Ökumenikus imahét 2018 - zárónap - beszámoló

2018. 01. 28. | | 2018. 01. 29.

 

 

A 2018-as ökumenikus imahét záróalkalma Székesfehérváron

2018.01.28. - A keresztények egységében tartott 2018-as ökumenikus imahét záróalkalmán, a székesfehérvári Szent István király székesegyházban gyűltek össze a különböző felekezetű hívek közös imádságra. Az imaest kezdetén Tóth Tamás katolikus esperes-plébános köszöntötte a jelenlevőket és elmondta: „Az elmúlt egy hét minden estéjének imádságos együttléte, lelkülete lehetőséget és okot ad arra, hogy hálát adjunk Istennek a közös imádságok és Vele való találkozások öröméért.”

Az istentisztelet Spányi Antal megyés püspök imádságos gondolataival kezdődött: „Amikor most összegyűlünk, hogy az egységért könyörögjünk, köszönetet mondunk Istennek keresztény örökségünkért, és az Ő szabadító és megváltó cselekedetéért a történelemben. Hálát adunk az Ő szabadító erejéért, amelyet megtapasztaltak a történelem során a karibi keresztények és mi is bizonyosságot kaptunk a kinyilatkoztatásban, és amelyről saját életünk benyomásai is tanúskodnak. Bizalommal akarunk arra az Istenre tekinteni, akinek szabadító hatalmát a jövőben is, a jelenben is kérjük. Amikor látjuk a keresztények üldözését, a keresztény kultúra pusztítását, egy valamiféle új világrend megalkotásának szándékát, akkor kérjük, hogy az irgalmas Isten legyen velünk, és a mi egy szívvel egy lélekkel mondott imádságunk hathatósan szóljon az Úr felé. Törekedve arra, hogy szándékainkban, életünkben, gondolkodásmódunkban, a Szentlélek által vezetett egység megvalósuljon.” - hangzott el az imában.

A közös imaalkalom az egységre szólító Szentlélek hívó imával folytatódott: „Hívjuk segítségül a Szentlelket a karibi keresztényekkel együtt, hogy gyújtsa lángra szívünket, amikor az egyház egységéért imádkozunk. Egyesítsd szolgáidat az egység kötelékével! Szabadíts meg minket a bűn rabságából! Formálj újjá minket, hogy gyermekeid lehessünk!” Majd a kiengesztelődés könyörgései következtek: „Ments meg, Urunk, az olyan rendszerektől, amelyek aláássák az emberi méltóságot, és a rabszolgaság új formáit erőltetik ránk! Ments meg, Urunk, az olyan döntésektől, és cselekedetektől, amelyek szegénységgel, kirekesztéssel, hátrányos megkülönböztetéssel sújtják testvéreinket! Ments meg, Urunk, a félelemtől és a gyanakvástól, amely elválaszt minket egymástól, és határokat szab reménységünknek és a gyógyulásnak!” Az imahét záró istentiszteletén ezután a keresztény felekezetek lelkipásztora és elöljárói felolvasták az est bibliai szakaszait: Ézs/Iz 11,12–13: „Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda sem lesz Efraim ellensége.” Zsolt 106,1–14; 43–48: „gyűjts össze, hogy hálát adhassunk szent nevednek…” Ef 2,13–19: „… lebontotta az elválasztó falat…” Jn 17,1–12: „… én megdicsőíttettem őbennük.

Bencze András evangélikus püspök-helyettes igehirdetésében bemutatta - az idei ökumenikus imahét útmutatóját összeállító - karibi-térség keresztényeinek társadalmi helyzetét. Beszélt az emberkereskedelemről, a közbiztonság hiányáról, az eladósodásról, a gazdasági kiszolgáltatottságról, és annak megannyi következményéről, amelyek válaszra várnak a keresztény gyülekezetektől. Ahhoz azonban, hogy a keresztények ezekről kérdésekről együtt tudjanak megnyilvánulni, le kell győzniük saját megosztottságukat és be kell gyógyulnia sebeiknek. „Ma arra kérnek a karibi keresztény testvérek bennünket, hogy hordozzuk őket imádságunkban, hogy megtalálják az egység forrását, és megéljék testvériségüket. Sosem késő ezt kérni. Isten ugyanis összegyűjti a szétszórtakat a föld széléről, ahogy hirdeti az est alapgondolata.” – mondta a lelkipásztor, majd hozzátette. „Nagy reménysége ez Isten népének és a hit megtapasztalásának, hogy ezen a héten is egybegyűjtötte az Úr az övéit. Együtt voltunk, láttuk egymást, és ha majd találkozunk az élet különböző színterein azt mondhatjuk, de jó, hogy összeköt bennünket az Úr.

Az igehirdető arról is beszélt az egység nem magától értetődő, nem csak az emberi akaratból születik meg. A Bibliában olvassuk, hogy Pilátus és Heródes barátságot köt egymással, de az egység ennél sokkal több. Elérhető külső erőforrásokból, például a közös ellenség meglátásakor. Sokan mondják, hogy majd akkor egyek lesznek a keresztények, ha üldözni kezdik őket. „De ez nem Isten útja, nem így szánja nekünk. Jézus Krisztus azt mondja, ha felemeltetem földről, majd magamhoz vonzok mindeneket. Az igazi egységet, azt Krisztus keresztje teremti meg, az a kereszt, amely elénk magasodik, kikerülhetetlenül látszódik számunkra és meglátjuk magunkat benne. Arról a keresztről ugyanis a Mindenható Isten néz le ránk és láttatja velünk elvesztettségünket. Tehát amikor Jézus Krisztus keresztje alá kerülünk, akkor döbbenünk rá arra, hogy csoda, hogy mi az Isten gyermekeinek tudhatjuk magunkat. Csoda, hogy az Úristen meghív bennünket az országába. Nem elért eredményeinkkel jutunk be. És mivel csoda, ezért tudunk örülni azoknak, akik szintén erre a csodára rátaláltak. Így válik az Egyház valóban eggyé. Egyedül a Krisztus keresztjén csodálkozó és dicsőítő énünk tart meg minket közösségbe.”- fejezte be beszédét Bencze András.

A közös Hitvallással folytatódó istentiszteleten a közbenjáró imádságokat a felekezetek képviselői olvasták fel. „Amikor hálát adunk a bűn rabságából való szabadulásunkért, az Úr elé hozzuk kéréseinket, hogy törje össze a láncokat, amelyek rabságban tartanak, és láncok helyett a szeretet és közösség kötelékével kössön össze minket, és szabadíts meg a rabszolgaság minden formájától, és mindentől, ami elhomályosítja az emberi méltóságot. … Légy most velünk, és a Szentlélek erejével és vigasztalásával szabadíts meg önzésünktől, gőgösségünktől és félelmeinktől, amelyek megakadályoznak bennünket, hogy az egyház teljes, látható egységére törekedjünk.”

Az istentisztelet végén a Miatyánk közös elmondása után, a hívek békejobbot nyújtottak egymásnak. Bencze András evangélikus püspök-helyettes elbocsátó imája a Krisztus testében egyesített Isten népéhez szólt: „Az Úr Lelke van rajtunk, mert felkent minket, hogy evangéliumot hirdessünk a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessünk a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássuk a megkínzottakat, és hirdessük az Úr kedves esztendejét.”

A 2018-as fehérvári ökumenikus imahét utolsó közös alkalma Spányi Antal megyés püspök áldásával és Dóczy István karnagy vezetésével, az ökumenikus énekkar szolgálatával fejeződött be.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lugosi Balázs
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Az imahéten készült összes videó megtekinthető az Egyházmegyei Stúdió YouTube csatornáján:
www.youtube.com/channel/UChoeozCEgKlGEsmW1xmmgWA

 


 

Az imahét Székesfehérváron zajló eseményei és a róluk készült beszámolók:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2020. július >
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk