Püspökszentelések 20. évfordulója - beszámoló

2009. 02. 17. |

 

 

Húsz éves püspökszentelési évfordulójukat ünnepelték Székesfehérváron Spányi Antal megyés püspök meghívására a székesfehérvári bazilikában Takács Nándor volt székesfehérvári, Mayer Mihály pécsi püspök és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Paskai László bíboros volt, aki öt püspököt szentelt fel Esztergomban, 1989 februárjában, a lourdes-i jelenések évfordulóján. Az ünnepséget Erdő Péter bíboros prímás érsek is megtisztelte jelenlétével, aki apostoli tevékenységét székesfehérvári segédpüspökként kezdte.

Az ünnepi szentmisén a zsúfolásig megtelt székesegyházban a paptestvérek és hívek mellett részt vettek a város és a megye vezetői, valamint országgyűlési képviselők is. Spányi Antal püspök köszöntőjében a Magyar Egyház kiemelkedő eseményének nevezte a rendszerváltozás hajnalán történt ötös püspökszentelést. Paskai László bíboros homíliájában a - „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.'' (Mt 28,18-20) - missziós parancs alapján beszélt a hármas krisztusi küldetésről, amit Jézus az apostolokra bízott és ma utódaikra a püspökökre. Majd megemlékezett a 20 évvel ezelőtt történtekről, felelevenítve a két elhunyt püspöktárs személyét is. Elmondta, hogy az akkori egyházvezetőkre ismeretlen út várt, 40 év után ki kellett lépni a templomokba visszaszorított, meg nem engedett hitéleti tevékenységből.

A bíboros külön-külön méltatta a három püspök szolgálatát, a rendszerváltozás után kezdődő egyházi megújulás időszakában. Kiemelte a szerzetesrendek megújulásában, az egyházmegyei zsinatok megtartásában, a visszakapott egyházi ingatlanokban újrainduló iskolák, szociális és kulturális intézmények megteremtésében, az ifjúsági és családpasztoráció terén, valamint a lelkipásztori munkatársak képzések indításában, új templomok építésében végzett munkájukat. Beszéde végén példaként állította II. János Pál pápa Mária tiszteletét. Ahogy a Pastores dabo vobis kezdetű apostoli buzdításában is megírta: Mária, a Szentlélekkel eltelt, életét Istenre bízó és hívő ember a püspöki szolgálat valamint a keresztény elköteleződés mintája is. „Imádkoznunk kell Máriához, papságunk anyjához és nevelőjéhez, a Boldogságos Szűz Máriához, aki minden engedelmességnél jobban válaszolt a meghívó Istennek: annyira szolgálója és tanítványa lett az Igének, hogy lelkével és testével fogadni tudta a megtestesült Igét, hogy odaajándékozza az emberi nemnek. … A Boldogságos Szűz példájával és közbenjárásával állandóan virraszt a hivatások ébresztése és a papok megerősítése fölött az Egyházban.”

A szentmise végén Takács Nándor püspöktársai nevében is hálát adott az elmúlt húsz év püspöki szolgálatáért. Köszönetet mondott az elhunyt nagy pápának II. János Pálnak és Paskai László bíborosnak, hogy püspökké lehetett és megköszönte a híveknek, a papságnak, a város és a megye vezetőinek egyaránt, hogy szolgálatában segítették. Köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, aki segédpüspökként mellette állt és segítette a nyugdíjazása előtti években, végül püspökutódjának, Spányi Antal püspöknek a méltó és felemelő ünnepi megemlékezés megszervezéséért.

A szentmisét követően az ünnepeltek tiszteletére adott fogadáson a megyei és városi vezetők köszöntése után Erdő Péter bíboros prímás érsek 20 év magyarországi püspökszenteléseire emlékezett vissza, melynek során kétféle „szentelési családfa” alakult ki a lengyel és az olasz rítus alapján, egy családba fogva az összes felszentelt püspököt. Beszélt az egyházi rend valamikori hét, ezen belül a papság kettős fokozatáról: a püspökiről és az áldozópapságról. A 72 tanítványt irányító 12 apostol példáján keresztül kívánt áldásos szolgálatot minden jelenlevő püspöknek. Az ünnepség végén Spányi Antal megyés püspök személyes ajándékokat adott át mindegyik jubiláns püspöknek emlékül a székesfehérvári megemlékezésre.

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk