Amerikában járt Egyházmegyénk főpásztora - beszámoló

2007. 10. 23. |

 

 

Spányi Antal székesfehérvári püspök, a New-York-i Szent István egyházközség meghívásának eleget téve, szentmisét mutatott be és megemlékező beszédet tartott az 1956-os események évfordulója kapcsán a Saint Stephan templomban. 

A New York-i Szent István-templom az idén ünnepelte alapításának 80. évfordulóját. Már 1891-ben kezdeményezték a magyar hívek egy magyar egyházközség létrehozását. Az egyre nagyobb számban Magyarországról érkező emigránsokkal 1922-ben magyar ferencesek is érkeztek Amerikába lelkigyakorlatokat tartani. Áldozatos munkásságuk vezetett a templom- és az iskolaépület létrehozásához. Sajnos, a harmincas évek gazdasági válsága idején a legtöbb hívő elveszítette munkáját, a főképp kölcsönökből épült templomot nem tudták fenntartani. A magyar ferencesek a Holy Name amerikai ferences provinciát kérték, hogy segítsen, így 1935 nyarától amerikai kézbe került a plébánia, ami mellé egy rendházat is építettek. Azóta mindig volt jelen egy-két magyar pap, akik segítették és szolgálták az itteni magyar híveket. Jelenleg Hesz Dénes ferences szerzetes a magyar lelkész, aki 2005-ben érkezett a szeged-alsóvárosi plébániáról. A Szent István egyházközség egyébként a New York-i főegyházmegye egyetlen magyar temploma, ahová a két szomszédos államból (New Jersey és Connecticut) is érkeznek magyar hívek a szentmisékre. A kiemelkedően szép, művészi belsőterű templomot egy a jubileumra készült Szent István-ikon díszíti.

Spányi Antal megyés püspök ünnepi koncelebrált szentmisét mutatott be a vendéglátó Angelo Gambatese ferences szerzetes, plébánossal, Hesz Dénes ferences lelkésszel, valamint Brezina Károly gazdaságigazgató atyával. A főpásztor homíliájában az ima erejéről beszélt, amely minden határt, távolságot és nehézséget áthidal. Erőt meríthetünk belőle akár idegen környezetben is, hisz behozza Isten erejét az életünkbe Az imádság mindig az Isten forrásából való merítés, küldetésünk betöltésére való felkészülés. Az emigrációban élő magyarság küldetéséhez is hozzátartozik hitének, nyelvének, történelmének, kultúrájának őrzése, amelyhez szüksége van a kitartó imádságra.

Az 56’-os áldozatokért tartott emlékmisén közel kétszáz magyar ember vett részt. Az ezt követő ünnepségre kb. háromszázan jöttek össze, hogy meghallgassák Spányi Antal püspök beszédét, valamint a New York-i magyar református gyülekezet tiszteletesét, Papp Zsoltot és a görög katolikus Rakaczki Andor atyát (aki időközben november 2-án 60 éves korában elhunyt; imádkozzunk érte és papjainkért). A püspök ünnepi beszédében elmondta, hogy meghatottan lépett arra a földre, amely sok emigráns magyarnak adott otthont. Köszönetet mondott azért, hogy Amerika földje mindig a reménység földje volt, a magyarok számára, számíthattak erre az országra, barátként tekinthettek az amerikai népre. Megemlítette Prohászka Ottkokár és Shvoy Lajos püspök amerikai látogatásait és természetesen megemlékezett Mindszenty bíborosról, aki a kínzásokkal és gyötrelmekkel telt 8 évi rabság után 1956-tól 1971-ig az amerikai követségen talált menedéket. A főpásztor az 1956-os forradalmat morális forradalomnak nevezte, amelyben negyedmillió magyar szenvedett és halt meg azért, mert szerette hazáját, nemzetét. Elmondta, hogy a mai Magyarországon a kádári rendszer felelősségét elhallgatják. Az emberekben inkább nosztalgia él, mert akik nem tartoztak a kommunizmus áldozatai közé, azok nem ismerik valóságot, a fiataloknak pedig nem tanítják az igazságot. Az egyre nyomasztóbb megélhetési nehézségek, mellett lehangoló a társadalom morális helyzete. Szabadság helyett szabadosság, az önzetlen szeretet helyett az önzőség jellemzi nemzetünket, a közösségben gondolkodás helyett a csak magukkal törődő emberek sokasága. A püspök beszéde végén hangsúlyozta, ha nem becsüljük a másikat, nem hangsúlyozzuk a család, a hit és szeretet fontosságát, elfeledkezünk a valódi értékekről és a média által vezényelt hétköznapi divatot követjük, akkor II. János Pál szavaival élve a halál kultúráját építjük.

Spányi Antal püspök részt vett a Keleti partvidéken szolgáló görög és római katolikus magyar papok őszi ülésén Matawanban, egy bazilita monostorban. Beszélt a Magyar Katolikus Egyház helyzetéről, a székesfehérvári egyházmegye életéről, és meghallgatta a lelkipásztorok beszámolóit az emigrációban élő magyarok pasztorációjáról.

 bpk
Fényképeket készítette: Brezina KárolyKéptár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk