Gimnáziumi képzést indít a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Székesfehérváron - beszámoló

2021. 03. 09. | | 2021. 03. 09.

 

 

Van reményük! – Gimnáziumi képzést indít a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Székesfehérváron

2021.03.09. – Az óvodától az érettségiig ívelő nevelési-oktatási intézményszerkezet valósul meg a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda bővítése során. Spányi Antal püspök, Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki biztos és Csák Lajos igazgató arról tájékoztatta a sajtó munkatársait, hogy a gimnáziumi képzéssel tovább szeretnék bővíteni a városban és környékén élő, a keresztény értékeket elfogadó családok iskolaválasztási lehetőségeit. A négyosztályos gimnázium pedagógiai-szakmai célkitűzései között szerepel a 25 fős osztálylétszámok biztosítása. A SANSZ program továbbfejlesztésének eredményeként a B2 szintű nyelvvizsga és az emelt óraszámú informatikaoktatás (robotika, honlapkészítés, programozás) valamint felkészítés az emelt szintű informatikaérettségire.

Spányi Antal püspök, mint intézményfenntartó elöljáró a sajtó nyilvánossága előtt elmondta, azért döntött a 4 osztályos gimnáziumi képzés mellett, mert a székesfehérvári egyházmegyében az elmúlt mintegy 30 évben, igen jó tapasztalatok születtek az oktatási intézményrendszer fejlesztése során. A keresztény értékek átadásának nagy lehetősége az oktatói-nevelői munka a tanintézményekben. „Egyházunk életéhez hozzátartozik a nevelés és az oktatás is. Egyik a másik nélkül nem lehet sikeres és hatékony. Az, hogy Európa kultúrája kialakult, elképzelhetetlen lett volna az egyházi tevékenység és felelősségvállalás nélkül, amelynek gyümölcse évszázadokon keresztül megmutatkozott. Az a tevékenység, hogy a magyarországi iskolák legnagyobb részét egyházak tartották fönn, egészen a szocializmus, kommunizmus idejéig tartott. 1990-ben volt lehetősége újra az egyháznak iskolák fenntartására. A székesfehérvári egyházmegyében 1990-ben két helyen, Móron és Budakeszin indult el a katolikus iskola, ami azóta 20 intézményszámra bővült. Ezekben több mint 450 pedagógus tevékenykedik, és jelenleg 4700 gyermeket tanítanak és nevelnek. Az iskolákban magas szintű nevelés és oktatás folyik, két iskola, a Budakeszi és Piliscsabai gimnáziumok évről évre az első száz iskola között szerepelnek az országos ranglistán. Jelenleg ezeken a középiskolákon túl Érden és Tatabányán is az iskolák bővítése zajlik, gimnáziumi osztályokkal.”

A főpásztor azt is hangsúlyozta, hogy a felszereltségében is igen korszerű fehérvári katolikus általános iskola nemcsak a keresztény családok életét szolgálja majd, hanem erősíti a város oktatásügyét is. „Elérkezett az idő, hogy itt Székesfehérváron is lépjünk egyet, és az óvoda, a 8 osztályos általános iskola mellé egy 4 osztályos gimnáziumot indítsunk el. Ennek az építésberuházási feltételeit megteremtettük a kormányzat támogatásával, és átépítéssel, korszerűsítéssel a lehetőség megnyílt a középiskolai oktatás számára is. Megvannak a személyi feltételek is, mert részben a már itt oktató pedagógusok alkalmasak arra, hogy gimnáziumban is tanítsanak, illetve van érdeklődés a pedagógusok körében, akik szívesen tanítanának katolikus iskolában. Fontosnak érezzük a Fehérváron is kiválóan teljesítő gimnáziumok sorát bővíteni, a választási lehetőséget gyarapítani. Szeretnénk a 14 év alatt, a gyerekeket úgy nevelni, hogy belőlük keresztény ember formálódjon, és rajtuk keresztül a családok hitélete is erősödjön.”

A püspök végül azt hangsúlyozta, a Fehérváron élő családok jelentős száma ezt az iskolabővítést nemcsak, hogy elbírja, hanem szükségessé is teszi. „Amikor egy iskolabővítésről gondolkodunk, akkor azt alaposan átgondolva, a megfelelő előtanulmányokat elvégezve kezdjük el. Így megkérdeztük a látókörünkben levő szülőket, akik örömmel mellénk álltak. Ez azóta téma volt, amióta én a püspöki szolgálatomat elkezdtem Fehérváron. De korábban nem volt meg a lehetőség és a tapasztalat. Most van erős szándék, van érdeklődés a családok és a pedagógusok részéről. Reméljük, ennek a gyümölcse nemcsak a gyerekek lelkében, az életbe való elindításában mutatkozik majd meg, hanem egész Fehérvár szellemi – lelki életében is. És reméljük azt is, hogy hosszú távon az itt végzett fiatalok az egész társadalmat is gazdagítják majd – fejezte be tájékoztatóját a püspök.

Ugrits Tamás pasztorális helynök, az intézmény püspöki biztosa bemutatta azt a folyamatot, amellyel Székesfehérváron is megvalósulhat az a teljes oktatási vertikum, mely más településeken is jól szolgálja a katolikus értékrendet elfogadó, az azt igénylő szülők célját. ”Minden szülőnek, pedagógusnak közös tapasztalata, hogy a gyermekek nevelése, lelki-erkölcsi formálódása, fejlődése nem fejeződik be a tizennegyedik évben, a 8. osztályos korban. Talán éppen ekkor kezdődik a legfontosabb időszak” – emelte ki a püspöki biztos, majd elmondta, a budakeszi gimnáziumban a tanítás során megtapasztalta, hogy a 14–18 éves kor az értékrend megszilárdulásának időszaka, a lelki, vallási, közösségi igényeknek a legmeghatározóbb ideje. „Egy fiatal számára ekkor válik az iskola az én iskolámmá. Már úgy tud tekinteni rá, mint ahol komoly értékeket kapott, felelős emberekkel találkozott, és komolyan el tudta dönteni, saját belső értékrendje szerint, a jövőbeli dolgok megválasztását.”

Ugrits Tamás atya azt is hangsúlyozta, a gimnáziumi bővítés lehetővé teszi, hogy a színvonalas oktató-nevelő munka által a 3 éves kisgyermekből érett, felelősségteljes, jellemes fiatal válhasson. „Fontos tapasztalat, hogy korunk sokkal komolyabb kihívásokat állít a fiatalok elé, mint akár 10-20-30- évvel ezelőtt. Most olyan világban kell okosan, bölcsen, keresztény értékrendre alapozni az életünket, a mindennapi munkánkat, ami még inkább sürgeti azt, hogy olyan fiatalokat oktassunk, akik a mostani nehéz helyzetet meg tudják harcolni, helyt tudnak állni. Fontos, hogy a társadalomnak értékes polgárai legyenek, és természetesen egyházunknak is értékes tagjai. Ebben a terhelt világban, azt gondoltuk, hogy az iskola bővítése a gimnáziumi rendszerrel még inkább segíti a szükséges lelki érettséget. Fontos gondolata az egyházunknak, hogy nem attól értékes egy ember, amije van, hanem attól, ami Ő, ami önmagában van. Nem attól értékes az életünk, hogy mit tudunk kezünkbe venni, hanem attól, hogy belül, a szívünkben, a lelkünkben, az erkölcseinkben és értékrendünkben mennyire vagyunk szilárdak. Ezek az értékek adják meg a stabilitást.”

A püspöki biztos megerősítette, hogy a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda eddig jelentős oktatási intézményként működött a városban, jól szolgálta a katolikus értékrendet elfogadó családok igényeit, de ez mára továbbvitelt igényelt. „Mindig éreztük a hiányt a 8 osztályos általános iskolában, hisz tudtuk, segíteni tudnánk tovább is ezt a folyamatot az erkölcsi nevelésben, a keresztény értékrendben. De 14 évesen ez megtört többek számára is. Nyilván sokan itt hagyták volna az iskolában a gyerekeiket, de erre nem volt lehetőségük.”… Iskolarendszerünk tapasztalata, hogy a fejlődésnek egy természetes iránya az óvodától az érettségiig terjedő időszak. Más településeken is megfogalmazódott az igény, ami után most székesfehérvári gimnázium megvalósítása is elérhetővé vált. Szélesebb választási lehetőség azoknak, akiknek fontos a keresztény értékrend, erkölcsiség, és itt úgy kapnak majd érettségit, hogy ezt az érettséget megkapják hozzá. Olyan környezetben nevelődnek, amely folytatja az eddigi erkölcsi fejlődésüket, ami fontos lesz az egész életük számára.”

Csák Lajos igazgató tájékoztatást adott a 2021 májusában lezáruló energetikai korszerűsítés és épületbővítés jelenlegi állapotáról, és virtuálisan is bemutatta azokat az oktatási-nevelési helyszíneket – osztálytermeket, szaktantermeket és közösségi tereket –, ahol ez az óvodáskortól a felnőttkorig terjedő lelki és szellemi növekedés eredményesen és színvonalasan megvalósulhat majd. „Az épületbővítés több szempontból lényeges és fontos. Több feltétele megvalósul a gimnáziumnak, ami előtte nem volt meg. Már kétszer 8 osztály létszáma is szükségessé tette az épület bővítését, amely aztán olyan színvonalas és olyan mértékű lesz, hogy lehetővé teszi a gimnázium beindítását.”

Az igazgató végül a leendő gimnázium pedagógiai-szakmai célkitűzéseiről elmondta, szándékaik közt szerepel az ideális és aktív közösségi létet generáló és biztosító 25 fős osztálylétszámok biztosítása. A belső átvételi és külső felvételi rendszer megalkotása tanulmányi eredmény és tanulói attitűd alapján. A felsőfokú továbbtanulás lehetőségének biztosítása érdekében, az eddigi magas szintű tantárgyi-szakmai munka folytatása a gimnáziumi tagozaton. A SANSZ továbbfejlesztésének eredményeként az arra jelentkező tanulók számára B2 szintű nyelvvizsga letétele. Az emelt óraszámú informatikaoktatással a tanulók algoritmikus szemléletének és absztrakciós képességének kialakítása, fejlesztése (robotika, honlapkészítés és programozás). Tekintettel a jelen és a jövő munkaerőigényeire és elhelyezkedési lehetőségeire, felkészítés az emelt szintű informatikaérettségire.

Kaszap István, hitvalló kispap városában méltó, hogy a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda a fiatalok példaképének életszemléletével, a Van célunk, van jövőnk! reményteljes mottóval üzenjen a Covid miatt kialakult, sokak által reményvesztett helyzetben a gyermekes családoknak.

Berta Kata
Fényképeket készítette: Nagy Anikó
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk