Ökumenikus imahét 2020 - első nap - beszámoló

2020. 01. 20. | 2020. 01. 21.

 

 

Egyek hitben, reményben és szeretetben – Püspöki szentmise az Ökumenikus Imahéten, Fehérváron

2020.01.20. – Rendhagyó módon ünneplik idén a keresztények egységét Székesfehérváron. Az ökumenikus imahét első felében minden közösség a saját templomában imádkozik a krisztushívőkért. Spányi Antal megyés püspök, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal szentmisét mutatott be a Szent Imre templomban. A főpásztor a keresztények egységéért kérte Jézust, - az Egyház alapítóját, aki ránk bízta üdvösséget hozó tanítását, - segítse megvalósulni azt, amiért Ő is imádkozott. „Hogy egy akol és egy pásztor legyen, hogy egyek legyünk a hitben, a szeretetben és a keresztény reményben.” Arra kérte jelenlevőket, őszintén imádsággal forduljanak keresztény testvéreikért Istenhez.

Az imahét anyagát összeállító máltai keresztények ebben az évben az isteni gondviselést hangsúlyozzák, Szent Pál hajótörésének történetével. Az istentiszteleti olvasmányok Pál apostol viszontagságos tengeri utazásáról szólnak. A hajó viharos útja jelképezi a keresztények személyes életét, és a keresztények egysége felé vezető utat is. A hét központi igéje: „nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” (ApCsel 28,2). Pál és útitársai nemcsak elfogadták a máltai lakosok vendégszeretetét, élő hitet tudtak átadni az ott élőknek.

Spányi Antal püspök beszédében azt hangsúlyozta: sok évtizede már, hogy a keresztények egységre törekvése határozott formát öltött. Elterjedt a világban ez a szándék és ma már egészen természetes, hogy a keresztények Szent Pál megtérése ünnepe hetében összegyűlnek imádkozni. „Szinte magától értetődő lett, hogy a különböző felekezetek tagjai összejövünk imádkozni, hogy megvalósuljon az egység, amiért Jézus is imádkozott, akik Őt követik egyek legyenek. … Örülünk, hogy a családokban, ahol vegyes vallású felek alkotják a házastársakat, legtöbbször békében, megértésben élnek és megmaradnak hitükben.”

A főpásztor arról is beszélt, mindannyian szeretnénk, hogy az egység megvalósuljon, ezért képesek vagyunk több közös akciót is véghezvinni. „Amikor halljuk a híreket, hogy a keresztényeket üldözik, nem az jut eszünkbe, hogy vajon melyik felekezet tagját, hanem az, hogy aki bajba került, áldozatot hozott, életével tanúságot tett hitéről, az Krisztushoz tartozott. Próbálunk közösen tenni értük, de mégis kellene még tennünk, hogy ez az egység ne csak egy hétig, ne csak vágyak szintjén jelenjen meg, hanem az isteni igazságban valósággá váljék. Amikor országosan megnyitották a keresztények egységének imahetét, Erdő Péter bíboros szavait a média is értően közvetítette. Az egység az nem pusztán emberi törekvésből fog megvalósulni. Az egység olyan szent dolog, amiért nekünk sokat és őszintén kell imádkozni. Úgy, ahogy Jézus hagyta ránk búcsúbeszédében, amikor apostolai lelkére kötötte, hogy legyenek egyek, legyen fontos számukra az egyet akarás, egyetértés.” A püspök végezetül hozzátette: „Isten Szentlelke segítsen bennünket, hogy Jézushoz közelebb kerüljünk, hisz ha vele egységbe leszünk, akkor valósul meg a keresztények egysége.”

A székesfehérvári imahét három fontos, az egységet erősítő alapra helyeződik. A párbeszéd, az ima, és az Isten közös liturgikus tisztelete. A Szent Imre templomban 23-án kezdődő ökumenikus istentiszteletet másnap, az evangélikus templomban dicsőítés és közös imádság követi. Majd 26-án, a baptista imaházban a felekezetek közti párbeszéddel folytatódik az eseménysorozat. Az imahét a Széchenyi utcai református templomban közös istentisztelettel zárul. Az alkalmak minden nap este 6 órakor kezdődnek.

Berta Kata

 


 

Az imahét Székesfehérváron zajló eseményei:

január 23.
csütörtök 18 óra

Szent Imre templom
Szász Zoltán református lelkipásztor
    Téma: Megbékélés - A rakomány kidobása

január 24.
péntek 18 óra
Baptista Imaház
Kerekasztal beszélgetés; moderátor: Révész Szilvia
    Bevezetőt tart: Révész Lajos baptista lelkész
    Téma: Reménység
    Felmerülő kérdésekre a kerekasztal résztvevői válaszolnak

január 25.
szombat 16:30-19 óra
Evangélikus templom
    16:30- Istendicsőítés: Budai úti református zenekar, Baptista zenekar, Jézus Szíve zenekar
    18 óra: zenés Istentisztelet, igehirdetés: Bencze András evangélikus püspök helyettes
    Téma: Erőforrás - A kenyér megtörése
    18:45 – dicsőítés: Ászáf zenekar, Spiritus zenekar, Pünkösdi közösség zenekara

január 26.
vasárnap 18 óra
Széchenyi úti református templom
    Igét hirdet: Spányi Antal megyés püspök;
   Téma: Megtérés - Szívünk és elménk megváltozása


logo

Letölthető anyagok:

Imafüzet letöltése:   2020_okumenikus_imahet_fuzet.pdf (1.6 MB)

Székesfehérvári programok tematikusan is: 2001okumenikusimahet_szfvar.pdf (209 kB)

 


 

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk