Kispaptábor a székesfehérvári egyházmegyében - beszámoló

2019. 08. 16. | | 2019. 08. 22.

 

 

A fehérvári kispapok nyári tábora

2019.08.16. – Az idei év nyarán ismét együtt töltöttek néhány napot a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei, hogy megismerkedjenek az újonnan érkező kispapokkal, tapasztalatokat szerezzenek az egyházmegye életéről. Minden évben lelki töltődést jelent számukra, hogy találkoznak a megyés püspökkel. Spányi Antal püspök idén a papi lelkiségről beszélt a növendékeknek.

Fontos, hogy a kispapok bekapcsolódjanak az egyházmegye életébe, fő ünnepeibe, megismerjék azt a hagyományt és azt a történelmi múltat, amely meghatározza az egyházmegye lelkiségét. A fehérváriak tanulmányaikat Budapesten a Központi Szemináriumban, tehát az egyházmegye határain kívül végzik. Bár egy közösségként tudnak készülni papi hivatásukra, együtt imádkoznak a Prohászka Imaszövetség tagjaiként, de a szemináriumi szünet további alkalmat ad a gyakorlati ismeretek elmélyítésére. Az év során lehetőségük van arra, hogy Székesfehérváron töltsenek időt püspökükkel, hogy elmondják, hogyan formálódik hivatásuk, haladnak a pappá válás útján, Krisztus kegyelmi ajándékai által. Nyáron azonban az augusztusi Szent István napokon egy hetet tölthetnek az egyházmegye szívében. Részt vesznek az ünnepi liturgiákban.  

Az év fontos eseménye tehát a püspök és kispapok számára is a közös imádság, a szentmise, az elmélkedések, a közös étkezés, a kirándulások. Ilyenkor az egyházmegye különböző területi egységeire is ellátogatnak. A növendékek megismerkednek az egyházmegye papságával, a helyi sajátosságokkal, a felmerülő kérdésekre adott válaszokkal. Ezzel számos példát és tapasztalatot szereznek, amit majd saját papi hivatásukba is be tudnak építeni, de a találkozások, beszélgetések emberileg is közelebb hozzák őket egymáshoz.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk