Ökumenikus imahét 2019 - első nap - beszámoló

2019. 01. 20. | | 2019. 01. 21.

 

 

Az igazságra törekedj! – Püspöki tanítással kezdődött az ökumenikus imahét Székesfehérváron

2019.01.20. – A 2019-es ökumenikus imahét anyagát az indonéz keresztények állították össze, amelynek központi igéje így hangzik: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj!” (MTörv/5Móz 16,18-20) A székesfehérvári ünnepi nyitó istentiszteletet a Széchenyi úti református templomban tartották. Az ökumenikus liturgiában a város lelkipásztorai szolgáltak, szentbeszédet mondott Spányi Antal megyés püspök. „Ennek a hétnek a célja nem teológiai igazságok eldöntése, nem a Bibliában foglalt igazságok megkülönböztetése, nem a hittételek egymással összevetése, hanem az, hogy szeretetben, hitben közösséget alkossunk, együtt imádkozzunk, és létrehozzunk egy bizonyos „actio christiana”-t.” – hangsúlyozta a főpásztor.

Székesfehérváron az imahét nyitó alkalmán a híveket Imre Bálint református esperes-lelkipásztor köszöntötte, majd imádságok hangzottak el az imahétért, a hit közös gyökereiből fakadó közös, tanúságtevő küldetésért. A bűnbánati ima és feloldozás után a kiengesztelődés jeleként kezet fogtak a különböző felekezetű hívek egymással, majd a közösségek képviselői felolvasták a 2019. imafüzet első napra megadott igéit, a hét alapgondolatát. A fehérváriak körében is nagy népszerűségnek örvendő nemzetközi programsorozat első napjának bibliai gondolatai és imádságai Ámosz szavaihoz kapcsolódtak: „Áradjon a törvény, mint víz, és az igazság, mint a bővizű patak.”

„Sokadik alkalom már, hogy Isten népe a világon sokfelé, ezekben a napokban összegyűlik, hogy imádságban egységbe forrva keresse annak a Krisztusnak a tanítását, aki magáról azt állította: Ő az Út, az Igazság és az Élet. Amikor most elkezdjük közös imahetünket, akkor különösen az Igazság, maga Jézus Krisztus áll előttünk, akit keresünk, hogy jobban megismerjük, befogadjuk, Őhozzá igazodjunk, és róla tanúságot téve formáljuk a világot.  Mi magyarok büszkék lehetünk, hogy elsőnek ismertük el a keresztény felekezetek egyforma jogait. Örömmel látjuk, hogy családjainkban tudnak békében és szeretetben, hűségben és Isten áldásától kísérve élni a különböző felekezethez tartozó emberek. Egymást megbecsülve, egymás hitét tiszteletbe tartva, egymás istentiszteleteit, imádságos alkalmait a közösségbe bekapcsolva” – mondta el beszédének bevezetőjében Spányi Antal megyés püspök, majd hozzátette: „Pontosan látnunk kell, mi a célja ennek a hétnek. Nem teológiai igazságok eldöntése, nem a Bibliában foglalt igazságok megkülönböztetése, nem a hittételek összevetése, hanem hogy szeretetben, hitben közösséget alkossunk, együtt imádkozzunk, és létrehozzunk egy bizonyos „actio christiana”-t. Lássuk meg, hogy ennek a világnak nem kell Krisztus, és mert Krisztus az igazság, nem kell az igazság sem. Sokan megpróbálják elhitetni, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága. Személyes igazságaikat akarják tiszteletben tartatni, mint erkölcsi kötelességet a tolerancia nevében. Nem baj, hogy másképp gondolkodunk, de a hamisságot nem tisztelhetjük. A keresztény ember dolga, hogy Krisztus igazságát képviselje, és világosan állást foglaljon mellette.”

A főpásztor arról is beszélt, fontos, hogy a napi bűnbánattal, rendszeres imádsággal, az egymás felé forduló szeretetünkkel Krisztushoz szabjuk magunkat, és így egy új ember, a Krisztus képére és hasonlatosságára formált új teremtmény jöjjön létre. „A keresztény ember feladata a világban, bármilyen felekezethez is tartozik, ha befogadta Krisztust, akkor az Ő igazságát képviselje. ... Nemcsak az életünk bizonyos perceiben, nem a hét egy kiváltságos órájában, az istentiszteletek, a szentmisék idején, hanem mindig, amikor magam vagyok, vagy mások vesznek körül. Mert Isten ellenlábasa jól működik a világban, a Törvény helyett káoszt hoz, zűrzavart kelt, fellazítja az erkölcsöt, támadja a családot, a személyiséget, hogy az ember minél inkább magára maradt, gyenge és kiszolgáltatott legyen. …A keresztény embernek kötelessége Krisztusról tanúskodni ebben a világban. Tanúskodni arról a szeretetről, amelyet Tőle kapunk, a reményről, amely hív és utat mutat nekünk” – hangsúlyozta a püspök.

A 2019-es ökumenikus imahét első fehérvári imaalkalmán végezetül imádságok hangzottak el, hogy Jézus Krisztus uralkodhasson az emberi szívek felett, hogy megszabaduljunk a bűnök rabszolgaságából. Imádkoztak a Krisztus-hívők egymás iránti szeretetéért, a hívők társadalmi szolgálatáért, a családokért, az elesettekért, a közélet felelőseiért, a jövevényekért. Az imahét kezdőnapja tavaly óta az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is. A közös imádságos esten a város Ökumenikus kórusa végezte a zenei szolgálatot Dóczi István karnagy vezényletével. Orgonán kísért Tóka Szabolcs orgonaművész.

A közösen elmondott Úr imája és az Apostoli Hitvallás után a záróáldások következtek. A baptista, evangélikus és református lelkipásztorok után Spányi Antal megyés püspök áldotta meg a jelenlevőket.

A Széchenyi utcai református templomban kezdődő hét helyszínei a Szent Imre-templom, az evangélikus és a református templomok, valamint a baptista imaház lesznek. Az istentiszteletek mindennap este hatkor kezdődnek.
.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2020. július >
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk