A Hitünk és Életünk adása a Fehérvár Televízióban

2017. 02. 01. | 2017. 01. 27.

 

 

2017. január 29. - Vallási magazinunk adása a 2017-es ökumenikus imanyolcad székesfehérvári eseményeit járjuk végig, estéről estére más-más helyszínen, a város különböző keresztény felekezeteinél tartott istentiszteleteken. A krisztushívők egységéért életre hívott imaestek nyitóalkalmát idén a székesfehérvári evangélikus templomban tartották tekintettel arra, hogy kezdetét vette a Reformáció 2017-es jubileumi Emlékéve is. Az idei imanyolcad vezérfonalát a németországi keresztények állították össze, az imaalkalmak bibliai alapfelvetése, „Krisztus szeretete szorongat, vagyis sürget minket”.

Az ökumenikus imanyolcad második napján, az öreghegyi katolikus templomban gyűltek össze a város keresztény felekezeteinek hívei közös istentiszteletre, hogy lelkipásztoraik vezetésével imádkozzanak. A krisztushívők egységéért tartott imahét közös vezérfonalát összeállító németországi keresztények a Jézusért élő ember példáját választották témául.

Az ökumenikus imanyolcad harmadik estéjén az evangélikus templomban imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért Székesfehérváron. Az istentiszteleti útmutató alapján, az est alapfelvetése arról szólt, hogy közösen küzdjünk az emberi ítélkezés ellen és a Krisztussal való találkozás változtassa meg életszemléletünket.

A krisztushívők egységéért tartott imahét negyedik napján a baptista imaházban gyűltek össze a város hívei, hogy az evangélikus, református, baptista, és katolikus lelkipásztorokkal, közösségvezetőkkel együtt imádkozzanak Isten népéért. A németországi keresztények az imahét negyedik alkalmának alaptémáját így határozták meg: ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt és új jött létre.


Az ökumenikus imahét ötödik napján a baptista imaházban gyűltek össze ismét a város keresztény hívei, hogy együtt imádkozzanak az egységért a baptista, az evangélikus, a református és katolikus közösségek lelkipásztorai és elöljárói vezetésével.

A székesfehérvári ökumenikus imahét hatodik napján a Szécsényi úti Református templomban folytatódtak a közös istentiszteleti alkalmak. A város felekezeteinek hívei, lelkipásztorai és gyülekezeti vezetői ezen az estén az Istentől kapott béke megvalósulásáért imádkoztak.

Az ökumenikus imanyolcad hetedik napján a Budai úti Református templom adott otthont a krisztushívők egységéért tartott istentiszteletnek, Székesfehérváron. A németországi keresztények az imaalkalomra készített ajánlóban arra kérték a különböző felekezetek híveit, hogy a közös imádságban találják meg a megbékélés útját Istennel és az emberekkel.

Krisztus szeretete egyetemes, minden emberre vonatkozik. A keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét 2017-es záróalkalmára a székesfehérvári Szent István király székesegyházban gyűltek össze a hívek közös imádságra.

 


 

A Hitünk és Életünk műsora adására 2017. január 29-én, vasárnap kerül sor, az ismétlést pedig február 1-én, szerdán láthatják a Fehérvár Televízió adásában.

Berta Kata


© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk