Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi nagyböjti lelkinap - beszámoló

2018. 03. 03. | | 2018. 03. 05.

 

 

Isten szeretete határtalan és örök - Nagyböjti lelkigyakorlat hitoktatóknak és lelkipásztori munkatársaknak

2018. március 03. - A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóknak és lelkipásztori munkatársaknak szóló nagyböjti lelkigyakorlatát Spányi Antal megyés püspök szentmisével nyitotta meg. Beszédében rávilágított, hogy a hit és az öröm elválaszthatatlan egymástól, és csak a hit által érhetjük el, hogy életünk formáló ereje Isten szeretetéből fakadjon.

Az Atya szeretete határtalan és örök - mondta a főpásztor az aktuális evangéliumi részről, a tékozló fiú történetéről szóló elmélkedésében. Nem érdemeink szerint szeret, és mindig vágyik a gyermekei után. „Attól a pillanattól kezdve, hogy a fiú elhagyta az atyai házat, az Atya várja a tékozlót haza, mert szereti gyermekét. Életünk formáló ereje ez az igazság, amely ebben a történetben benne van, hogy Isten szeretetétől senki és semmi el nem szakíthat.”

A megyés püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy az ember nem tud saját erejéből, felajánlásaival, vagy böjtöléssel változtatni az életén, hogy jobbá tegye. Ahogy a tékozlónak is volt tennivalója, magába kellett szállnia, úgy nekünk is meg kell nyitni szívünket, hogy Isten szeretete eljuthasson hozzánk, hogy be tudjuk engedni az Ő megújító szeretetét. „Látjuk, hogy az Atya nem kéri számon az eltékozolt dolgokat, hanem ünnepet rendez hazatérő gyermekének, új életet adó erőt ad neki. Engedjük, hogy az Atya szeretete meggyógyítson, szeretete formáljon és alakítson minket is és mindazokat, akiket az isteni gondviselés ránk bízott.” - fejezte be beszédét a megyés püspök.

A lelkinap második felében a hitoktatóknak szóló lelkigyakorlatos beszédében a főpásztor kiemelte: a nagyböjt a bűnbánat időszaka, amikor megőrizzük, ami a jó, és elvetjük mindazt, ami Isten szemében elvetni való. Egy új szemléletmóddal tekintünk magunkra és a világra. „A mai ember élete tele van aggodalommal, félelemmel és bizonytalansággal.  A keresztényekben is ott van a szorongás a lelki-szellemi síkon történő üldözések kapcsán, vagy a közel-keleti hitükért üldözöttek miatt. Európában lenézik, lebecsülik, mint ósdi dologra tekintenek a keresztény hitre, megkérdőjelezik a házasságot, és követelik az egyneműek élettársi kapcsolatának elfogadását. Hazugságba csomagolva adják át a téveszméket, hogy senki ne ismerje fel, mi is az valójában. Legyen bátorságunk a Szentlélek erejében a magunk meggyőződését hirdetni, ne engedjünk a bizonytalankodásnak.”

Majd a megyés püspök arról beszélt, a nagyböjt ideje a húsvéti örömre való felkészülés sajátos ideje is. A hit Isten ajándéka, ami ott él bennünk. „Öröm és erő a hit, amely olyan, mint a hegyen épült város, már messziről felismerhető, nem elrejthető. A keresztény embernek szóval és tettel, egész életstílusával Krisztust kell sugároznia. Öröm az élet, amit Istentől kaptunk, ezért Őt kell dicsérnünk, a Teremtés Urát. Öröm a szentségekkel való találkozás, amelybe Isten elrejtette önmagát. Öröm a Szentírás szava, amit a szívünkbe zárhatunk, és általa Isten szavának tanúi és hirdetői lehetünk. Az egyház is öröm, amellyel sokszor elégedetlenek vagyunk, és bár sokféle ötletünk van megváltoztatására, mégis jó ide tartozni, a szentek társaivá válni. Öröm az imádság, amelyben kimondhatom a kimondhatatlant, hallgatva lelkem és szívem csöndjére az Oltáriszentség előtt, Isten szeretetének erejét befogadhatom. Új meglátásokat, új utakat, új célokat kapok az Úrtól, amely által hordozhatom az örömet és békét a körülöttem élőknek. Öröm a kereszt is, amit hordozunk, mert megéljük a Krisztussal való sorsközösséget, a közelséget, melyet csak a szenvedés kohójában tudunk megtapasztalni. Öröm a hitoktatás, a hitre nevelés, hisz a sok nehézség ellenére, a gyermekek hitbéli fejlődését is kísérhetjük és láthatjuk. A nagyböjt tehát nemcsak a jócselekedetek, a bűnbánat, a lemondás ideje, hanem annak is, hogy megnyíljon a szívünk az örömre, és alkalmas eszközökké váljunk az Isten kezében.”

A megyés főpásztor szavait Szalma István EKIF és EHF elnök beszámolója követte. Elmondta, hogy a katolikus egyház az oktatás terén nagyon jó úton jár, számos intézményt tart fenn, amely biztató és reményt keltő az Egyház számára. Majd kérte a hitoktatókat, hogy kísérjék figyelemmel a nem egyházi oktatásban felmerülő jelentős változásokat, és reagáljanak a keresztény tanítás szerint például a gender-elméletre, amely konkrétan a tankönyvekben is megjelent.

A nagyböjti találkozó végén Dózsa István vagyonkezelő összefoglalta, milyen változások várhatók a Bellarmin Hitoktatási Nyilvántartó Rendszer működtetésében, beszélt a hitoktatóknak az új adatvédelmi törvényről.

A lelkinap végén a közös agapé előtt az egyházmegye elismeréseként a hitoktatók  ajándékcsomagot vehettek át, amely a hitoktatáshoz szükséges eszközöket és játékokat tartalmazta, hasznos tanári segédleteket a hittanóra megtartásához.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk