Húsvét ünnepe Székesfehérváron - összefoglaló a püspöki szertartásokról - beszámoló

2018. 04. 01. | | 2018. 04. 03.

 

 

Húsvét ünnepe Székesfehérváron - összefoglaló a püspöki szertartásokról

2018. április 1. - A szent három nap, Nagycsütörtök, Nagypéntek és az ünnepélyes Húsvéti vigília segítségével minden évben átéljük az Úr szenvedését, halálát és feltámadását. Ezek a napok elénk állítják azokat az eseményeket, amelyek Isten szeretetének legfőbb megnyilvánulásai az emberek iránt.  Nagycsütörtök délelőtt az olajszentelési mise vezeti be a hívőket a szent három nap ünneplésébe. Spányi Antal megyés püspök a székesegyházban megszentelte a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. Az egyházmegye papsága megújította a papszenteléskor tett ígéreteit. A főpásztor arról beszélt Nagycsütörtök délelőttjén, hogy a papi hivatás örömét és a meghívottság háláját ünnepli az egyház.

Az utolsó vacsora emlékére tartott szentmisében, Nagycsütörtök este az egyházmegye főtemplomában az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására emlékeztek. Spányi Antal megyés püspök homíliájában rámutatott, hogy Jézus Krisztus, a Megváltó megnyitotta számunkra az örök életbe vezető utat, ettől kezdve nekünk is választanunk kell az Élet és a Halál között. Ezen a napon mosta meg Jézus, mint egy szolga, tanítványainak lábát. Erre az eseményre emlékezve a megyés főpásztor megmosta a fehérvári plébániák küldötteinek lábát. A szentmise végén Jézus elfogatásának és szenvedése kezdetének jelképeként eltávolítottak az oltárról minden díszt, és az Oltáriszentséget a mellékoltárhoz vitték. A szertartás csendben fejeződött be. A kispapok és a hívek még tovább virrasztottak, az imát Bak Ádám diakónus és Korb Tamás vezette.

Nagypénteken, délután Spányi Antal püspök vezetésével a város papjai és hívei közös keresztutat jártak a Palotavárosban a több évtizedes hagyománynak megfelelően. Az egyes stációknál a főpásztor olvasott fel. Az elmélkedések a családban megélt keresztek hordozásáról és azok krisztusi szeretettel való elfogadásáról szóltak.  

A Nagypéntek esti szertartás kezdetén, a csendes bevonulás után a főpásztor arcra borult az oltár előtt. A Passió eléneklése után Spányi Antal megyés püspök arról elmélkedett, Jézus önként adta életét értünk, hogy megsemmisítse bűneinket. Nem vagyunk rá méltóak, de szenvedése által mégis új életet ajándékozott nekünk. A szertartásban elhangzottak az egész világért mondott egyetemes könyörgések, amelyet a kereszthódolat követett.

Húsvét vigíliamiséje a tűzszenteléssel kezdődött. Spányi Antal püspök megáldotta a húsvéti gyertyát, amellyel bevitte a fényt a templomba. Meggyújtották a hívek gyertyáit, és az ószövetségi olvasmányok után fölgyúltak a fények, fölzúgtak ismét a templom harangjai, megszólaltak a csengők, felcsendült a Dicsőség éneke. Ezután következett a keresztség liturgiája, melynek során három fiatal részesült a keresztség és bérmálás szentségében. A hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor körbejárva meghintett mindenkit a szentelt vízzel. A szentmise ünnepélyesen folytatódott, az Oltáriszentség visszatért a templomba. Az esős időjárás miatt a szokásos belvárosi körmenet elmaradt. A záróáldás előtt Spányi Antal püspök elmondta: végigéltük a Nagyhét eseményeit, a jeruzsálemi bevonulás örömét, majd a Nagypéntek kínszenvedésének szomorúságát. Jézus magára vette bűneinket, meghalt értünk, hogy örök életünk lehessen.
A püspöki húsvéti szertartások a Húsvétvasárnapi ünnepi szentmisével zárultak. A föltámadás Isten ajándéka, szeretetének kézzel fogható és örök jele: én veletek vagyok a világ végéig - mondta Jézus. Ezt az ajándékot nem magunknak kaptuk, hanem azért, hogy menjünk el az egész világra és tegyünk tanúságot róla. Legyünk az apostolokkal együtt mi is a feltámadás tanúi. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! - hirdette ünnepi beszédében Spányi Antal püspök.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Kapcsolódó oldal: Nagyböjt és Nagyhét eseményei 2018-ban

 

Kapcsolódó videóanyag

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk