Ökumenikus imahét 2020 - második nap - beszámoló

2020. 01. 23. | | 2020. 01. 24.

 

 

Viharok vannak és lesznek, de az Istennel mindig békességben lehetünk – Ökumenikus Imahét Székesfehérváron

2020.01.23. – A székesfehérvári Szent Imre-templomban Szász Zoltán református lelkész tartott igehirdetést a megbékélésről a krisztushívők egységéért tartott 2020-as Ökumenikus Imahéten. A közösen tartott liturgiában a város katolikus, református, evangélikus, baptista lelkipásztorai szolgáltak és imádkoztak a keresztény felekezeteinek híveivel együtt. A hét idei anyagát a máltai és gozói keresztény egyházak készítették, amelyet Szent Pál hajótörésének története nyomán a Megbékélés, Megvilágosodás, Remény, Bizalom, Erő, Vendégszeretet, Megtérés és Nagylelkűség kulcsszavak köré építettek fel.

A közös imádság kezdetén Dózsa István plébános köszöntötte Spányi Antal megyés püspököt és a város lelkipásztorait, valamint az imádságra egybegyűlt közösséget. Bevezető szavaiban hangsúlyozta: „Azért jöttünk össze, hogy az egységért Istenhez imádkozzunk. Azt a közösséget, amelyben létezünk és élünk meghívásunktól, keresztségünktől fogva, azt úgy hívjuk, hogy Egyház. Régies elnevezéssel Hitház. Ez két dolgot jelez: az egyik, hogy EGY, a másik, hogy az Üdvösségnek a Háza. Mindkettő fontos, hogy tudjunk Istenben egyek lenni, és tudjuk a közösségeinkkel az üdvösség szolgálatát megélni.” A plébános végül közös imádságra, a zsolozsma ősi imájára hívta az istentiszteleten részt vevőket. Arra kérte a jelenlevőket, hogy egy szívvel, egy lélekkel imádkozzanak, mert Isten mindenkit meghívott arra, hogy közösen dicsérjék Őt.

Szász Zoltán lelkész az erre az évre kiadott istentiszteleti útmutató szerint az est alapfelvetéséről beszélt. A téma a megbékélés, a rakomány kidobása volt, az Apostolok Cselekedeteiben leírt hajótörés történetéből. (ApCsel 27,18-26.) „A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel… Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt.”

A lelkész igehirdetésében rámutatott: „ezt a történetet nem azért olvassuk, mert kalandos és izgalmas, hanem azért, mert Isten kijelentését, üzenetét akarjuk megragadni. Mindig Isten szavára kell figyelnünk, mert az Ő szava az Ő akarata is egyben. Szem előtt kell tartanunk, hogy Ég és Föld elmúlnak, de Isten beszéde örökre megmarad. „A történetünk lelki üzenete egyrészről, hogy miért is kerülnek viharba ezek az emberek? Pál figyelmezteti a kapitányt, hogy ne induljanak el a rossz időjárás miatt. A józan és szakszerű tanácsot a kapitány nem fogadja el, nem veszi figyelembe a természet, az időjárás törvényeit, mert a profit irányítja. … Az anyagi érdek, az üzlet, a kereslet felülmúlta, felülírta az emberi élet értékét. Ma is olyan világot élünk, amikor fontosabb a profit, mint az ember. Fel kell tennünk a kérdést, a mi életünkben hogyan van ez? Mi irányít, mi mozgat minket? Felülírja-e a mi testi-lelki szükségleteinket a pénz, vagyis az, hogy mennyit keresek?

Szász Zoltán, folytatva a bibliai történet magyarázatát, elmondta: a másik fontos üzenet, hogy a viharban kezd helyrebillenni az az egyensúly, amelyet addig rosszul éltek meg az emberek. Kezdték megérteni, mi a fontos, és mi nem. Az élet-halál élményben ugyanis a lelki látás kiélesedik. Amikor a hajón utazók látják, hogy az életük veszélyben van, akkor kidobálják a felesleget. Majd elveszítik a reményt a túlélésre, és még ételt sem akarnak enni halálfélelmükben. … „A mi életünk viharai is pontosan ilyenek. Istennek sokszor áldott eszköze a vihar. Az ember ilyenkor kezd rájönni, semmi sem drágább az ember életénél.”

A lelkipásztor végül arról beszélt, a hajón, amikor az emberek már a halálra készültek, a „nincs továbbra”, akkor Pál megszólal, és Istenre tereli a figyelmet. Azt mondta, hogy van tovább! A lelkész arra biztatott, hogy legyünk mi is olyanok, akik ebben a viharos, mindentől hányattatott világban Istenre tudnak mutatni. „Én hiszek Istennek!” – mondta Pál apostol. Nekünk is hinnünk kell, hogy ami a Bibliában van, az minden igaz. Isten, az Ő Igéje által, elmondja mindazt, amire szükségünk van.”

Végül az igehirdető a megbékélés témáját fejtette ki, miszerint az örök élethez először meg kell békélnünk Istennel. „Krisztus kereszthalála által békéltette meg a bűnös embert Istennel. Amikor megbékélek Istennel, akkor tudom elfogadni önmagamat, megbékélni önmagammal.

… Viharok vannak és lesznek, de az Istennel mindig békességben lehetünk. A vihart nem tudjuk elkerülni, de nem mindegy, hogy Krisztus ígéretébe kapaszkodva ragadjuk-e meg az Ő békességét.”

Igehirdetése után a lelkész azért imádkozott, hogy életünk sokféle megpróbáltatásaiban, viharaiban meglássuk, mi az érték, és hogy semmi – sem halál, sem élet – ne választhasson el minket Isten szeretetétől. Fohászkodott, hogy tudjunk megbékélni Krisztussal, mindent írjon felül életünkben az Ő Igéje, és tudjuk felszólítani a körülöttünk élőket, hogy bízzanak Jézusban.

A 2020-as Ökumenikus Imahét első fehérvári imaalkalmának zárásaként imádságok hangzottak el, hogy Jézus Krisztus gyógyítsa a múlt fájdalmas emlékeit, amelyek sebet ütöttek egyházainkon, és távol tartanak egymástól. Erősítse a gondviselésbe vetett bizalmunkat, amikor úgy érezzük, hogy elmerülünk az élet viharaiban. Adjon harmóniát sokféle megosztottságunk helyett, és tegyen elfogadóvá a bizalmatlanság helyett. Adjon bátorságot, hogy igazat mondjunk szeretetben. Bontsa le azokat a látható és láthatatlan akadályokat, amelyek meggátolják, hogy befogadjuk a veszélyben vagy szükségben lévő testvérünket. Újítsa meg szívünket és keresztény közösségeink szívét, hogy gyógyítása eszközei lehessünk. Nyissa meg szemünket, hogy a teremtett világban az Isten ajándékát lássuk. Nyissa meg kezünket, hogy egymás iránti odaadással osztozzunk gyümölcseiben.

Az imaalkalmon a közösen elmondott Úr imája és az Apostoli Hitvallás után a záróáldások következtek. A közös imádságos esten a város Ökumenikus kórusa végezte a zenei szolgálatot Dóczi István karnagy vezényletével. Orgonán kísért Tóka Szabolcs orgonaművész. Előadták többek között Handel Alleluja-ját és Schubert Sanctus-át.

.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Az imahét Székesfehérváron zajló eseményei:

január 23.
csütörtök 18 óra

Szent Imre templom
Szász Zoltán református lelkipásztor
    Téma: Megbékélés - A rakomány kidobása

január 24.
péntek 18 óra
Baptista Imaház
Kerekasztal beszélgetés; moderátor: Révész Szilvia
    Bevezetőt tart: Révész Lajos baptista lelkész
    Téma: Reménység
    Felmerülő kérdésekre a kerekasztal résztvevői válaszolnak

január 25.
szombat 16:30-19 óra
Evangélikus templom
    16:30- Istendicsőítés: Budai úti református zenekar, Baptista zenekar, Jézus Szíve zenekar
    18 óra: zenés Istentisztelet, igehirdetés: Bencze András evangélikus püspök helyettes
    Téma: Erőforrás - A kenyér megtörése
    18:45 – dicsőítés: Ászáf zenekar, Spiritus zenekar, Pünkösdi közösség zenekara

január 26.
vasárnap 18 óra
Széchenyi úti református templom
    Igét hirdet: Spányi Antal megyés püspök;
   Téma: Megtérés - Szívünk és elménk megváltozása


logo

Letölthető anyagok:

Imafüzet letöltése:   2020_okumenikus_imahet_fuzet.pdf (1.6 MB)

Székesfehérvári programok tematikusan is: 2001okumenikusimahet_szfvar.pdf (209 kB)

 


 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk