma, továbbá 80 százalékkal nőtt a házasságkötéseké. 27 százalékkal kevesebb a válás, és 36 százalékkal csökkent az abortuszok száma is. Hozzátette, mindez nem más, mint az értékek mentése, és Magyarországon a lakosság 80 százaléka értéknek tartja a kereszténységet, még akkor is, ha nem hívő.

Az államtitkár után Csenger-Zalán Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője is felszólalt. Elmondta, különlegesnek számít a mai Európában, hogy megújulnak az egyházi intézmények, hitéleti közösségi terek, hiszen Európa-szerte a templomokat inkább bezárják. Jó esetben könyvtár, rosszabb esetben szórakozóhely lesz belőlük. A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy erős nemzet csak erős közösségekre épülhet, a közösségekhez pedig tudás és hit kell. Ezt a gondolatot erősítve, beszéde végén Reményik Sándor sorait idézte: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!

Ritter Imre, a Magyarországi Nemzetiségek Parlamenti Bizottságának elnöke, német nemzetiségi képviselő méltatta, hogy 200 éve a német nemzetiségi közösség a budaörsi szép templomot nem elsősorban magának építette fel, – hiszen az akkori számuk ezt nem indokolta volna, – hanem a következő generációnak. Akkor és ma is jó szívvel adnak, hiszen a magyarországi nemzetiségiek részére az anyanyelv, a kultúra mellett a hit az identitásuk másik pillére. Reményét fejezte ki, hogy többszáz év múlva a magyarországi nemzetiségek a legkülönbözőbb településeken is erős, összetartó közösséget alkotnak majd, és továbbra is segítik a magyarországi történelmi egyházakat.

Michelberger Mátyás, a budaörsi plébánia képviselő-testületének elnöke zárszavában megköszönte mindenkinek a támogatást és a kivitelezők munkáját. Elmondta, nagy öröm számára, hogy az elődök örökségét szebbé tudták tenni. Az építési folyamatnak valamennyi résztvevőjére Isten áldását kérte, és egy jelképes ajándékkal megköszönte a megyés püspöknek, az államtitkárnak, a többi résztvevő támogatónak a hozzáállását, a hozzájárulását és a munkáját a nagyszabású felújításhoz.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk