Világi lelkipásztori kisegítők megbízólevelének átadása - beszámoló

2005. 11. 26. |

 

 

Örömteli és reményt nyújtó esemény megrendezésére került sor – immár hagyományosan – 2005. november 26-án a székesfehérvári Székesegyházban. Ünnepélyes szentmise keretében ezen a napon adta át Spányi Antal székesfehérvári püspök 17 egyházközség 29 világi lelkipásztori kisegítőjének a megbízólevelet.

A püspöki szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött az érintett egyházközségek nagyszámú híveinek jelenlétében. A lelkipásztori kisegítők plébánosai szinte kivétel nélkül koncelebráltak a főpásztorral, imádságos jelenlétükkel is igazolva, hogy fontosnak tartják azt a szolgálatot, mellyel a megbízott világiak segíteni tudják lelkipásztori munkájukat.

Megyés püspökünk a homíliájában beszélt arról, hogy világiak megbízása lelkipásztori kisegítésre szól. Szükséges szolgálat ez, hiszen egyre kevesebb a pap; sokan közülük idősek, túlterheltek, és egyre több feladat vár rájuk. A lelkipásztorkodásban elengedhetetlen a megújulás, a megújuláshoz pedig segítség kell. Megértve az idők jeleit kéri az Egyház a világban élők aktív bekapcsolódását, tudatos részvételét az Egyház életében. Ez a felelős, aktív részvétel más, mint egy világi munka. Nem lehet fél szívvel végezni, nem lehet csak egyesekre figyelni, és nem lehet vetélkedő indulatokkal a magunk dicsőségét, népszerűségét keresni.

A főpásztor a következőkben foglalta össze a szolgálathoz szükséges lelkület lényegét. Az Egyház szándéka szerint kell végezni azt, és nem a magam elgondolása a fontos. A kegyelem állapotában kell végeznünk azt, ezért fontos a példaadó szentgyónás, szentáldozás, az ebben való tanúságtétel. A szolgálat szellemében kell végezni a munkát, mert amik vagyunk, amit teszünk éppen nem uralkodásra, és kiváltságokra jogosítanak fel minket. A világi lelkipásztori kisegítőnek szolgálatát csak a plébános felkérésére, vele közösségben, vele egységben szabad végeznie, de fontos az is, hogy feladatait munkatársaival közösségben, kölcsönös egymásra figyeléssel teljesítse. A lelkipásztori kisegítőnek is felelősen az egész közösség érdekeit kell néznie, és mindenkit átölelő szeretetével hitelessé tennie azt, amit szavával hirdet.

Ezzel a közös lelkipásztori munkával építünk, életeket mentünk, nő az Isten Országa, gyarapodik az Egyházhoz tartozók száma, akik örömben, reményben, másokkal testvéri közösségben élhetik életüket. Így segíthetjük az embereket, hogy tudatosan alakítsák életüket a jó szolgálatában, és az értékek teremtésében, őrzésében. A lelkipásztorkodás megújításával segíthetjük a családokat és a magányosakat, az időseket és fiatalokat, hogy az Egyházban otthonra, szeretetre találjanak. „Szolgálatunk így Istennek dicsőségére és embernek örömére válik.” – fejezte be gondolatait a főpásztor.

Az ünnepi ígérettétel után a világi lelkipásztori kisegítők a megyés püspöktől átvették a megbízólevelüket, amely egy éves időszakra szól. Az év letelte után a lelkipásztori tapasztalatok összegzésével a plébános kérheti a szolgálat idejének meghosszabbítását.

A szentmise végén a lelkipásztori kisegítők képviselői megköszönték a püspök atyának, a felkészítőknek és a plébánosoknak az irántuk való bizalmat, és mindnyájunk imáját kérték a méltó szolgálat megkezdéséhez.

Spányi Antal zárszavában köszönetet mondott a megjelent lelkipásztoroknak, hogy felismerve az idők jeleit lelkipásztori munkájukban elfogadják a világiak segítségét. Fontos dolog a lelkipásztorkodás megújításában, hogy a pap különbséget tudjon tenni sajátos papi lényege, feladatai és a világiak által is végezhető szolgálatok között, és bizalommal el tudja fogadni azt a jó szándékú segítségnyújtást, amely az egyházközség épülését szolgálja. Megköszönte Ugrits Tamás irodaigazgató felkészítő munkáját, melynek során az egy éves képzést nem csak megfelelő színtű tudással, hanem egyházias lelkülettel vezette. A hívek felé mondott köszönetében a főpásztor kihangsúlyozta a papi hivatásokért való ima fontosságát, hiszen a világi lelkipásztori kisegítők nem pótolják a papokat; szolgálatukkal éppen a hívek Eucharisztia és a papi szolgálat utáni vágyukat tartják ébren.

Reményt nyújtó, szép ünnepe volt ez a székesfehérvári egyházmegyének, hiszen papok és világi hívek újabb megerősítést kaptak a felelős közös munkára, amellyel Isten Országát építenünk kell.

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk