Bérmálás: Bazilika - beszámoló

2010. 05. 23. |


Pünkösd vasárnapján, délelőtt Spányi Antal főpásztor bérmált a székesfehérvári Bazilikában

 

 

Fotó: Lakata Pál

 

 

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének az ünnepe. Nem pusztán emlékezünk egy régvolt eseményre, hanem ma is megéljük, hogy Isten nekünk adta Szent Lelkét, Őbenne egyek lehetünk.

 

Homília meghallgatása:

 

Spányi Antal megyés püspök szentbeszédében utalt arra, hogy a statisztika nem pontos útmutató. Kevesen voltak az apostolok is, mégis – szenvedések és megpróbáltatások közepette – tovább adták az Örömhírt és azt az Istentől kapott tanítást, mely ma is meghatározó a világ számára.

A gonosz – aki nem ijesztő külsőben riogat, hanem a „valósítsd meg önmagadat” csábító szlogennel próbál behálózni – szétszórni és meggyöngíteni akar minket. Működésének jeleit láthattuk az Ószövetségben és világosan látjuk ma is: az egyik eltiporja a másikat, nem értjük egymás szavát, magányos szigetekké válunk.

Ettől a romboló erőtől nem voltak mentesek az apostolok sem: amikor a maguk fontosságát akarták hangsúlyozni, széthúzás támad közöttük; amikor a maguk erejéből akartak Krisztus mellett kiállni, akkor elbuknak.

Pünkösd kellett. Isten Szentlelke betöltötte az apostolokat. Többé nem magukkal törődtek, hanem Krisztust követték. Benne egymást erősítő testvéri közösséggé váltak, mely tanúja lett Isten szeretetének. Ezt az Örömhírt az Egyházban élték meg. Nekünk is ezt kell tennünk. Pünkösd ezért az Egyház születésnapja, és a bérmálkozó ezért válik a bérmálás által az egyház nagykorú tagjává.

Mint az Egyháznak, Krisztus Titokzatos Testének tagjai, engedelmeskedjünk a főnek. Imádkozzunk mindennap, ne halasszuk el a vasárnapi szentmise megünneplését, ne kössünk külön alkut a hétköznapokra, a bűnnel; hanem életünk minden pillanatában tegyünk tanúságot a köztünk élő Istenről.

Isten országa béke és öröm a Szentlélekben. A hitben élő ember az élet teljességét tapasztalja meg és élheti meg.

 

- Marian -

 

 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk