A szent három nap Székesfehérváron - összefoglaló - beszámoló

2016. 03. 26. | | 2016. 03. 29.

 A szent három nap, Nagycsütörtök, Nagypéntek és az ünnepélyes Húsvéti vigília segítségével minden évben átéljük az Úr szenvedését, halálát és feltámadását. Ezek a napok elénk állítják azokat az eseményeket, amelyek Isten szeretetének legfőbb megnyilvánulásai az emberek iránt.  

A húsvéti triduum Nagycsütörtökön az olajszentelési szertartással kezdődött. Székesfehérváron a székesegyházban, gyűltek össze az egyházmegye papjai, hogy megújítsák fogadalmukat. A liturgiát vezető Spányi Antal megyés püspök megáldotta a katekumenek és a betegek olaját, valamint a krizmát. A főpásztor a papi hivatás örömeiről és nehézségeiről is beszélt, a Krisztusnak teljesen átadott papi életről.

Az utolsó vacsora emlékére tartott püspöki szentmisében a főpásztor Isten Szeretetének titkáról beszélt, amelyet ezen a napon háromféleképpen szemlélhetünk: (...) megalapította az Oltáriszentséget, hogy velünk maradhasson; papságot adott nekünk, olyan személyeket, akiket lefoglalt magának és elküldött tanúságot tenni a világba. A lábmosás szertartása, pedig Jézus szolgáló szeretetét idézi elénk, amelyet új parancsával megerősített: "Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" (Jn 13,34), odaadással és elfogadással.  Az oltárfosztás, a templomban kialvó fények, a virrasztás már Krisztus szenvedéstörténetének kezdetét elevenítették fel.

Nagypénteken, délután Spányi Antal püspök vezetésével a város papjai és hívei közös keresztutat jártak. Az egyes stációk a családban megélt keresztek hordozásáról, és azok krisztusi szeretettel való elfogadásáról szóltak.  Az esti szertartás középpontjában a passió állt, majd Spányi Antal megyés püspök arról elmélkedett, hogy ez a nap, Jézus életének, az Atya akaratának beteljesítése volt. „Nem a halál győzelmének estéje ez. Amikor ezeket az eseményeket szemléljük, akkor az önmagát átadó Életet szemléljük.” Az egész világért mondott egyetemes könyörgések után kereszthódolat következett, majd elkezdődött a hívek imája a Szent Sír mellett.

Nagyszombaton az Egyház imádságban a Szent Sír előtt marad, ahol Isten Fiának teste fekszik. Az éjszakai Húsvéti vigíliában az újonnan megkereszteltek és az egész keresztény közösség szíve újra éled az örömteli Gloria és Alleluja éneklése közben, mert Krisztus feltámadt és legyőzte a halált. „Ezen a napon valami teljesen megváltozott és új értelmet nyert: már nem a bűné és a gonoszé a végső szó, hanem Krisztus feltámadásának fénye ragyogja be a sötétet. Krisztus legyőzte a halált és a bűnt. Beteljesedett. Ez a hit tapasztalata, a döntés pedig a mienk: a fényt vagy a sötétséget választjuk-e.” - hangsúlyozta Spányi Antal püspök, majd hozzátette: „A Föltámadott itt van, velünk van. Ennek örömére hív ez az éjszaka, és ennek tanúságtételére küld minket az egyház.” A beszéd után következett a mindenszentek litániájának elimádkozása, a víz megáldása és a hívő közösség keresztségi fogadalmának megújítása. Az áldozás után a hívek a papsággal együtt körmenetben haladtak végig az éjszakai belvároson, majd visszatérve a templomba rövid imádság után szentségi áldásban részesültek. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!

Húsvét első napján a megyés püspök arról beszélt, hogy az apostolok először nem értették az Úr szavait, de később közvetlen és csodálatos tapasztalatot szereztek a feltámadásról, szemtanúi voltak ennek az eseménynek. Tekintéllyel bíró tanúságtételüknek köszönhetően sokan eljutottak a hitre, mi is a feltámadt Krisztusban való hitünket az apostolok tanúságtételére alapozzuk. „Hitünk szorosan kapcsolódik tanúságtételükhöz, hozzájuk csatlakozva mi is, olyan tapasztalatra jutunk, amely minket is a feltámadás tanúivá tesz. Nagy szükség van erre főképpen a mai világban, ahol elfeledkeztek Istenről, és amelynek súlyos következményeit viseljük.

Összefoglaló oldalunk és belőle elérhető képes beszámolók:
www.szfvar.katolikus.hu/bojthusvet2016

Berta Kata
Videót készítette: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk