2. Egyházmegyei Nap - beszámoló

2006. 06. 05. |

 

Második alkalommal került sor a Székesfehérvári Egyházmegye pünkösdhétfői rendezvényére. A nemzeti imaévhez csatlakozva, Spányi Antal püspök meghívására mintegy kétezren, idősek, fiatalok, kisgyermekes családok látogattak el a balinkai Tölgyes Táborba.

 

 Oltáriszentség

 

A nap 10 órakor Spányi Antal előadásával indult. A megyéspüspök beszédében kitért a nemzeti imaévre, a Székesfehérvári Egyházmegye által meghirdetett Prohászka-évre, s az utóbbit érő támadásokra. „Prohászkát kikiáltották antiszemitának, a holokauszthoz vezető ideológia előfutárának, s ilyen értelemben tették ki fényképét abban a múzeumban, ahová elviszik a gyerekeket, fiatalokat. (…) Küzdünk és harcolunk, hogy ezt a lehetetlen állapotot megszüntessük. Folytatjuk ezt a küzdelmet addig, amíg Prohászkát nem tudjuk rehabilitálni"  – mondta, és köszönetet mondott a sokezer embernek, akik a Prohászka püspök újratemetésének évfordulójára rendezett felvonuláson részt vettek.

„Megindult a harc az emberek utolsó bástyája ellen, ami a hit és az egyház" – utalt a püspök többek között a Da Vinci-kódra. „Tévtanításokkal, hazugságokkal, féligazságokkal, illetve a papok és az egyház lejáratásával törekednek céljuk elérésére. A gyökereitől megfosztott ember pedig jól irányítható, és a mai hatalomnak ilyen emberekre van szüksége” – mondta, és felemelte szavát a fiatalok művi meddővé tételének korhatárát 18 évre csökkentő törvény, a  könnyű drogok liberalizálása, és az önzésből fakadó egyedülálló életforma ellen.

 

gyerekek megölelik egymást

 

Ezt követően rátért XVI. Benedek pápa Az Isten szeretet kezdetű enciklikájára, amely szerte a világon bestseller lett, s amelynek az egyik legfontosabb mondanivalója a keresztény élet programjának foglalata: „megvalósítani a szeretetet és ezáltal Isten világosságát a világba hozni.” Röviden szólt a szeretetnek az enciklikában tárgyalt formáiról, főleg az eroszról és az agapéról. „Vádolják az egyházat, hogy az eroszt bűnnek tekinti, a szerelemre, a nemek egymás iránti vonzódására mint valami szükséges rosszra tekint” – mondta. A Szentatya azonban úgy beszél a szerelemről, mint arról a dologról, amelyben „a létezés magasságának előízét találhatja meg az ember”.

Az agape szeretetéről szólva Spányi Antal úgy fogalmazott: ez az a fajta szeretet, amely „valóban felfedezi a másikat és legyőzi az önzést”. Törődés és aggódás a másikért, akinek a javát akarja, s ez csak örök távlatban lehetséges. Nincs más út a szeretet teljes megéléséhez, csak az agapén át. Ha Krisztus szeretetéhez kötődünk, szeretetünk éltető erővé válik társunk számára is – tette hozzá. A szeretet Istenének teremtményei vagyunk, az egész lényének a valósága az, hogy szeret. S mi ennek a szeretetnek a mércéje? A Szentatya ezt így fogalja össze: „Az Isten ember felé áradó szeretete az emberi szeretet mércéje is”. „Fontos, hogy szeretetünk hitelességéhez meg tudjuk tapasztalni Isten szeretetét mindennapjainkban” – hangsúlyozta a püspök. Istenre találásunkban segít a Szentírás, a szentáldozás, a liturgiában, minden imádságunkban, és a hívők élő szeretetközösségében is.

 

fűben

 

Spányi Antal megemlítette, hogy jövőre ünnepeljük Szent Imre születésének 1000. és Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját. Szent Erzsébet a tevékeny, a másikat felkaroló szeretetnek a példája volt. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: „Nem lehet hiteles keresztény életet élni aktív karitász tevékenység nélkül”, s az egyházmegye számára a következő esztendőre célul tűzte ki a karitász csoportok megerősítését, illetve létrehozását az egyházmegye valamennyi plébániáján.

A püspök a Szentatya enciklikáját lezáró imádsággal fejezte be előadását: „Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.”

Az előadás után fakultatív programok következtek. Kisgyermekek számára játszóház volt, a nagyobbak szentségimádáson és bábjátékon vehettek részt, kipróbálhatták kézügyességüket a kézműves foglalkozásokon, valamint sportprogramokba (foci, méta, akadályverseny) is bekapcsolódhattak.

A fiatalok több fakultáció közül választhattak: az egyik „sátorban" kispapok várták az érdeklődőket, akik kétféle tesztet is kitölthettek, egyet Prohászka Ottokár püspök életéről, a másikat pedig a kispapok papi hivatásra való készületének mindennapjairól. Bemutatkozott a székesfehérvári Antióchia közösség, a cserkészek, illetve az egyházmegye ifjúsági életének szervezői.

A házasok számára külön beszélgetés folyt a családról Prohászka püspök gondolatai nyomán. Az idősebbek és az érdeklődők katolikus iskolák színpadi előadásait tekinthették meg, illetve szintén részt vehettek folyamatos szentségimádáson.

 

szentségi áldás

 

Az ebédet követően 14 órától szentségimádásra került sor, ezzel is kapcsolódva a nemzeti imaév engesztelő szándékához – ezt megerősítve a hívek közösen elimádkozták a Püspöki Konferencia által megfogalmazott imát. A nap szentmisével zárult, amelyet Spányi Antal megyéspüspök mutatott be az egyházmegye papságával együtt.

Horánszky Anna / Magyar Kurír
Fényképek: dr. Berta Gábor és Lakata Pál

 


 

Korábbi év beszámolója:

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk