Országos templomi gyűjtés - az iskolák javára

2014. 02. 23. | 2014. 01. 02.

 

gyerekek tanulnak

 

Február 23-án országos templomi gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.

Az országos adakozás az évek óta nehéz helyzetben lévő 182 oktatási-nevelési intézmény 343 tagintézményének komoly segítséget jelent abban, hogy feladataikat ellássák. A teljes magyar közoktatáson belül a katolikus intézmények aránya csaknem 4 százalék: 76 óvodát, 112 általános iskolát, 58 gimnáziumot, 16 szakiskolát, 17 szakközépiskolát, 50 kollégiumot és 14 alapfokú művészetoktatási iskolát tart fönn a 14 egyházmegye, 25 szerzetesrend és négy felsőoktatási intézmény. A katolikus oktatási rendszer több intézménye nyújt speciális képzést: mintegy 3133 tanuló kap sajátos nevelési igényű vagy gyógypedagógiai képzést, 1749-en tanulnak nemzetiségi, 1094-en kisebbségi oktatást nyújtó katolikus intézményben. Egyházunk összesen 67 371 fiatal oktatását látja el, a pedagógusok száma 5995, közülük 195 a szerzetes, illetve paptanár.

MKPK honlap >>

Az MKPK 2010-es gyűjtés alkalmával kiadott tájékoztatása:  1002mkpk_iskola.pdf (74 kB)

Az utóbbi időben – köztudott okok miatt - különösen nehéz helyzetbe kerültek katolikus oktatási intézményeink. A szocialista időszak megszûntével hazánkban újjászerveződtek az egyházi iskolák. Lékai László bíboros az első országos gyûjtést akkor rendelte el, amikor még csak nyolc iskola mûködött, hiszen a leromlott állapotban visszakapott épületeket föl kellett újítani. A katolikus oktatási intézmények számának és tanulói létszámának folyamatos növekedése jelzi, hogy szükség van ezekre az iskolákra. Az ezekben az intézményekben tanuló diákok tanulmányi eredményeire országos viszonylatban is büszkék lehetünk.

Mûködésük nemcsak a magyar lelki és szellemi kultúra megfelelő színvonalának biztosításához szükséges. Az ide járó gyermekek és szüleik nagy része tudatosan választotta ezeket a katolikus óvodákat, iskolákat, gimnáziumokat, mert fontosnak tartják a tanulmányok és a hit harmonikus fejlődését, a gyermekek Istenre, egymásra és a világra nyitott nevelését, az egészséges lelki- és hitéletre való törekvést.

Az adománygyûjtés a diákjaink érdekében végzett oktató és nevelő munkánkat szolgálja. Szeretnénk megköszönni az előző évek pénzadományait, és most is kérjük a híveket, hogy adományaikkal segítsék fenntartani a lehetőséget, hogy gyermekeink, az ellenséges tendenciák ellenére, továbbra is tanulhassanak katolikus intézményekben.


© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk