Katekumenátusi műhelyfoglalkozások - első alkalom - beszámoló

2012. 11. 03. | frissítve 2012. 11. 12.

 

A 2012-es év Látónapjának témája a Katekumenátus volt. Hallhattunk interjút olyan atyákkal, akiknek plébániáján működő katekumenátus csoport van, befogadó csoporttagokkal és katekumenekkel. Itt lett meghirdetve az első egyházmegyei katekumenátusi műhelyfoglalkozás, melyre a Székesfehérvár-Öreghegyi plébánia közösségi termében került sor, 25-30 fő részvételével.

 

az imádság

 

Tornyai Gábor atya köszöntője után a játékos ismerkedés során kiderült, hogy találkozásra a székesfehérvári öreghegyi, Prohászka és ciszterci plébániák mellett Mórról, Csákvárról, Piliscsabáról, Törökbálintról és Lovasberényből is érkeztek érdeklődők.

 

                      

 

                      

 

  

 

                      Kató Csaba és felesége, Kató-Bellavics Ágota a budapesti Szent Imre plébániáról érkeztek, több mint másfél évtizedes katekumenátusi tapasztalataikat osztották meg a jelenlévőkkel. Szemléletes útmutatás során adták át a katekumenátus szemléletét, a felnőtt érdeklődők Krisztushoz vezetésének alapvetéseit. A vetített képek kiemelték előadásuk főbb pontjait. Tapasztalataik megosztása lehetővé tette mindenki számára, hogy szinte kézzel foghatóvá váljék a folyamat, amikor egy kérdésekkel teli kereső felnőtt első érdeklődése a pre-katekumenátus folyamatában az önmagával és a krisztusi közösséggel való találkozássá, az úton járás nehézségeinek felvállalásává, az igazi és őt mélyen érintő kérdések felvetésének és válaszkeresésének helyszínévé válik és az Egyházban felé közeledő szerető Isten meglátása felé vezeti őt.

Az előadók többek között beszéltek arról, hogy érdeklődő felnőtt számára a befogadó közösséggel való első találkozások olyanok, mint a templom kapuja: az érkező először ezt látja meg, ez alapján dönt arról, hogy beljebb megy-e így a kapu feladata a nyitás, a továbbküldés a templombelső felé. A katekumenátust megalapozó folyamat, a pre-katekumenátus az előcsarnokhoz hasonlít, mely már föltár valamit a bent lévő gazdagságból, de tágas, nyitott, elfogadó és továbblépésre, belülről fakadó kíváncsiságra ösztönöz: mintegy bekíséri az érkezőt a templom mélye felé. Különösen fontos az emberi értékek megtalálása, a közös nyelvezet kialakítása, az érkezők meglévő tapasztalatainak elfogadása és értelmezése Krisztusban. Előtérbe kerül a személyes beszélgetések fontossága. A pre-katekumeneknek az Istenre való éhség felébredése után lehet meghirdetni az Evangéliumot és meghívni őket a megtérésre. Ennek a szakasznak a lezárása, összegzése, és megünneplése a befogadás szertartásában a plébániai közösség előtt történik: szó szerint az előcsarnokból vezetik be őket a templomi közösségbe. Hogy ki mikor érkezik ide az idő és személyfüggő. A pre-katekumenek a befogadás után már katekumenként vesznek részt a foglalkozásokon.

A szemléletalakító gondolatokat és bátorító tapasztalat megosztást műhelymunka követte. Azok számára, akik nem befogadó csoporttagok, illetve még nem ismerik a katekumenátus intézményét, Tornyai Gábor és Tóth Tamás atyák tartottak szekciót, melyben az érdeklődők a katekumenátus szellemiségével és az út során felmerülő kérdésekről beszélgettek.

A többiek fórumbeszélgetésen vettek részt, ahol tapasztalatcserére és eligazító beszélgetésekre került sor. A fölvetett témák között szerepelt többek között a befogadó csoporttagok katekumenátusi alkalmakat kiértékelő megbeszélése, a katekumenátus helyszínének fontossága, jelértéke; az imádság, a személyes beszélgetések fontossága; a „nehéz helyzetek” kezelése; az érdeklődők meghívásának módja; a sokféle ember együtt haladásának nehézségei, megoldási javaslatok; a katekumenátusból kikerülő emberek megtartása a hitben, a plébániai közösségekben.

Az ezt követő kötetlen beszélgetés alkalmat teremtett a személyes találkozásokra, egymás megismerésére. A Szentségimádásban Isten jelenlétébe helyezte magát a jelen lévő közösség. Előrejelzés szintjén felmerült egy tavaszi műhelymunka lehetősége, mely az országos konferencia anyagát és témáját hozná el, bontaná le az egyházmegyei szintre.

Tornyai Gábor plébános atya záró gondolataival fejeződött be az első egyházmegyei katekumenátusi műhelymunka.

Tornyai Gábor és - Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Vonatkozó írások:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk